calificativ.ro  »  Stiri  »  Stiri Teste  »  Teste nationale - sesiunea 2007 (18 ￯ 28 iunie)

Teste nationale - sesiunea 2007 (18 ￯ 28 iunie)

calendar_month 18 Iun 2007, 00:00
Sesiunea Testelor nationale din acest an incepe mâine, 18 iunie, cu proba scrisa la limba si literatura româna.Comisia nationala de examen va organiza, la sediul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in toate cele patru zile in care vor avea loc probe (18 - 21 iunie), incepând cu ora 8.50, sedinta publica de extragere a variantei de subiect din cadrul celor 100 posibile.La ora 9.00, numarul variantei extrase va fi comunicat centrelor de testare prin intermediul postului Radio România Actualitati si va fi afisat si pe www.calificativ.ro.Extragerea se va face prin utilizarea a doua urne distincte in care vor fi introduse câte 10 bile cu bilete marcate cu numere de la 0 la 9. Culorile celor doua tipuri de bile si bilete vor fi distincte. Presedintele comisiei stabileste, anterior extragerii, din care urna se extrage cifra zecilor si din care urna se extrage cifra unitatilor pentru numarul variantei care va fi transmisa elevilor spre rezolvare. Din fiecare urna va fi extrasa câte o bila. Numerele inscrise pe biletele din interiorul celor doua bile vor compune numarul variantei de subiect.Accesul candidatilor in centrele de examen la probele scrise se face in intervalul orar 7.30 - 830, pe baza buletinului/ cartii de identitate (a certificatului de nastere, in cazul in care candidatul nu are buletin/carte de identitate). Candidatii care nu au asupra lor buletinul/ cartea de identitate (certificatul de nastere, pentru candidatii care nu au buletin/ carte de identitate) si legitimatia de testare nu sunt acceptati in sala. in cazuri exceptionale, comisia de testare poate accepta in sala candidati care nu au documentele mentionate anterior, daca sunt recunoscuti de un cadru didactic sau de doi candidati si sub rezerva prezentarii documentelor pâna a doua zi. Daca acest lucru nu se intâmpla, lucrarea respectivului candidat va fi anulata, iar acesta eliminat. Candidatii care au asupra lor alte materiale (telefon mobil, culegeri, manuale, notite, insemnari etc., precum si orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poseta) decât cele permise in sala de examen vor primi o punga/ plic in care sa le introduca impreuna cu un biletel/ eticheta pe care isi consemneaza numele si vor fi indrumati de catre un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale. Aceasta se va afla cât mai aproape de intrarea in centrul de examen si va fi supravegheata de o persoana dintre asistenti, desemnata de comisia de examen. in mod exceptional, in ziua desfasurarii probei de matematica, accesul candidatilor este permis in centrul de examen cu compas, creion, rigla si raportor pe care nu sunt inscriptionate formule matematice.Din momentul extragerii variantei de subiect niciun elev nu mai poate intra in sali. Dupa distribuirea subiectelor, candidatii au la dispozitie doua ore pentru efectuarea acestora. Niciun elev nu poate parasi sala, decât daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii pot parasi centrul de testare cel mai devreme dupa o ora de la distribuirea subiectelor in sali. Daca un candidat se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, va fi insotit de catre unul dintre cadrele didactice care supravegheaza, pâna la inapoierea in sala de testare.Pentru fiecare sala in care se desfasoara probe scrise sunt repartizate câte doua cadre didactice de alta specialitate decât cea la care se sustine proba si din alta unitate de invatamânt decât cea din care provin candidatii. Se va avea in vedere ca in aceeasi sala sa nu fie asistenti pâna la gradul II de rudenie, sa nu ramâna aceleasi formatii de asistenta in zile diferite si nici aceiasi asistenti pentru aceleasi sali, la probe diferite. Asistentul care are asupra sa alte materiale decât cele permise in sala de examen (telefon mobil, orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum si ziare, reviste, carti) va primi un plic/ o punga in care sa introduca toate materialele impreuna cu un biletel/ eticheta pe care isi noteaza numele si va fi condos de catre un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.In timpul desfasurarii Testelor nationale, in sali au dreptul sa intre numai presedintele, vicepresedintele, secretarii si membrii comisiei judetene, presedintele, secretarul si membrii comisiei centrului de testare, precum si reprezentantii Comisiei nationale si ai comisiei judetene, imputerniciti cu delegatie. Acestia nu dau candidatilor niciun fel de indicatie referitoare la rezolvarea subiectelor. Un comportament contrar duce la sanctionarea persoanelor vinovate, conform prevederilor in vigoare. Candidatii surprinsi având asupra lor materiale care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinsi copiind in timpul desfasurarii testelor nationale sau comitând alte fraude menite sa le favorizeze rezolvarea subiectelor, sunt eliminati de la testele nationale din anul respectiv. Tentativa de frauda se pedepseste in acelasi mod.Se interzice cu desavârsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la candidati, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude in rândul candidatilor, fonduri având drept destinatie asigurarea cazarii, a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de testare sau de evaluare.Testele nationale se organizeaza anual, intr-o singura sesiune, in vederea stabilirii selectiei si repartizarii absolventilor clasei a VIII-a in clasa a IX-a a ciclului inferior al liceului sau a scolii de arte si meserii. Pentru sustinerea acestora, in acest s-au inscris 228.429 elevi (dintre care 12.299 vor sustine proba de limba materna), repartizati in 970 centre de examen. Lucrarile acestora vor fi corectate in 192 centre de evaluare.Examenul presupune trei probe obligatorii pentru elevii care au absolvit cursurile in scoli cu predare in limba româna (limba si literatura româna, matematica si istoria românilor sau geografia României), in functie de optiunea fiecarui candidat. Elevii care au absolvit cursurile clasei a VIII-a la o unitate scolara cu predare in limbile minoritatilor nationale vor sustine si o proba de limba materna, programata marti, 19 iunie. in zilele urmatoare, respectiv 20 si 21 iunie, au loc probele scrise la matematica, respectiv - la alegere - istoria românilor sau geografia României. Prima afisare a rezultatelor are ca termen data de 24 iunie (pâna la ora 16.00). in aceeasi zi, intre orele 16.00 si 20.00, vor putea fi depuse contestatiile. Rezolvarea acestora este prevazuta in perioada 25 - 27 iunie, iar afisarea rezultatelor finale, in data de 28 iunie.Evaluarea rezultatelor se face cu note de la 10 la 1, respectându-se cu strictete baremele de evaluare si de notare transmise de Comisia nationala. Nota minima de promovare la fiecare dintre probe este 5. Prin urmare, un candidat este considerat promovat daca obtine cel putin nota 5 la fiecare test. in caz contrar, este declarat respins. Media generala se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la cele 3 teste nationale (respectiv 4, pentru candidatii care sustin si test scris la limba si literatura materna). Elevilor care promoveaza Testele nationale li se elibereaza un certificat care sa ateste promovarea acestora. Celor care nu promoveaza li se elibereaza, la cerere, copie dupa foaia matricola. in caz de nepromovare a Testelor nationale, absolventii clasei a VIII-a pot fi repartizati in clasa a IX-a, la scoala de arte si meserii.
 
Sondaj
Ce parere aveti despre demersurile de eliminare a tezelor unice?