calificativ.ro  »  Resurse Parinti  »  Copilul si banii  »  Bursa de studiu vs. Bursa de merit

Bursa de studiu vs. Bursa de merit

calendar_month 20 Mai 2008, 00:00
Bursa scolara se acorda elevilor din invatamintul de stat primar, gimnazial, liceal, postliceal, profesional, complementar sau de ucenici si teologic, care frecventeaza cursuri de zi.

Bursele scolare se acorda elevilor orfani de ambii parinti, celor necuprinsi in casele de copii, desi indeplinesc conditiile pentru a fi primiti in aceste institutii, celor care au fost bolnavi de T.B.C. si sint in evidenta dispensarelor medicale, precum si celor care sufera de diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, afectiuni oftalmologice cu boli somatice asociate sau imunologice sau sint deficienti motori.

Acordarea burselor pe motive medicale se face numai dupa efectuarea unei anchete sociale, cu participarea medicului de circa, pentru a se analiza si starea materiala a familiei.

De asemenea, pot primi burse scolare elevii din invatamintul de stat curs de zi si seral carora li se aplica prevederile art. 8 lit. s) din Legea nr. 42/1990, republicata, pe baza certificatului (personal sau al parintelui) eliberat de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, care atesta calitatea de "erou - martir" sau de "luptator pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989" cu una din mentiunile: ranit, ranit si retinut, retinut sau remarcat prin fapte deosebite.

Pot primi burse scolare si elevii proveniti din familii care indeplinesc, in mod cumulat, urmatoarele conditii:

- nu realizeaza un venit lunar pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim brut pe tara, indexat;

- nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp in zonele colinare si de ses si de 40.000 mp in zonele montane.

In conditii materiale egale, bursa se acorda cu prioritate elevilor cu situatie la invatatura mai buna.

Primesc burse scolare si elevii din invatamintul primar si gimnazial din mediul rural care nu au scoala de nivelul respectiv in localitatea de domiciliu (sat, catun) si invata in alta localitate si care provin din familii al caror venit mediu lunar pe membru de familie se situeaza sub nivelul salariului minim brut pe tara, indexat, si nu detin suprafete de teren mai mari de 30.000 mp in zonele colinare si de ses si de 60.000 mp in zonele montane. Bursa scolara se acorda in conditiile cind elevul locuieste in internat sau la o familie din localitatea unde studiaza.

Bursele scolare se acorda pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma, in prima sesiune, precum si pe perioada practicii de productie. Este inclusa si perioada vacantelor de vara pentru elevii orfani, pentru cei care au dobandit bursa din motive medicale si pentru cei carora li se aplica prevederile art. 8 lit. s) din Legea nr. 42/1990, republicata, inclusiv absolventilor clasei a VIII-a care fac dovada ca au reusit la examenul de admitere in clasa a IX-a (anul I) la o unitate de invatamint de stat, curs de zi.

Elevii declarati repetenti, cu exceptia situatiilor cind repetarea a fost determinata de cauze medicale, nu primesc bursa pe perioada vacantei de vara.

Bursa de merit se atribuie de catre inspectoratul scolar, la propunerea consiliilor de administratie din scoli, elevilor din invatamintul liceal, postliceal, profesional si teologic, incepind cu clasa a X-a, respectiv anul II, care obtin cel putin media 9 la fiecare disciplina de invatamint si nota 10 la purtare. Numarul burselor de merit acordate in aceste conditii nu poate depasi 1% din numarul total al elevilor din clasele a X - XII de liceu, respectiv anii II - III din scolile profesionale si postliceale si in limita creditelor bugetare alocate. Aceste burse se revizuiesc trimestrial, luandu-se in considerare rezultatele din trimestrul anterior, inclusiv din trimestrul III din anul scolar trecut.In situatia in care mai multi elevi au mediile peste 9 la toate disciplinele de invatamint, departajarea se face tinind cont de media generala, iar daca si aceasta este egala, se au in vedere, in ordine, mediile obtinute la urmatoarele discipline de invatamint: limba romana, istorie, matematica, fizica, biologie.

Inspectoratele scolare pot acorda bursa de merit si unor elevi care se disting in activitatile stiintifice, culturale si sportive organizate la nivel judetean, national sau international. Acestor elevi li se pot atribui premii de catre ministrul invatamintului, la propunerea inspectoratelor scolare, avandu-se in vedere ca elevul sa aiba nota 10 la purtare. Cuantumul premiilor se stabileste de catre Ministerul Invatamintului.


 
Sondaj
Care credeti ca este cea mai importanta modificare a noului an scolar?