BURSE ONASSIS
calendar_month 01 Feb 2007, 00:00
Fundatia Alexander S. Onassis, din Grecia, a lansat o noua editie a programului de burse si granturi de cercetare pentru anul universitar 2007-2008, la care sepot înscrie si persoane din tara noastra. Programul se adreseaza membrilor academiei, cadrelor didactice universitare,cercetatorilor cu doctorat, artistilor, profesorilor de limba greaca din învatamântul primar si gimnazial si studentilor la master si candidatilor ladoctorat. Pentru profesorii de limba greaca, masteranzi si candidatii la doctorat vor fiacordate burse pentru pregatire, iar pentru celelalte categorii vizate deprogram vor fi oferite granturi pentru cercetare. Bursele pentru profesorii delimba greaca au o durata de pâna la sase luni, iar cele pentru masteranzi sicandidati la doctorat, între cinci si zece luni. Granturile de cercetare vor fiacordate pentru perioade cuprinse între una si sase luni. Pentru masteranzi sicandidatii la doctorat, domeniile vizate de burse sunt: stiinte umaniste,stiinte politice, drept, stiinte economice, arhitectura, arte. Dosarele de candidatura pentru toate tipurile de finantari pot fi trimise pâna la data de 28 februarie 2007.

Sondaj

De ce dotari ar avea nevoie scoala dumneavoastra?