calificativ.ro  »  Resurse Profesori  »  Grad  »  Calendar Gradul Didactic I

Calendar Gradul Didactic I

calendar_month 10 Feb 2010, 00:00
Calendar de desfasurare a activitatilor de perfectionare prin Gradul Didactic I

Solicitarea de catre candidat a efectuarii primei inspectii curente, prin cerere tip adresata conducerii unitatii de invatamant
1-31 octombrie a anului premergator depunerii dosarului de inscriere

inscrierea candidatilor
1-31 octombrie in anul scolar in care se sustine colocviul de admitere

Instiintarea in scris de catre ISJ-uri a candidatilor respinsi
pana la 30 noiembrie

Transmiterea de catre ISJ-uri, centrelor de perfectionare a listelor candidatilor admisi si a dosarelor acestora
pana la 15 ianuarie a anului scolar in care se sustine colocviul

Colocviul de admitere
15 ianuarie - 15 februarie in fiecare an scolar

Elaborarea lucrarii metodico - stiintifice
15 februarie a anului scolar in care se sustine colocviul de admitere - 31 august a anului scolar urmator

Transmiterea de catre conducerea unitatii de invatamant catre ISJ- uri a proceselor verbale de la inspectiile curente (copii autentificate prin semnatura directorului si stampila unitatii de invatamant) derulate in anul scolar respectiv si a unui document din care sa rezulte vechimea la catedra a cadrului didactic
7-14 iunie a fiecarui an scolar

Ultima informare a centrelor de perfectionare de catre ISJ-uri
pana la 1 iulie a anului scolar in care s-au sustinut inspectiile speciale si lucrarile metodico – stiintifice

Depunerea lucrarilor metodico-stiintifice la centrele de perfectionare
pana la 31 august a anului scolar urmator celui in care s-a sustinut colocviul de admitere

Depunerea referatelor lucrarilor la centrele de perfectionare
pana la 10 septembrie a anului scolar in care se sustine lucrarea

Transmiterea componentei comisiilor pentru efectuarea inspectiei scolare si a sustinerii lucrarilor metodico - stiintifice catre MECTS , Directia de specialitate si aprobarea acestora
pana la data de 20 septembrie a anului scolar in care se desfasoara examenul

Inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico - stiintifice
1 octombrie - 5 iunie a anului scolar urmator celui in care s-a elaborat lucrarea

Transmiterea rezultatelor examenului catre MECTS, Directia de specialitate, in vederea validarii acestora prin ordin al ministrului educatiei
pana la 1 iulie a anului scolar in care s-a sustinut examenul

Acordarea drepturilor salariale cadrelor didactice care au promovat examenul
incepand cu data de 1 septembrie a anului scolar urmator in care s-a desfasurat examenul

Acordarea drepturilor salariale cadrelor didactice care au obtinut gradul didactic I in invatamantul preuniversitar pe baza titlului stiintific de doctor
incepand cu data emiterii ordinului de ministru

Vezi si:
Grad - Ghidul tau de pregatire

Grad - Ultimele noutati

Programe pentru grad


 
Sondaj
Ce parere aveti despre noile principii de evaluare a cadrelor didactice?