calificativ.ro  »  Resurse Profesori  »  Grad  »  Gradul didactic I: Actele necesare pentru inscriere

Gradul didactic I: Actele necesare pentru inscriere

calendar_month 26 Apr 2010, 00:00
In articolul de mai jos sunt prezentate informatii privind actele necesare pentru inscrierea la Gradul Didactic I:

1. Cerere de inscriere adresata conducerii Inspectoratului Scolar Judetean de care apartine candidatul.

2. Fisa de inscriere, in doua exemplare, completata corect, datata, semnata de candidat si confirmata de conducerea unitatii scolare (unde se afla carnetul de munca al cadrului didactic), semnata si stampilata cu tus albastru.

Copiile deciziilor de acordare a concediilor pentru ingrijirea si cresterea copilului si a concediilor fara plata, autentificate de conducerea unitatii scolare (pentru cei care au beneficiat de aceste concedii).

3. Copiile diplomelor - de bacalaureat (Liceu Pedagogic)/ absolvire/ licenta/ conversie: copia diplomei care dovedeste specialitatea de inscriere - legalizata la notar iar celelalte - autentificate de catre director (semnate si stampilate cu tus albastru).

4. Dovada parcurgerii modulului psihopedagogic (pedagogie, psihologie, metodica predarii disciplinelor, practica pedagogica):

a) Copia certificatului de absolvire a DPPD insotit de foaia lui matricola (conform art. 68 din Legea 84/1995) pentru profesorii care au absolvit dupa 2000 - legalizata la notar:

b) Foaia matricola (anexa la diploma de studii) pentru profesorii care au absolvit inainte de 2000, pentru educatoare si invatatori - legalizata la notar:

5. Copia certificatului de acordare a gradului didactic II, doua exemplare autentificate de director.

6. Copiile certificatului de nastere si de casatorie (daca este cazul) - legalizate la notar.

7. Raportul de la inspectia curenta de specialitate realizata inaintea inscrierii (copie autentificata de conducerea scolii - semnata si stampilata cu tus albastru pe fiecare pagina).

8. Recomandarea Consiliului de administratie al unitatii scolare unde a fost incadrat candidatul.

9. Memoriu de activitate profesionala, intocmit si semnat de candidat.

10. Fisa de evaluare anuala, pentru ultimul an scolar, de la unitatea scolara unde a fost incadrat, copie autentificata de director (semnata si stampilata cu tus albastru pe fiecare pagina).

DPPD - Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic din cadrul universitatii absolvite

Vezi si:
Gradul didactic I: Conditiile de inscriere si de obtinere

Calendar Grade Didactice

Programe pentru Grad 
Sondaj
Cum e noul tau orar?