Calendar Definitivat - Final
calendar_month 10 Feb 2010, 00:00
Calendar de desfasurare a activitatilor de perfectionare prin Definitivat.

Inscrierea candidatilor
- 1-31 octombrie a fiecarui an scolar

Instiintarea in scris de catre ISJ -uri a candidatilor respinsi
- pana la 1 decembrie a fiecarui an scolar

Transmiterea listelor candidatilor de catre ISJ-uri, centrelor de perfectionare
- pana la 12 decembrie

Inspectiile speciale
- 1 octombrie - 5 iunie

Transmiterea componentei comisiei de examinare de catre centrele de perfectionare catre MECTS, Directia de specialitate si aprobarea acestora
- pana la data de 1 iunie a fiecarui an scolar

Transmiterea de catre conducerea unitatilor de invatamant catre ISJ-uri a proceselor verbale (copii autentificate prin semnatura directorului si stampila unitatii de invatamant) de la inspectiile speciale derulate in anul scolar respectiv si a unui document din care sa rezulte vechimea la catedra a cadrului didactic
- 7-14 iunie a fiecarui an scolar

Transmiterea de catre ISJ-uri catre centrele de perfectionare a listelor candidatilor admisi, dosarele candidatilor (inclusiv procesele verbale ale inspectiilor speciale) si documentul din care sa rezulte vechimea la catedra a cadrului didactic
- pana la 1 iulie

Probele scrise si orale
- penultima saptamana din august

Transmiterea rezultatelor examenului de la centrele de perfectionare catre MECTS, Directia de specialitate, in vederea validarii acestora prin ordin al ministrului educatiei
- in 15 zile de la incheierea examenului

Acordarea drepturilor salariale cadrelor didactice care au promovat examenul
- incepand cu data de 1 septembrie a anului scolar urmator celui in care s-a desfasurat examenul

Acordarea drepturilor salariale cadrelor didactice care au obtinut definitivatul in invatamantul preuniversitar in baza functiei didactice de preparator sau asistent universitar sau prin echivalarea gradului didactic II obtinut in Republica Moldova
- incepand cu data emiterii ordinului de ministru

Vezi si:
Definitivat - Ghidul tau de pregatire

Subiecte definitivat

Programe definitivat

Definitivat - Ultimele noutati