grad

In fisierul atasat puteti vizualiza Fisa de Inscriere la Gradul II Vezi si: Programe pentru Grad 2008 Grad - Ghidul tau de pregatire Subiecte Grad 2003 - 2007

Personalul didactic care indeplineste conditiile prevazute la art. 68. din Legea invatamantului si care a obtinut titlul stiintific de doctor in domeniul specialitatii pe care o preda, i se acorda gradul didactic I, pe baza unei inspectii scolare

Cadrele didactice care au promovat examenele de grad didactic II se pot inscrie, in acelasi an calendaristic, cu cerere pentru gradul didactic I, la secretariatul scolii unde functioneaza. In anul scolar viitor inscrierii cu cerere si sustinerii

Sustinerea lucrarii metodico-stiintifice consta in: - prezentarea continutului lucrarii de catre candidat, indeosebi a partii metodico- aplicative si eventuale demonstratii - prezentarea referatului conducatorului stiintific care trebuie sa cuprinda

Colocviu de admitere se da pe baza unei tematici si a unei bibliografii afisate la secretariatul unitatii de invatamant - centru de examen (decanate, rectorate, colegii sau grupuri scolare). Aceste tematici si bibliografii sunt propuse de catre

Obtinerea gradului I didactic este un proces de durata. Probele pe care un candidat trebuie sa le sustina sunt: 1. Colocviu de admitere, pe baza unei tematici si a unei bibliografii afisate la secretariatul unitatii de invatamant - centru de examen

In fisierul de mai jos aveti atasat tabelul nominal cuprinzand cadrele didactice care s-au inscris pentru obtinerea GRADULUI DIDACTIC I in invatamant sesiunea 2009-2011. Vezi si: Sectiunea Grad

Conditiile de obtinere a gradului I didactic sunt: - gradul didactic I se poate obtine de personalul didactic de predare care are o vechime efectiva la catedra de cel putin 4 ani de la acordarea gradului didactic II, cu rezultate deosebite in

Cadrele didactice care au cel putin un an vechime efectiva la catedra de la obtinerea definitivarii in invatamant se pot inscrie ¬ cu cerere - pentru gradul didactic II, la secretariatul scolii unde functioneaza. In anul scolar viitor inscrierii cu

Pentru obtinerea gradului didactic II, un tanar profesor trebuie sa parcurga si sa promoveze urmatoarele probe de examen: 1. O inspectie scolara speciala apreciata cu cel putin nota 8, precedata de doua inspectii scolare curente, ambele apreciate cu

skip_next

 
Sondaj
Pentru a evita raspandirea gripei porcine, considerati ca scolile ar trebui inchise?