Cauta material didactic


Cauta Programe scolare Filtreaza dupa:

PROGRAMA SCOLARA REVIZUITA 2008 - LIMBA SI LITERATURA ROMANA CLASELE 5 - 8

Rss RSS  |  Adauga material didactic  |  Rss Adauga opinie

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

PROGRAMA sCOLARA REVIZUITA LIMBA SI LITERATURA ROMANA
CLASELE 5 - 8
Bucuresti, 2008

NOTA DE PREZENTARE

Revizuirea curriculumului de Limba si literatura romana s-a realizat avand in vedere urmatoarele
aspecte:
- descongestionarea programelor scolare, prin eliminarea unor continuturi considerate
nerelevante pentru formarea si dezvoltarea deprinderilor mentionate in obiectivele de
referinta, urmarind pastrarea coerentei interne a disciplinei, continuitatea si progresia de la o
clasa la alta, dar si continuitatea cu programele de limba romana pentru ciclul primar si cele
pentru liceu;
- utilizarea modelului de proiectare curriculara centrata pe obiective, model care accentueaza
caracterul practic-aplicativ al procesului educativ si care permite asigurarea continuitatii si a
progresiei de la o clasa la alta;
- asigurarea calitatii educatiei si compatibilizarea curriculumului national cu cel european, cu
standardele europene prin formarea domeniilor de competente-cheie, indeosebi a
competentelor de comunicare si a celor culturale (cunoasterea culturii locale si nationale,
participarea la manifestari culturale, precum si deschiderea interesului spre cultura diversa a
Europei), indispensabile vietii active intr-o societate a cunoasterii specifica secolului XXI.
Scopul studierii limbii si literaturii romane in perioada scolaritatii obligatorii este acela de a forma un
tanar cu o cultura comunicationala si literara de baza, capabil sa inteleaga lumea, sa comunice si sa
interactioneze cu semenii, sa-si utilizeze in mod eficient si creativ capacitatile proprii pentru rezolvarea unor
probleme concrete din viata cotidiana, sa poata continua in orice faza a existentei sale procesul de invatare,
sa fie sensibil la frumosul din natura si la cel creat de om.

In acest sens, curriculumul de limba si literatura romana pentru clasele a V-a - a VIII-a se bazeaza pe
modelul comunicativ-functional, adecvat nu doar specificului acestui obiect de studiu, ci si modalitatilor
propriu-zise de structurare a competentei de comunicare a elevilor. in mod concret, acest model presupune
dezvoltarea integrata a capacitatilor de receptare si de exprimare orala, respectiv de receptare a mesajului
scris si de exprimare scrisa. De altfel, comunicarea se constituie prin fuziunea celor patru capacitati
mentionate anterior.

In mod concret, dezvoltarea competentelor de comunicare mentionate se realizeaza prin
familiarizarea elevilor cu situatii diverse de comunicare orala si scrisa, cu texte literare si nonliterare
adecvate varstei scolare.

In sensul celor aratate mai sus, dominantele curriculumului de limba si literatura romana pentru
gimnaziu sunt:
- definirea domeniilor disciplinei exclusiv in termeni de capacitati: receptarea mesajului oral,
receptarea mesajului scris, exprimarea orala si exprimarea scrisa;
- prezentarea comunicarii in calitatea sa de competenta umana fundamentala, acoperind deprinderi
de receptare si de exprimare orala si scrisa;
- echilibrarea ponderii acordate exprimarii orale fata de cea scrisa, precum si mutarea accentului pe
producerea unor mesaje proprii;
- centrarea obiectivelor pe formarea de capacitati proprii folosirii limbii in contexte concrete de
comunicare;
- adaptarea continuturilor la nivelul de varsta si la interesele copiilor.
Structura curriculumului scolar are urmatoarele componente:
- obiective cadru, urmarite pe intreg parcursul invatamantului gimnazial; avand un grad ridicat de
generalitate si complexitate, acestea se refera la formarea unor capacitati si atitudini generate de
specificul disciplinei;
- obiective de referinta, formuland rezultatele asteptate ale invatarii pentru fiecare an de studiu si
Limba si literatura romana 3
urmarind progresia in formarea de capacitati si achizitia de cunostinte ale elevului de la un an de
studiu la altul;
- exemple de activitati de invatare care propun modalitati de organizare si de realizare a
demersului didactic cu elevii;
- continuturile invatarii, pe ani de studiu, ca mijloace prin care se urmareste atingerea obiectivelor
cadru si a obiectivelor de referinta propuse;
- standardele curriculare de performanta la sfarsitul ciclului gimnazial, in calitatea lor de
standarde nationale, de sistem de referinta pentru evaluarea calitatii procesului de invatare, la
sfarsitul gimnaziului.

