Comunicat de presa: 9.917 candidati, cu 2.029 mai multi decat in 2013, sunt asteptati luni, 14 iulie, la proba scrisa a examenului national de definitivare in invaamant, sesiunea 2014
8/8
calendar_month 14 Iul 2014, 00:00
Proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2014, s-a desfasurat astazi, 14 iulie, incepand cu ora 10:00, in 42 de centre de examen (cate unul in fiecare judet si in municipiul Bucuresti).
Dintre cei 10.764 de candidati inscrisi la inceputul anului scolar, au fost admisi sa participe la proba scrisa 9.917 candidati care au indeplinit cumulativ cele 3 conditii prevazute de metodologie. Acestea sunt: efectuarea unui stagiu de predare in specialitatea postului de cel putin un an, calificativul pentru anul scolar in curs "Bine" sau "Foarte bine" si minimum media 8 la cele doua inspectii speciale la clasa desfasurate pe perioada anului scolar.
In sesiunea 2014, examenul national pentru definitivare in invatamant se organizeaza la 136 de discipline. Proba scrisa contine subiecte de specialitate, metodica predarii, pedagogie si elemente de psihologia educatiei. Durata de redactare a lucrarii este de 4 ore. In judetul Cluj si in municipiul Bucuresti durata probei scrise se va prelungi cu 2 ore pentru 4 candidati cu nevoi speciale.
Nota obtinuta la proba scrisa este nota la examen. Nota minima de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promoveaza examenul dobandesc dreptul de practica in invatamantul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, si obiectivul acestui examen.
Afisarea rezultatelor va avea loc in data de 19 iulie. Perioada 19 - 23 iulie este desemnata pentru inregistrarea si solutionarea contestatiilor. Afisarea rezultatelor finale este programata pentru data de 24 iulie.
Pentru evaluarea lucrarilor scrise si solutionarea contestatiilor s-au constituit 6 centre de evaluare/ contestatii la nivel national, prin arondarea disciplinelor de examen. Astfel, lucrarile tuturor candidatilor care au optat pentru o anumita disciplina de examen sunt evaluate in acelasi centru.
Subiectele de examen, traducerea acestora si baremele de evaluare au fost elaborate, pentru fiecare disciplina in parte, de catre Centrul National de Evaluare si Examinare si vor fi publicate dupa sustinerea probei, la ora 15:00, pe site-ul oficial al Ministerului Educatiei Nationale, in sectiunea "Subiecte". Atat programele de examen pentru toate disciplinele, cat si modelele de subiecte si baremele pentru toate disciplinele de examen pentru care au optat candidatii au fost postate si pe pagina dedicata examenului de definitivat de pe site-ul oficial al ministerului si au fost utilizate in activitatile de pregatire a debutantilor, desfasurate de Casele Corpului Didactic.
Comisiile constituite in cadrul examenului national de definitivare in invatamant sunt compuse din cadre didactice universitare, avand cel putin titlul stiintifiv de doctor si din cadre didactice din invatamantul preuniversitar, avand cel putin gradul didactic II. Presedintii comisiilor sunt cadre didactice universitare. Coordonarea metodologica a examenului national revine Ministerului Educatiei Nationale, iar organizarea si desfasurarea probei scrise este asigurata de inspectoratele scolare judetene, respectiv de cel al municipiului Bucuresti.
Sursa foto: enational.ro