calificativ.ro  »  Examene  »  Admitere liceu  »  Calculul mediei de admitere pentru inscrierea la liceu a promotiilor de pana in 2011

Calculul mediei de admitere pentru inscrierea la liceu a promotiilor de pana in 2011

calendar_month 31 Mar 2011, 00:00
Inscrierea in clasa a IX-a, in liceele de stat, se face fara examen, pe baza mediei de admitere.

Pentru absolventii din promotiile de pana in anul 2009 inclusiv, in media de admitere, media generala obtinuta la Evaluarea Nationala se va inlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolventii de pana in anul 2003 inclusiv, cu media la testele nationale, pentru absolventii din promotiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a, pentru absolventii din promotiile 2008 si 2009.

Pentru absolventii din promotiile 2008 si 2009, media generala la tezele cu subiect unic se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a, care se ia in calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori.

Exceptie de la inscrierea in clasa a IX-a, in liceele de stat, fara examen, numai pe baza mediei de admitere, fac liceele/clasele pentru care se sustin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se sustin probe de verificare a cunostintelor de limba moderna si clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, pentru care se sustin probe de verificare a cunostintelor la limba materna. Pentru aceste clase, admiterea se face in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012 se aplica in mod corespunzator pentru absolventii invatamantului gimnazial de pana in anul 2009 inclusiv, inlocuind, dupa caz, sintagma „Evaluarea Nationala” cu sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolventii gimnaziului de pana in anul 2003 inclusiv, cu sintagma „testele nationale”, pentru absolventii din perioada 2004-2007, respectiv cu sintagma „tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a”, pentru absolventii din promotiile 2008 si 2009.

Pentru absolventii gimnaziului de pana in 2007 inclusiv, care au sustinut de mai multe ori examenul de capacitate/testele nationale, in calculul mediei de admitere se ia in considerare cea mai mare din mediile generale obtinute la prezentarile succesive la examenul de capacitate/testele nationale. Media generala mentionata anterior se calculeaza, chiar daca este inferioara notei 5.

Media de admitere este media aritmetica intre media generala la Evaluarea Nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a si media generala de absolvire a claselor V – VIII.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

unde:

MA = media de admitere.
ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generala obtinuta la Evaluarea Nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a

Media generala la Evaluarea Nationala se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la probele incluse in Evaluarea Nationala.

Media generala la Evaluarea Nationala va fi calculata, indiferent daca una sau mai multe din notele obtinute la evaluarea nationala sunt inferioare notei cinci.

Media de admitere se calculeaza, indiferent daca media generala la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a este inferioara notei cinci.

Media generala de absolvire a claselor V – VIII si media de admitere se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.Vezi si:
Informatii privind Evaluarea Nationala 2011

Calendar Evaluarea Nationala 2011

Sustinerea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

Sustinerea probelor de aptitudini pentru inscrierea la liceu

Admiterea in liceele cu predare in regim bilingv

Admiterea in liceele cu predare in limba minoritatilor

Admitere Liceu 2011: Informatii privind examenul de admitere

Modele de Subiecte Evaluarea Nationala 2010-2011 
Sondaj
Cum percepi inceputul scolii dupa vacanta de iarna?