Proiectarea activitatii didactice, elaborarea de manuale scolare alternative trebuie sa fie precedate de
lectura integrala a programei scolare si de urmarirea logicii interne a acesteia. in cadrul programei, fiecarui
obiectiv cadru ii sunt asociate obiective de referinta; atingerea obiectivelor de referinta se realizeaza cu
ajutorul continuturilor. Cadrul didactic poate opta pentru utilizarea activitatilor de invatare recomandate
prin programa sau poate propune alte activitati adecvate colectivului de elevi si conditiilor concrete din
clasa. Strategiile de lucru propuse trebuie sa tina seama de experienta elevilor la aceasta varsta si sa permita
valorizarea pozitiva a acesteia.

Centrarea pe elev, ca subiect al activitatii instructiv-educative presupune respectarea unor exigente
ale invatarii durabile, asa cum sunt:
- utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacitatii de comunicare, de
manifestare a spiritului critic, tolerant, deschis si creativ;
- exersarea lucrului in echipa, a cooperarii si/sau a competitiei;
- realizarea unor activitati diverse de receptare si producere de mesaje orale si scrise, care sa dea
posibilitatea tuturor elevilor de a se participa la propria invatare;
- integrarea, in predare-invatare-evaluare, a elementelor de continut din cele trei domenii ale disciplinei
(lectura, practica rationala si functionala a limbii, elemente de constructie a comunicarii), pentru a le
oferi elevilor motivatii pentru invatare si un demers coerent integrator al formarii capacitatilor de
comunicare.
Continuturile marcate prin asterisc (*) reprezinta elemente facultative ale
curriculumului si nu fac obiectul evaluarilor nationale.

Limba si literatura romana 4
OBIECTIVE CADRU
1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral
2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala
3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris
4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Limba si literatura romana - Clasa a V-a 5

CLASA A V-A
OBIECTIVE DE REFERINta sI EXEMPLE DE ACTIVITatI DE iNVatARE
1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral
Obiective de
referinta
Exemple de activitati de invatare
La sfarsitul clasei a
V-a, elevul va fi
capabil:
Pe parcursul clasei a V-a, se recomanda urmatoarele activitati:
1.1 sa identifice
informatiile esentiale
dintr-un mesaj oral
- exercitii de ascultare a unor mesaje orale diverse (casete audio sau
video cu basme, schite; reclame transmise la radio si televiziune) cu
scopul de a desprinde esentialul si de a exprima acest lucru la
schimbarea rolului de receptor in cel de emitator
- participarea la interactiuni in care sa dovedeasca intelegerea replicilor
partenerilor de comunicare si capacitatea de continuare a dialogului;
activitati de ascultare a unor mesaje orale transmise pe diferite canale
(telefon, radio, televizor, aer, voice-chat, voice-mail etc.) si in contexte
diverse, cu utilizari de coduri lingvistice diferite, in vederea sesizarii
dificultatilor de desprindere a informatiei dintr-un mesaj oral
1.2 sa identifice
secventele de dialog,
de naratiune si de
descriere dintr-un
mesaj oral
- exercitii de ascultare a unor texte literare citite/ interpretate (de
profesor, colegi, actori), in vederea intelegerii globale si a indicarii
secventelor descriptive, narative si dialogate
1.3 sa sesizeze unitatile
lexicale necunoscute
in fluxul vorbirii
- identificarea cuvintelor noi in texte literare si nonliterare ascultate, cu
scopul clarificarii sensului acestora prin: apelar

Materia: Romana
Comentarii: 0
Propus de: Ioana Tudorache  in data: 19.05.2008 17:17
Clasa: Clasa VIII

Daca acest material didactic te-a ajutat, te rog sa-i acorzi o nota. Multumesc.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Trimite prin Yahoo!M Trimite prin mail Salveaza la favorite RSS