calificativ.ro  »  Resurse Profesori  »  Definitivat  »  LIMBA ROMANA - PROGRAMA GRAD 2008

LIMBA ROMANA - PROGRAMA GRAD 2008

calendar_month 13 Feb 2008, 00:00
Programa de limba romana - Competente generale

1. Operarea, in diverse contexte, cu conceptele fundamentale de limba si comunicare
vehiculate in manualele scolare si in programa.
2. Capacitatea de a sintetiza aspectele esentiale dintr-o bibliografie pe o tema data.
3. Capacitatea de a compara critic puncte de vedere diverse exprimate pe o tema data.
4. Capacitatea de a formula un punct de vedere personal
Competente specifice:
1.1. insusirea corecta a unor concepte vehiculate in bibliografie
1.2. intelegerea adecvata a unor concepte noi, nestudiate in facultate
1.3. Aplicarea conceptelor teoretice in diverse tipuri de exercitii
1.4. Capacitatea de relationare corecta a conceptelor insusite
1.5. Capacitatea de a prezenta clar si de a discuta pertinent conceptele studiate
2.1. Capacitatea de analiza, comparare, integrare a conceptelor studiate
2.2. Capacitatea de a distinge conceptele esentiale de detaliile de interpretare din lucrarile
studiate; capacitatea de a retine esentialul din multitudinea faptelor prezentate
2.3. Capacitatea de a prezenta sintetic cunostintele
2.4. Capacitatea de a prezenta cunostintele adecvat unui subiect dat
3.1. Capacitatea de a observa asemanarile si deosebirile dintre puncte de vedere alternative exprimate pe o tema data
3.2. Capacitatea de extrapolare
3.3. Capacitatea de relativizare a perspectivelor de interpretare
3.4. Capacitatea de a opta pentru un punct de vedere sau altul exprimat in literatura de
specialitate
4.1. Capacitatea de a citi critic un text
4.2. Capacitatea de a integra experienta si cunostintele personale in discutarea unui text
4.3. Dezvoltarea curajului si increderii in capacitatea de a exprima un punct de vedere personal
4.4. Dezvoltarea capacitatii de adecvare contextuala a unei interpretari
Valori si atitudini:
• Manifestarea preocuparii pentru perfectionarea continua in domeniul limbii si literaturii
romane, in acord cu cercetarea stiintifica actuala.
• Deschidere catre noutate si interdisciplinaritate.
• Adaptarea intregii activitati didactice la nevoile si interesele elevilor.

DEFINITIVAT

I. Limba si comunicare
* Comunicare umana. Situatia de comunicare. Tipuri de comunicare. * Particularitati ale codului lingvistic.
Comunicare orala si scrisa. * Dialog, monolog. * Natura, unitatile si functiile limbajului. * Textul. Textul
fictional si nonfictional – caracteristici. Probleme ale receptarii diferitelor texte.
*Limba literara si limba populara. * Limbajul standard. * Stilurile functionale ale limbii.

II. Fonetica si fonologie
2
* Notiuni generale: sunet, fonem, alofon. * Fonetica: proprietatile sunetelor. * Fonologia: conceptul de
sistem fonologic. * Foneme vocalice si foneme consonantice: inventar, clasificare, realizare fonetica *
Principiile ortografiei limbii romane. * Accentul, intonatia; fonetica si prozodie. * Abatere si corectitudine.

III. Lexicologie si semantica
*Notiuni generale: vocabularul ca totalitate a cuvintelor limbii romane; vocabularul fundamental si masa
vocabularului; vocabular activ si vocabular pasiv. * Cuvantul ca unitate de baza a vocabularului;
semnificatie, sens, referent. Contextualitatea. * Denotatie, sens, semnificatie. * Mecanismul conotatiei si al
functionarii imaginilor poetice. Figurile de stil. * Sintaxa poetica – o sintaxa a selectiilor, a interferentelor
diferitelor stiluri ale limbii, a „abaterilor”. Valori expresive.* Mijloace de expresivitate: fonetice, lexicale, morfosintactice.

* Semantica: polisemia, omonimia; relatii semantice intre cuvinte: sinonimia, antonimia;
campuri (arii) lexical-semantice. Valori expresive.

* Mijloace de imbogatire a vocabularului: mijloace
interne (derivarea, compunerea, conversiunea); mijloace externe (imprumuturile -adaptarea imprumuturilor
la sistemul limbii romane contemporane); mijloace mixte (calchierea / calcul lingvistic).

Expresii, sintagme, unitati frazeologice. Structura etimologica a vocabularului romanesc. * Dinamica vocabularului romanesc contemporan.

IV. Morfosintaxa

* Notiuni generale: partile de vorbire; categoriile gramaticale ale limbii romane; morfemul si structura
morfematica a cuvintelor (radacina, sufix gramatical, desinenta, afix mobil, radical, flectiv).

