Afla cum vor fi platiti profesorii la examenele nationale
calendar_month 14 Iun 2010, 00:00
Modul de plata a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea nationala a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul national de bacalaureat si pentru examenele de absolvire/certificare a competentelor profesionale pentru invatamantul profesional, liceal si postliceal – sesiunile anului 2010 se va face astfel:

Personalul didactic care face parte din comisiile din unitatile de invatamant / comisiile de contestatii pentru evaluarea nationala a elevilor clasei a VIII-a este platit dupa cum urmeaza:

- evaluatori: 3 lei/lucrare corectata;
Pentru activitatea desfasurata in evaluarea nationala, persoana responsabila cu activitatea de comunicatii virtuale la nivelul inspectoratelor scolare/persoana de contact din unitatea de invatamant/centrul de comunicare este platita cu 275 lei.

Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare este platit dupa cum urmeaza:
Comisii din centre de examen:
- presedintele comisiei:
• la o comisie de pana la 450 de candidati (inclusiv) - 400 lei;
• la o comisie de peste 450 de candidati - 425 lei;
- vicepresedinte, secretar, membru – 275 lei;
- asistent - 25 lei/zi.

Comisii din centre zonale de evaluare:
- presedintele comisiei:
• la o comisie de pana la 1000 de candida?i (inclusiv) - 600 lei;
• la o comisie de peste 1000 de candida?i - 625 lei;
- vicepresedinte – 350 lei
- secretar (cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician): 300 lei;
- membru – 275 lei;
- profesor evaluator: 4 lei/lucrare corectata.

Pentru activitatea desfa?urata in cadrul examenului de bacalaureat, persoana responsabila cu activitatea de comunica?ii virtuale la nivelul inspectoratelor ?colare/persoana de contact din centrul de examen/centrul de comunicare este platita cu 300 lei.

Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale sau din comisiile de organizare si desfasurare a probei anticipate sau a probei orale la disciplina non lingvistica, sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone, este platit dupa cum urmeaza:
- secretar (cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician): 75 lei;
- membru: 75 lei;
- asistent: 20 lei/zi;
- profesor examinator:
• pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana sau in limba materna, respectiv pentru proba de evaluare a competentelor digitale: 2 lei/candidat;
• pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba moderna: 3 lei/candidat;
• pentru proba anticipata, respectiv pentru proba orala la disciplina non lingvistica, sus?inute de elevii sectiilor bilingve francofone: 2 lei/candidat.

Personalul didactic care face parte din comisiile judetene/regionale de contestatii pentru examenul bacalaureat este platit dupa cum urmeaza:
- profesori evaluatori: 4 lei/lucrare corectata.

Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare pentru obtinerea certificatului de competente profesionale/atestatului profesional, liceu – filiera vocationala, este platit dupa cum urmeaza:
- secretar: 75 lei/persoana;
- membrii evaluatori: 1,5 lei/candidat examinat, pentru fiecare cadru didactic.

indrumatorii proiectului/lucrarii de specialitate sunt platiti dupa cum urmeaza:
- 4,5 lei/proiect coordonat si avizat favorabil pentru sustinere.Prevederile alin.(1) si (2) se aplica si pentru personalul didactic care face parte din comisiile de examen pentru obtinerea atestatului profesional de catre absolventii claselor de matematica-informatica, matematica-informatica – intensiv informatica, precum si pentru obtinerea competentelor lingvistice pentru clasele cu studiu intensiv si bilingv al limbilor straine, ori pentru clasele cu predare in limbile minoritatilor.

Personalul didactic care face parte din comisiile de examen din centrele de examen pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala de nivel 1, 2 sau 3 si personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen organizate pentru absolvirea invatamantului postliceal este platit dupa cum urmeaza:
- secretar: 75 lei/persoana;
- membrii evaluatori:
• 3,5 lei/lucrare scrisa corectata;
• 3 lei/lucrare practica evaluata;
• 1 leu/candidat pentru sustinerea proiectului /proba orala;
- indrumator/coordonator:
• 4,5 lei/proiect coordonat si avizat favorabil (pentru indrumatorii de proiect la anul de completare, liceu-filiera tehnologica, scoala postliceala si scoala de maistri);
- cadre didactice – asistenti: 20 lei/zi

Personalul didactic care face parte din comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii pentru examenul pentru absolvirea invatamantului profesional, invatamantului liceal-filiera tehnologica si vocationala si invatamantului postliceal este platit dupa cum urmeaza:
- membrii evaluatori: 3,5 lei/lucrare scrisa corectata.

Unitatile de invatamant in care se organizeaza centre de examen si centre zonale de evaluare vor elibera o adeverinta care cuprinde informatiile necesare pentru plata activitatii depuse, pentru fiecare membru al comisiilor de bacalaureat, al comisiilor de examinare din centrele de examen pentru obtinerea certificatului profesional de nivel 1, 2 sau 3, sau al comisiilor din centrele de examen pentru absolvirea invatamantului postliceal, care nu face parte din unitatea de invatamant respectiva. Adeverinta va fi semnata de directorul unitatii de invatamant, pe baza listei alcatuite si semnate de presedintele comisiei respective. Pentru personalul didactic care face parte din comisia judeteana/regionala de contestatii, adeverintele sunt eliberate de inspectoratul scolar.

Drepturile prevazute la art.1-7 vor fi achitate de unitatile de invatamant preuniversitar/ inspectoratul scolar in care membrii comisiilor au carnetul de munca. Pentru presedintii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, cadre didactice universitare, drepturile prevazute la art.2. se achita de catre unitatile de invatamant preuniversitar in care este organizat centrul de examen/centrul zonal de evaluare respectiv.

Cheltuielile de deplasare in afara localitatii, ocazionate de participarea personalului didactic la comisiile prevazute la art.1-7, vor fi suportate de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr.1860/2006 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii, detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile ulterioare (pct.44 al cap. VII din anexa).


Sondaj

Credeti ca propunerile Noului Cod al Educatiei vor avea efecte benefice in invatamantul romanesc?