calificativ.ro  »  Resurse Profesori  »  Titularizare  »  Acte necesare pentru titularizare 2011

Acte necesare pentru titularizare 2011

calendar_month 01 Iun 2011, 00:00
Perioada inscrierii pentru examenul de titularizare 2011 se apropie. In intervalul de timp 14-24 iunie se vor face cererile de inregistrare a candidatilor la concurs.

Dosarul de inscriere la titularizare trebuie sa cuprinda urmatoarelele acte si documente:

1. Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricola si certificat profesional (ultimul pentru absolventii liceului pedagogic);

2. Absolventii promoţiei 2011 vor prezenta copia legalizata a adeverintei de la institutia de invatamant superior/postliceal/mediu, din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta, media de absolvire a facultatii/scolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobandita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor, s-a frecventat si promovat modului pedagogic;

3. Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;

4. Copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele);

5. Copie de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul);

6. Decizia inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca este cazul);

7. Copie de pe fila din B.I. sau cartea de identitate cu domiciliul;

8. Adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul);

9. Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor – atestat pentru conformitate de catre unitatea de invatamant la care a functionat in anul scolar 2010-2011;

10. Avizul medical (in original), eliberat de cabinet sau medica de medicina muncii, din care sa rezulte ca este apt(a) pentru a preda in invatamant;

11. Numai pentru titulari: adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte situatia postului (structura pe ore si discipline a catedrei, nivelul de invatamant si regimul de mediu), precum si copii ale deciziilor de detasare din perioada 01.09.2008 – 31.08.2011 (daca este cazul);

12. Dosar cu sina din carton;

13. Cerere de inscriere
14. Fisa de inscriere

Nu se vor primi dosare incomplete. 
Sondaj
Anul asta ai cumparat martisoare colegelor de clasa?