calificativ.ro  »  Resurse Profesori  »  Definitivat  »  Planificarea examenului de Definitivat si Grad II 2010

Planificarea examenului de Definitivat si Grad II 2010

calendar_month 24 Iun 2010, 00:00
Va prezentam informatii necesare privind actele pentru inscriere precum si calendarul examenelor de Definitivat si Grad II pentru sesiunea din august 2010.

Pentru participarea la examenele pentru obtinerea definitivarii in invatamant toti candidatii trebuie sa achite, pana la sustinerea primei probe de examen, o taxa de 120 de lei reprezentand 60 de lei - taxa de inscriere + 60 de lei - taxa de inmatriculare.

Calendarul sustinerii probelor de definitivat 2010:
1. Pedagogie si elemente de psihologie - examen scris - 19.08.2010 - ora 10
2. Specialitate si metodica - examen scris - 23.08.2010 - ora 10
Proba se va desfasura la facultatile de profil
3. Specialitate si metodica - examen oral - 25.08.2010
Proba se va desfasura la facultatile de profil

Actele necesare pentru inscrierea la examenul de definitivat:
1. Cerere de inscriere , adresata conducerii I.S.J; se va specifica centrul de perfectionare si datele de contact- telefon, e-mail.
2. Fisa de inscriere (tip), completata corect si confirmata de conducerea scolii (semnata si stampilata) ; in doua exemplare.
3. Adeverinta de vechime, din care sa rezulte, pentru candidat, un stagiu de cel putin doi ani la catedra de la obtinerea diplomei de absolvire sau licenta, fiind incadrat in aceasta perioada cu functia de baza in invatamant, cu norma intreaga sau un stagiu de cel putin trei ani la catedra, in doua exemplare.
4. Copie - diploma de licenta sau de absolvire( dupa caz), legalizata la notariat ; in doua exemplare .
5. Copie - Certificatul (adeverinta) de absolvire a DPPPD (Departamentului pentru pregatirea personalului didactic - conf.Art.68 din Legea 84/1995) sau foaia matricola (anexa la diploma) din care sa reiese ca s-a absolvit in cadrul Univ. de Stat modulul de : pedagogie, psihologie, metodica predarii disciplinei si practica pedagogica – legalizata la notariat ; in doua exemplare.
6. Copie - certificatul de casatorie, dupa caz, autentificata de conducerea scolii ; in doua exemplare.
7. Copie de pe certificatul de nastere, autentificata de conducerea scolii; legalizata la notariat numai in cazul candidatilor care sustin examenul in alte centre de perfectionare decat in Craiova; in doua exemplare.
8. Apreciere asupra activitatii (din partea conducerii scolii ), cu precizarea calificativului in ultimul an scolar ; in doua exemplare.

Planificarea examenului pentru obtinerea Gradului didactic II in sesiunea august 2010
Pentru participarea la examenele pentru acordarea gradului didactic II, toti candidatii trebuie sa achite, pana la sustinerea primei probe de examen, o taxa de 160 de lei reprezentand 80 de lei - taxa de inscriere + 80 de lei - taxa de inmatriculare.
Calendarul sustinerii probelor de Grad II 2010:
1. Specialitate si metodica - examen scris - 26.08.2010 - ora 10
Proba se va desfasura la facultatile de profil
2. Specialitate si metodica - examen oral - 27.08.2010 - ora 10 - (doar specializarea religie)
Proba se va desfasura la facultatile de profil
3. Specialitate si metodica - examen oral - 28.08.2010 - ora 10 - (toate specializarile fara religie)
Proba se va desfasura la facultatile de profil
4. Pedagogie si elemente de psihologie - examen oral - 30.08.2010 si 31.08.2010

Actele necesare pentru inscrierea la examenul de obtinere a gradului didactic II:
1. Cerere de inscriere tip adresata inspectorului scolar general
2. Fisa de inscriere tip , completata, semnata de candidat, de conducerea unitatii scolare si stampilata cu stampila in original.
3. Copii legalizate de pe diploma de studii si de pe foaia matricola.
4. Copie legalizata de pe certificatul de obtinere a definitivarii in invatamant.
5. Procesul verbal incheiat cu prilejul efectuarii inspectiei de specialitate ( prima inspectie curenta)
6. Copii legalizate de pe certificatul de nastere si casatorie (numai in cazul schimbarii numelui de familie).
7. Recomandarea Consiliului de administratie pentru inscrierea la examenul de obtinere a gradului didactic II.
8. Adeverinta in care sa fie precizare calificativele obtinute in ultimii 3 ani scolari.
9. Apreciere asupra activitatii desfasurate in anul anul scolar precedent, din partea conducerii unitatii scolare, in care sa fie consemnat si calificativul obtinut/ fisa de evaluare anuala.
10. Memoriu de activitate profesionala ( confirmat de conducerea unitatii scolare)Vezi si:
Fisa Inscriere Definitivat

Fisa Inscriere Gradul II

Fisa Inscriere Gradul I


 
Sondaj
Ti-ai dori ca scoala unde inveti sa aiba un post radio propriu?