Concursul national "Sclipiri de aur" 2010
calendar_month 20 Oct 2010, 00:00
Concursul national "Sclipiri de aur" 2010, editia a II-a, se adreseaza elevilor din ciclul primar.

Desfasurarea Proiectului "Frumusetile toamnei"
Realizare de lucrari plastice, utilizand tehnici de lucru la alegere, pe suport A4.
Pe verso se vor mentiona: numele si prenumele elevului, clasa, scoala, localitatea, numele cadrului didactic indrumator.
Lucrarile se vor expedia in plicuri la adresa de mai jos. Fiecare cadru didactic poate participa cu maximum trei lucrari. Materialele copiate vor fi excluse din concurs.
Inscrierea si trimiterea lucrarilor prin posta - termen limita: 5 noiembrie 2010 (data postei);
5 noiembrie - 14 decembrie - evaluarea lucrarilor de catre Comisia de organizare si jurizare formata din reprezentanti ai organizatorilor;
Expedierea diplomelor se va face in format electronic catre participantii la proiect – termen: 21 decembrie 2010;
Adresa la care vor fi expediate lucrarile – Scoala Primara Podu-Olt , Str. Principala nr. 1157, comuna Harman, Jud. Brasov, Cod postal 507086;
Fiecare cadru didactic va trimite un plic autoadresat pentru expedierea Acordului de parteneriat incheiat intre scoli (2 exemplare).

"Ingerasul"
Realizare de ingerasi folosind Tehnica Quilling.
Dimensiunile suportului de hartie - maxim A4. Pe spatele lucrarilor se vor mentiona: numele si prenumele elevului, clasa, scoala, localitatea, numele cadrului didactic indrumator.
Materialele se vor expedia in plicuri la adresa de mai jos. Fiecare cadru didactic poate participa cu maximum trei lucrari.
Inscrierea si trimiterea lucrarilor prin posta – termen limita: 4 decembrie 2010 (data postei);
6 decembrie 2010 – 14 ianuarie 2011 - verificarea lucrarilor de catre Comisia de organizare si jurizare; evaluarea lucrarilor de catre Comisia de organizare si jurizare formata din reprezentanti ai organizatorilor;
Se va realiza expozitia cu lucrarile elevilor in cadrul Fundatiei "Ingerasul meu", care va aparea pe site-ul acesteia: www.FundatiaIngerasulMeu.ro;
Expedierea diplomelor se va face in format electronic catre participantii la proiect - termen: 28 ianuarie 2011;
Adresa la care vor fi expediate lucrarile - Scoala Primara Podu-Olt , Str. Principala nr. 1157, comuna Harman, Jud Brasov, Cod postal 507086;
Fiecare cadru didactic va trimite un plic autoadresat pentru expedierea Acordului de parteneriat incheiat intre scoli (2 exemplare).

"Eminescu, Luceafarul poeziei romanesti"
Realizare de creatii literare (texte lirice, texte narative). Creatiile literare vor fi redactate in word, format A4, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de litera 12, tehnoredactare la 1,5 randuri; titlul lucrarii centrat, cu majuscule bolduite, corp litera 14; sub titlu, aliniere dreapta, corp litera 12, numele elevului si al cadrului didactic indrumator, clasa, scoala, localitatea.
Creatiile literare vor avea maximum o pagina. Fiecare cadru didactic poate participa cu maximum trei lucrari.
Expedierea lucrarilor se va face pe adresa: sclipirideaur@yahoo.com;
Inscrierea si trimiterea lucrarilor prin posta – termen limita: 10 ianuarie (data postei);
11 ianuarie 2011 – 28 ianuarie 2011 - verificarea lucrarilor de catre Comisia de organizare si jurizare; evaluarea lucrarilor de catre Comisia de organizare si jurizare formata din reprezentanti ai organizatorilor;
Expedierea diplomelor catre participantii la proiect – termen: 11 februarie 2011;
Fiecare cadru didactic va trimite un plic autoadresat pentru expedierea Acordului de parteneriat incheiat intre scoli (2 exemplare)."Dragobetele, sarbatoarea romanilor"
Realizare de decoratiuni dedicate acestei sarbatori, utilizand tehnici de lucru la alegere.
Lucrarile vor cuprinde: numele si prenumele elevului, clasa, scoala, localitatea, numele cadrului didactic indrumator. Acestea se vor expedia la adresa de mai jos. Fiecare cadru didactic poate participa cu maximum trei materiale.
Inscrierea si trimiterea lucrarilor prin posta - termen limita: 11 februarie 2011 (data postei); 14 februarie 2011 - 4 martie 2011 - evaluarea lucrarilor de catre Comisia de organizare si jurizare formata din reprezentanti ai organizatorilor;
Expedierea diplomelor catre participantii la proiect - 11 martie 2011;
Adresa la care vor fi expediate lucrarile: Scoala Primara Podu-Olt, Str. Principala nr. 1157, comuna Harman, Jud. Brasov, Cod postal 507086;
Fiecare cadru didactic va trimite un plic autoadresat pentru expedierea Acordului de parteneriat incheiat intre scoli (2 exemplare).

Fisa de inscriere proiect educational "Sclipiri de aur"
Unitatea scolara: _____________________________________________________________
Adresa unitatii scolare (strada, nr., localitate, judet, cod postal) _____________________________________________________________
Telefon: Nume cadru didactic participant: _________________________________________________________ Specialitatea: ______________________________________________________________ Clasa: __________________________________________ Nr. de elevi inscrisi: ______________________________ E-mail: _________________________________________ Adresa de corespondenta: ______________________________________________________________
Telefon personal fix / mobil: _______________________ Semnatura cadrului didactic indrumator Scoala Primara Podu-Olt Scoala ...………….…………………… Comuna HARMAN ………………………………………... Jud. BRASOV ………………………………………... Nr. …......… Din ..............….. Nr. ….…….. Din………..…………...

ACORD DE PARTENERIAT IN CADRUL PROIECTULUI NATIONAL SCLIPIRI DE AUR Incheiat intre:
Scoala Primara Podu-Olt, comuna Harman, jud. Brasov, reprezentata prin director prof. Viorel Oancea, respectiv prof. Ramona Cucu, prof. Raluca Darabaneanu si Scoala ............................................................., localitatea …………………………….…., judetul………………………………, reprezentata prin director ..………………………………..., respectiv inv. .……………...............……………………………………………..........……
Prezentul acord urmareste realizarea in bune conditii a obiectivelor propuse in cadrul proiectului, asigurarea unui climat favorabil de colaborare. 1. Scoala Primara Podu-Olt, prin reprezentantii de mai sus: - intocmesc documentatia pentru lansarea pe www.didactic.ro a proiectului; - coordoneaza si monitorizeaza proiectul la nivel national; - realizeaza expozitii cu lucrarile elevilor in cadrul Scolii si al Fundatiei "Ingerasul meu";
- mediatizeaza activitatile desfasurate in cadrul proiectului prin: reviste, site-ul Fundatiei "ingerasul meu";
- trimit diplome elevilor si cadrelor didactice la sfarsitul fiecarei etape a proiectului.
2. Scoala ……………………………………………………………..........……………………
- desfasoara activitati respectand temele si termenele propuse de coordonatorii proiectului;
- trimit in timp util coordonatorilor de proiect datele cerute pentru inscriere, acordul de parteneriat, plicurile autoadresate si lucrarile realizate de elevi.

Coordonatorii proiectului: prof. Ramona Cucu, prof. Raluca Darabaneanu

Sondaj

Crezi ca profesorii examinatori sunt obiectivi in acordarea notei la proba orala a Bacalaureatului?