Acordarea distinctiilor pentru cadrele didactice calificate 2009
calendar_month 22 Oct 2009, 00:00
Secretarul de stat in Ministerul Educatiei, doamna Oana Badea, a notificat inspectoratele scolare judetene ca, din cauza nerespectarii de catre fostul ministru Ecaterina Andronescu a calendarului privind premierea cadrelor didactice performante din invatamantul preuniversitar, MECI nu poate emite, in luna octombrie, ordinul privind acordarea de distinctii personalului didactic indreptatit sa le primeasca.

In acelasi document, sunt prezentati pasii pe care MECI i-a intreprins, pana la data de 1 octombrie 2009, in vederea acordarii distinctiilor "Gheorghe Lazar":

- Ministerul Educatiei a solicitat si inspectoratele scolare judetene au trimis, in termen, lista cadrelor didactice care au obtinut, in urma evaluarii, validarea Consiliului de administratie al ISJ;

- in data de 09.06.2009, Directia Acreditarea, Evaluarea si Performanta in Cariera Didactica a solicitat tuturor ISJ-urilor confirmarea existentei fondurilor pentru plata premiilor aferente distinctiilor;

- doar trei judete au confirmat posibilitatea acordarii distinctiilor "Gheorghe Lazar": Covasna (5 distinctii), Prahova (40 distinctii) si Bucuresti (115 distinctii). in urma centralizarii situatiilor, a fost intocmit ordinul de ministru si depus la Cabinetul ministrului Ecaterina Andronescu, in asa fel incat acesta sa poata fi semnat pana la data de 15 iunie 2009;

Abia in data de 30 septembrie 2009, fostul ministru Ecaterina Andronescu a semnat ordinul privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, depasind cu mult termenul prevazute de legislatia in vigoare. in nota MECI se face precizarea ca anexele, parte integranta din OM 5399/30.09.2009, nu sunt stampilate, ceea ce constituie un viciu in procedura de emitere a unui act administrativ si, in consecinta, nu poate produce efecte juridice.

Distinctiile pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar (Diploma "Gheorghe Lazar", Diploma de Excelenta si Adresa de multumire publica) se acorda in conformitate cu prevederile Ordinului de Ministru nr. 5435/2006, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat. Potrivit Art. 13, alineatul 8, "Ministerul Educatiei si Cercetarii verifica listele inaintate de inspectoratele scolare si elaboreaza ordinul de acordare a distinctiilor, pina la data de 15 iunie." Alineatul 9 al aceluiasi articol, litera a) precizeaza ca "plata premiilor se va face de unitatea de invatamant la care sunt (au fost) angajate cadrele didactice beneficiare, din bugetul consiliilor locale/consiliilor judetene, cu incadrarea in bugetul aprobat si alocat cu aceasta destinatie".

Ministerul Educatiei recunoaste calificarea si profesionalismul cadrelor didactice care au primit validarea consiliilor de administratie ale inspectoratelor scolare. Ca urmare, in anul financiar urmator, inspectoratele scolare judetene vor acorda prioritate profesorilor care au fost validati de consiliile de administratie in cursul acestui an.

Vezi si:
3 DIN 10 PROFESORI DIN CAPITALA SUNT SUPLINITORI, PENSIONARI SAU NECALIFICATI

PROGRAMA SCOLARA ESTE DEJA AXATA PE COMPETENTE

130.000 DE ELEVI BENEFICIARI AI PROGRAMULUI BANI DE LICEU