Metodologia formarii continue a personalului didactic 2009
calendar_month 26 Oct 2009, 00:00
Metodologia formarii continue a personalului didactic - Invatamant Preuniversitar 2009.

Prezenta Metodologie reglementeaza cadrul general, institutional, conceptual si procedural, prin care se realizeaza formarea continua a personalului didactic, didactic auxiliar, de conducere, indrumare si control din unitatile si institutiile de invatamant preuniversitar si din unitatile conexe ale acestuia, precum si din alte institutii sau organizatii de educatie, componente ale sistemului de invatamant din Romania, potrivit legii.

Personalul incadrat in invatamantul preuniversitar pe functiile didactice si didactice auxiliare potrivit art. 5 si 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de dreptul de a participa la oricare din formele de organizare a perfectionarii/formarii continue prevazute in prezenta Metodologie.

Vezi si:
Lista disciplinelor la care se sustin teze in anul scolar 2009 - 2010

Manuale scolare valabile in anul scolar 2009 - 2010 Invatamant Preuniversitar

Informatii privind Evaluarea Nationala 2010

Legea Educatiei Nationale 2009 - Proiect final