Acte necesare pentru titularizare 2011

Publicat: 01 Iun 2011 00:00

Perioada inscrierii pentru examenul de titularizare 2011 se apropie. In intervalul de timp 14-24 iunie se vor face cererile de inregistrare a candidatilor la concurs.

Dosarul de inscriere la titularizare trebuie sa cuprinda urmatoarelele acte si documente:

1. Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricola si certificat profesional (ultimul pentru absolventii liceului pedagogic);

2. Absolventii promoţiei 2011 vor prezenta copia legalizata a adeverintei de la institutia de invatamant superior/postliceal/mediu, din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta, media de absolvire a facultatii/scolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobandita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor, s-a frecventat si promovat modului pedagogic;

3. Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;

4. Copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele);

5. Copie de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul);

6. Decizia inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca este cazul);

7. Copie de pe fila din B.I. sau cartea de identitate cu domiciliul;

8. Adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul);

9. Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor – atestat pentru conformitate de catre unitatea de invatamant la care a functionat in anul scolar 2010-2011;

10. Avizul medical (in original), eliberat de cabinet sau medica de medicina muncii, din care sa rezulte ca este apt(a) pentru a preda in invatamant;

11. Numai pentru titulari: adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte situatia postului (structura pe ore si discipline a catedrei, nivelul de invatamant si regimul de mediu), precum si copii ale deciziilor de detasare din perioada 01.09.2008 – 31.08.2011 (daca este cazul);

12. Dosar cu sina din carton;

13. Cerere de inscriere
14. Fisa de inscriere

Nu se vor primi dosare incomplete.

Cele mai citite

Bacalaureat 2009: Rezultate Bacalaureat 2009

In articolul de mai jos puteti vizualiza Rezultatele partiale ale examenului de Bacalaureat 2009. Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care vor fi facute publice. Rezultate Bacalaureat 2009 pe Judete : Rezultate Bacalaureat 2009 Judetul Alba

Momentele subiectului operei literare

MOMENTELE SUBIECTULUI OPEREI LITERARE Subiectul operei literare este constituit din succesiunea faptelor, a evenimentelor la care participa personaje literare caracterizate tocmai prin intermediul intamplarilor relatate. Se intalneste in operele epice si dramatice. Are mai multe

POPA TANDA - REZUMAT

Parintele Trandafir, om cu multa carte, om ''vesel si harnic", ajunge preot in satul natal, in Butucani, sat populat de "enoriasi" cu dare de mana, dar nu ramane acolo nici doi ani din cauza severitati sale prea morale. El spunea ba satenilor, ba protopopului, "verde-n fata",

Sondaj

Ziua de 1 aprilie este o sarbatoare pentru tine?

Teste Online

Test - logical thinking

Trebuie sa gandesti logic...ca sa treci testul:)

mai multe »