Motivul pentru care un olimpic la informatică a amenințat că se sinucide

Un t�n?r de 16 ani a amenin?at c? se arunc?, luni, de pe acoperi?ul Colegiului Na?ional "Silvania" (CNS) Zal?u din cauza unei decep?ii �n dragoste. Adolescentul este olimpic la informatic?. T�n?rul de 16 ani admis �n clasa a IX-a la unul din cele mai bune licee de informatic?,

Consultaţii gratuite pentru examenul de bacalaureat

Elevii de liceu ?i absolven?ii f?r? diplom? de bacalaureat pot beneficia de consulta?ii gratuite acordate de profesori ai Universit??ii ''?tefan cel Mare'' Suceava (USV), pentru al doilea an consecutiv, �n vederea preg?tirii suplimentare pentru examenului de bacalaureat ?i cel

Radiațiile de la Muzeului de Geologie afectează populația României? Reacția oficială

�n circuitul principal de vizitare pentru public al Muzeului Na?ional de Geologie nu exist? e?antioane a c?ror valoare de fond, m?surat? �n aer, s? dep??easc? valoarea medie a fondului natural de radia?ii stabilit? la scar? global? (2,44 mSv/an, potrivit UNSCEAR), precizeaz? un

Modificări semnificative în noua programă școlară. Iată ce materii au dispărut din orar

Ministerul Educatiei a realizat o serie de modific?ri �n ceea ce prive?te noua program? ?colar? a elevilor din clasele I-VIII.  Ace?tia vor avea mai pu?ine ore de Limba Romana ?i de Sport, in timp ce Limba Latina urmeaza s? dispar? definitiv din programul clasei a VIII-a.

Facultatea de Drept a Universității din București a renunțat la teza de licență

Facultatea de Drept a Universit??ii din Bucure?ti (UB) a anun?at c? studen?ii din promo?ia 2017 vor sus?ine doar un examen scris din patru materii principale �nv??ate �n anii de facultate, f?r? s? mai fie nevoie s? prezinte ?i o lucrare de licen?? �n acest sens. Pentru ca

Rectorii sunt îngrijoraţi de schimbările pe care vrea să le facă Ministerul Cercetării

Conform unui comunicat de pres? transmis de c?tre Universitatea Bucure?ti, rectorii a patru universit??i din Rom�ania sunt �ngrijora?i �ngrijora?i de modul �n care conducerea Ministerului Cercet?rii ?i Inov?rii inten?ioneaz? s? schimbe componen?a, atribu?iile ?i modalitatea de

Copiii, protest împreună cu părinţii în faţa Guvernului

Protestul fa?? de ordonan?a de urgen?? privind modificarea codurilor penale a continuat ?i ast?zi, �ns? de aceast? dat?, cei care au ie?it �n strad? au fost p?rin?ii ?i copiii. �n Pia?a Victoriei, chiar �n fa?a Guvernului, p�n? la ora 15:00 s-au str�ns �n jur de 15.000 mii de

Cursuri de pregătire pentru bacalaureat

Elevii care vor s? se preg?teasc? pentru examenul maturit??ii pot beneficia de cursuri gratuite pentru bacalaurat.  Universitatea "Transilvania" din Bra?ov le ofer? tinerilor claselor a XI-?i a XII-a posibilitatea de a se preg?ti la limba ?i literatura rom�n? ?i la

Cresc salariile profesorilor şi personalului nedidactic

Dasc?lii au motive de bucurie, c?ci salariile profesorilor at�t din mediul preuniversitar, c�t ?i din mediul universitar cresc �n medie cu 15%, iar pentru personalul nedidactic cu aproximativ 20%. Secretarul de stat pentru �nv???m�nt preuniversitar din Ministerul Educa?iei,

60 de profesori au fost sanctionati pentru violenta

Secretarul de stat pentru �nv???m�nt preuniversitar din Ministerul Educa?iei, Liviu Pop, a declarat c?, �n 2016, 60 de profesori au fost sanc?iona?i pentru violen??. �n ultimii ani, rata actelor de violen?? a sc?zut fa?? de trecut.  Liviu Pop, secretarul de stat pentru

Sondaj

Considerati ca tezele cu subiect unic avantajeaza elevii slabi?

Teste Online

Test romana - clasa a VII-a

Un test usor la romana

mai multe »