calificativ.ro  »  Resurse Profesori  »  Grad  »  Calendar Gradul Didactic II

Calendar Gradul Didactic II

calendar_month 10 Feb 2010, 00:00
Calendar de desfasurare a activitatilor de perfectionare prin gradul didactic II

Solicitarea de catre candidat a efectuarii primei inspectii curente, prin cerere tip adresata conducerii unitatii de invatamant
- 1-31 octombrie a anului premergator depunerii dosarului de inscriere

inscrierea candidatilor
- 1-31 octombrie, pentru sesiunea din anul scolar urmator

Instiintarea in scris de catre ISJ-uri a candidatilor respinsi
- pana la 1 decembrie a fiecarui an scolar

Transmiterea de catre ISJ-uri, centrelor de perfectionare a listelor candidatilor
- pana la 12 decembrie a fiecarui an scolar

Inspectiile speciale
- 1 octombrie - 5 iunie a fiecarui an scolar

Transmiterea componentei comisiei de examinare de catre centrele de perfectionare catre MECTS, Directia de specialitate si aprobarea acestora
- pana la 1 iunie a fiecarui an scolar

Transmiterea de catre conducerea unitatilor de invatamant catre ISJ- uri a proceselor verbale de la inspectiile curente si speciale (copii autentificate prin semnatura directorului si stampila unitatii de invatamant) derulate in anul scolar respectiv si a unui document din care sa rezulte vechimea la catedra a cadrului didactic
- 7-14 iunie a fiecarui an scolar

Transmiterea de catre ISJ-uri catre centrele de perfectionare a fiselor sintetice a candidatilor admisi, dosarele candidatilor (inclusiv procesele verbale ale inspectiilor curente si speciale) si documentul din care sa rezulte vechimea la catedra a cadrului didactic
- pana la 1 iulie

Probele scrise si orale
- ultima saptamana din luna august

Transmiterea rezultatelor examenului de la centrele de perfectionare catre MECTS, Directia de specialitate, in vederea validarii acestora prin ordin al ministrului educatiei
- In 15 zile de la incheierea examenului

Acordarea drepturilor salariale cadrelor didactice care au promovat examenul
- incepand cu data de 1 septembrie a anului scolar urmator celui in care s-a desfasurat examenul

Acordarea drepturilor salariale cadrelor didactice care au obtinut gradul didactic II in invatamantul preuniversitar in baza functiei didactice de lector universitar sau prin echivalarea gradului didactic I obtinut in Republica Moldova
- incepand cu data emiterii ordinului de ministru

Vezi si:
Grad - Ghidul tau de pregatire

Grad - Ultimele noutati

Programe pentru grad


 
Sondaj
Consideri ca au avut loc fraude in timpul tezelor cu subiect unic pe semestrul II?