calificativ.ro  »  Stiri  »  Stiri Teste  »  SUBIECTELE LA LIMBA ROMANA - TESTE NATIONALE SESIUNEA IUNIE 2006

SUBIECTELE LA LIMBA ROMANA - TESTE NATIONALE SESIUNEA IUNIE 2006

calendar_month 19 Iun 2006, 00:00
Varianta 2• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.Partea I (48 de puncte)Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.„Prin iarna din camara zavorâta* Se furiseaza cald miros de mere Readucând în vremea viscolita Iar toamna cu trecuta mângâiere,Când sufletul împovarat venise, Cu târna*lui de poame si de vise, în casa amintirilor închise."(Ion Pillat, Copil de-odinioara) *târna = cos împletit din nuiele zavorâta = închisa cu zavorulA. Limba româna1. Desparte în silabe cuvintele: „zavorâta", „(se) furiseaza", „viscolita", „închise". 4 puncte2. Transcrie din text doua cuvinte derivate cu prefix. 4 puncte3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului „suflet". 4 puncte4. Transcrie din text un pronume personal si un adverb relativ. 4 puncte5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate:„Readucând în vremea viscolita/ Iar toamna cu trecuta mângâiere". 4 puncte6. Alcatuieste un enunt în care substantivul „vis"sa aiba functia sintactica de complement indirect. 4 puncte7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: „Prin iarna din camara zavorâta/Se furiseaza cald miros de mere". 4 puncte8. Transcrie din text propozitia subordonata, precizându-i felul. 4 puncte9. Alcatuieste o fraza în care sa existe si o subordonata subiectiva, având ca regent verbul a veni. 4 puncteB. întelegerea textului10. Precizeaza masura ultimului vers din fragmentul citat. 2 puncte11. Transcrie din text un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte12. Mentioneaza o figura de stil identificata în versul „Când sufletul împovarat venise". 2 puncte13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine unei opere lirice. 2 puncte14. Explica semnificatia sintagmei: „casa amintirilor închise". 4 punctePartea a ll-a (10 puncte)Te numesti Marcel/ Marcela Robescu, ai absolvit clasa a VIII-a si îti petreci vacanta de vara la bunici, într-o zona de munte, în localitatea Buciumul.Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de rânduri, adresata fostei tale colege, Paula, careia sa îi descrii locul în care îti petreci aceasta vacanta. în scrisoare, trebuie:• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte• sa respecti normele de ortografie, de punctuatie si de exprimare corecta. 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinta! Data redactarii scrisorii este 19.06.2006.Partea a lll-a (32 de puncte)Scrie o compunere de 1-2 pagini, în care sa motivezi ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala este un basm popular. în redactarea compunerii, vei avea în vedere:• precizarea a patru caracteristici ale basmului popular, ca specie literara;• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;• prezentarea subiectului, prin referire la cel putin trei momente ale acestuia sau la trei secvente reprezentative;• prezentarea unui personaj, punând în evidenta semnificatia comportamentului acestuia.Nota! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru continut (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare {unitatea compozitiei -1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului în pagina, lizibilitatea - 2 p.).în vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagipa sau echivalentul a 25-30 de rânduri scrise.TESTE NATIONALE 2006Proba scrisa de limba si literatura româna
 
Sondaj
Cum vi se pare noul calificativ.ro?