* Partile de vorbire: substantivul, articolul, adjectivul, pronumele, numeralul, verbul, adverbul, prepozitia, conjunctia,
interjectia. * Locutiuni * Tendinte morfologice ale limbii romane actuale.
* Unitati sintactice. Definitiile si structura acestora; criterii de definire; ierarhia unitatilor sintactice (partea
de propozitie, propozitia, fraza, textul); definirea si descrierea unitatilor sintactice; corespondenta unitatilor
sintactice; reguli de expansiune / extensie si de contragere.
* Relatii sintactice (coordonare, subordonare, apozitionare, supraordonare); mijloace de exprimare a
relatiilor sintactice. * Functii sintactice. Conceptul de functie sintactica. * Inventarul functiilor sintactice:
subiectul, predicatul, numele predicativ, complementele necircumstantiale (direct, indirect, de agent) si
complementele circumstantiale (de mod, de timp, de loc, de cauza, de scop, conditional, concesiv,
consecutiv, instrumental, de relatie, sociativ, opozitional, cumulativ, de exceptie). Corespondentele lor la
nivelul frazei. * Abateri de la norma si corectarea lor.
V. Elemente de istorie a limbii romane
* Latinitatea limbii romane; locul si epoca de formare. Unitatea si continuitatea limbii romane. Unitate si diversitate locala (dialecte, graiuri). *Limba romana literara; etape ale formarii (constituirea limbii romane
literare, faza veche, faza de tranzitie, limba romana literara moderna).

GRADUL II

I. Limba si comunicare
*Comunicare umana. Situatia de comunicare. Tipuri de comunicare * Particularitati ale codului lingvistic.
Comunicare orala si scrisa. * Dialog, monolog. * Natura, unitatile si functiile limbajului. * Textul. Textul
fictional si nonfictional – caracteristici. Probleme ale receptarii diferitelor texte.
*Limba literara si limba populara. * Limbajul standard. * Stiluri functionale ale limbii.
II. Fonetica si fonologie
3
* Notiuni generale: sunet, fonem, alofon. * Fonetica: proprietatile sunetelor. * Fonologia: relatii si
corelatii; segmentare, comutare, distributie; conceptul de sistem fonologic. * Foneme vocalice si foneme
consonantice: inventar, clasificare, realizare fonetica. * Principiile ortografiei limbii romane. * Accentul,
intonatia; fonetica si prozodie. * Abatere si corectitudine.

III. Lexicologie si semantica

* Notiuni generale: vocabularul ca totalitate a cuvintelor limbii romane; vocabularul fundamental si masa
vocabularului; vocabular activ si vocabular pasiv. * Cuvantul ca unitate de baza a vocabularului;
semnificatie, sens, referent. Contextualitatea. * Denotatie, sens, semnificatie * Mecanismul conotatiei si al
functionarii imaginilor poetice. Figurile de stil. * Mijloace de expresivitate: fonetice, lexicale,
morfosintactice. * Sintaxa poetica – o sintaxa a selectiilor, a interferentelor diferitelor stiluri ale limbii, a
„abaterilor”. Valori expresive. * Semantica: polisemia, omonimia; relatii semantice intre cuvinte: sinonima,
antonimia; campuri (arii) lexical-semantice. Valori expresive. * Mijloace de imbogatire a vocabularului:
mijloace interne (derivarea, compunerea, conversiunea); mijloace externe (imprumuturile – adaptarea
imprumuturilor la sistemul limbii romane contemporane); mijloace mixte (calchierea / calcul lingvistic,
trunchierea, contaminarea). Expresii, sintagme, unitati frazeologice. Structura etimologica a vocabularului
romanesc. * Dinamica vocabularului romanesc contemporan. Valori expresive.

IV. Morfosintaxa

*Notiuni generale: partile de vorbire; categoriile gramaticale ale limbii romane; morfemul si structura
morfematica a cuvintelor (radacina, sufix gramatical, desinenta, afix mobil, radical, flectiv). * Partile de
vorbire: substantivul, articolul, adjectivul, pronumele, numeralul, verbul, adverbul, prepozitia, conjunctia,
interjectia. * Locutiuni. * Tendinte morfologice ale limbii romane actuale.
* Unitati sintactice. Definitiile si structura acestora; criterii de definire; ierarhia unitatilor sintactice (partea
de propozitie, propozitia, fraza, textul); definirea si descrierea unitatilor sintactice; corespondenta unitatilor
sintactice; reguli de expansiune/extensie si de contragere. * Relatii sintactice (coordonare, subordonare,
apozitionare, supraordonare); mijloace de exprimare a relatiilor sintactice. * Functii sintactice. Conceptul
de functie sintactica. * Inventarul functiilor sintactice: subiectul, predicatul, numele predicativ, elementul
predicativ suplimentar, complementele necircumstantiale (direct, indirect, de agent) si complementele
circumstantiale (de mod, de timp, de loc, de cauza, de scop, conditional, concesiv, consecutiv, instrumental,
de relatie, sociativ, opozitional, cumulativ, de exceptie). Corespondentele lor la nivelul frazei. * Abateri de la norma si corectarea lor.

V. Elemente de istorie a limbii romane
* Latinitatea limbii romane; locul si epoca de formare. Unitatea si continuitatea limbii romane. Unitate si
diversitate locala (dialecte, graiuri). * Limba romana literara; etape ale formarii (constituirea limbii romane
literare, faza veche, faza de tranzitie, limba romana literara moderna).


 
Sondaj
A fost bacalaureatul din 2008 fraudat?