Gradul didactic I: Conditiile de inscriere si de obtinere
calendar_month 26 Apr 2010, 00:00
Conditiile de inscriere si de obtinere a Gradului didactic I
Conform art. 36 din Legea 128/1997 si prevederilor Metodologiei formarii continue:

Gradul didactic I se poate obtine de personalul didactic de predare care are o vechime efectiva la catedra de cel putin 4 ani de la acordarea gradului didactic II, cu rezultate deosebite in activitatea instructiv – educativa si de inovare pedagogica, evidentiate in fisa de evaluare anuala Concediile pentru ingrijirea si cresterea copilului si fara plata, de care candidatii beneficiaza la cerere pe baza deciziilor emise de catre ISJ, nu constituie vechime efectiva la catedra.

Probele pentru obtinerea gradului didactic I sunt urmatoarele:
- colocviu de admitere;
- o inspectie scolara speciala, precedata de cel putin doua inspectii curente de specialitate, esalonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativul maxim;
- elaborarea si sustinerea unei lucrari metodico-stiintifice.
Personalului didactic care indeplineste conditiile prevazute la art. 68 din Legea invatamântului nr. 84/1995 si care a obtinut titlul stiintific de doctor in domeniul specialitatii pe care o preda i se acorda gradul I, pe baza unei inspectii scolare speciale, cu aprobarea ISJ si MECT.

Pentru gradul didactic I se respecta conditiile de la gradul didactic II, cu exceptia calificativelor care trebuie sa fie “foarte bine” la aprecierile anuale si la toate inspectiile scolare;

Notele minime de promovare:
-la inspectia speciala: 8.00;
-la recenzarea lucrarii: 8.00;
-la sustinerea lucrarii metodico - stiintifice: 7.00.


Sondaj

Credeti ca protestele profesorilor vor avea avea succes?