Cauta material didactic


Cauta Programe scolare Filtreaza dupa:

PROGRAMA SCOLARA REVIZUITA 2008 - GEOGRAFIE - CLASELE 5 - 8

Rss RSS  |  Adauga material didactic  |  Rss Adauga opinie

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

PROGRAMA sCOLARA REVIZUITA GEOGRAFIE CLASELE A V-A - A VIII-A

Bucuresti, 2008

NOTA DE PREZENTARE

Prezentul document contine programele scolare revizuite de Geografie si se adreseaza profesorilor care
predau aceasta disciplina in gimnaziu, la clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a.
Programele scolare sunt concepute pentru trunchiul comun si au in vedere:
- curriculumul nucleu (pentru clasele cu 1 ora/sapt.);
- curriculumul nucleu extins (pentru clasele cu 2 ore/sapt.)

Revizuirea curriculumului de Geografie a avut in vedere urmatoarele aspecte:
- descongestionarea programelor scolare;
- mentinerea, conform planului - cadru de invatamant in vigoare, a plajei orare (a posibilitatii de a studia
disciplina Geografia in 1 - 2 ore/sapt.);
- utilizarea modelului de proiectare curriculara centrata pe obiective, dezvoltarea unei strategii didactice
pornind de la obiective si asigurarea continuitatii si a progresiei de la o clasa la alta;
- asigurarea calitatii educatiei si compatibilizarea curriculumului national cu cel european, cu
standardele europene prin formarea domeniilor de competente - cheie, indeosebi a competentelor
interpersonale, interculturale, sociale si civice, indispensabile vietii active intr-o societate a
cunoasterii specifica secolului XXI.

Mutatia esentiala propusa de prezentul curriculum este trecerea de la geografia de tip descriptivist
spre un demers de invatare conceptuala care incurajeaza intelegerea relevantei geografiei pentru viata
cotidiana a copilului. Se urmareste, totodata, trezirea interesului acestuia de a cunoaste direct, de a
investiga si de a intelege faptul geografic imediat, precum si importanta protectiei unui mediu ambiant
favorabil unei vieti sanatoase si echilibrate. Cu alte cuvinte, studiul geografiei trebuie sa depaseasca - ori
de cate ori este nevoie - spatiul ingust al salii de clasa, natura inconjuratoare fiind mediul cel mai potrivit
de intelegere a faptului geografic.

Structura programei cuprinde:
- obiective cadru, urmarite pe intreg parcursul invatamantului gimnazial; avand un grad ridicat
de generalitate si complexitate, acestea se refera la formarea unor capacitati si atitudini generate
de specificul disciplinei;
- obiective de referinta, formuland rezultatele asteptate ale invatarii pentru fiecare an de studiu si
urmarind progresia in formarea de capacitati si achizitia de cunostinte ale elevului de la un an
de studiu la altul;
- exemple de activitati de invatare care propun modalitati de organizare si de realizare a
demersului didactic cu elevii;
- continuturile invatarii, pe ani de studiu, care vizeaza realizarea obiectivelor cadru si a
obiectivelor de referinta propuse;
- standardele curriculare de performanta la sfarsitul ciclului gimnazial, in calitatea lor de
standarde nationale, de sistem de referinta pentru evaluarea calitatii procesului de invatare, la
sfarsitul gimnaziului.

Pe clase, materia este organizata dupa cum urmeaza:
- clasa a V-a: Geografia generala - elemente introductive.
- clasa a VI-a: Geografia Europei.
- clasa a VII-a: Geografia continentelor extraeuropene.
- clasa a VIII-a: Geografia Romaniei.

Dozarea si progresia elementelor programei (atat a competentelor solicitate, vizate la obiectivele de
referinta, cat si a continuturilor) tine seama de existenta ciclurilor curriculare. Astfel, clasele a V-a si a VI-a
continua introducerea si familiarizarea elevilor in domeniul geografiei (incepute in clasa a IV-a), iar clasele
a VII-a si a VIII-a prefigureaza o aprofundare a achizitiilor dobandite prin cresterea dificultatii conceptelor
si a operarii cu acestea.
Geografie - Clasa a V-a 3
OBIECTIVE CADRU
1. Situarea (localizarea) corecta in spatiu si timp a fenomenelor si proceselor din
natura si societate
2. Citirea si interpretarea suporturilor grafice si cartografice
3. intelegerea si utilizarea adecvata a limbajului de specialitate
4. Observarea si interpretarea fenomenelor din mediul geografic
5. Formarea de atitudini constructive si responsabile fata de mediul inconjurator
Geografie - Clasa a V-a 4
CLASA A V-A
OBIECTIVE DE REFERINta sI EXEMPLE DE ACTIVITatI DE iNVatARE
1. Situarea (localizarea) corecta in spatiu si timp a fenomenelor si proceselor din natura si
societate
Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare
La sfarsitul clasei a V-a, elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei a V-a, se recomanda
urmatoarele activitati:
1.1 sa utilizeze modalitati elementare de orientare
(puncte cardinale)
- exercitii de pozitionare a obiectelor observate
fata de punctele cardinale pe harta si
pe teren;
1.2 sa perceapa ordinea unor fenomene si procese
prezentate sau observate
- exercitii de prezentare a unor succesiuni
reale;
*1.3 sa aprecieze empiric durate diferite de timp - exercitii de precizare corecta a timpului;
- exercitii de apreciere a unor intervale de
timp (minute, ore);
- exercitii de apreciere a duratei unor fenomene
si procese observate;
2. Citirea si interpretarea suporturilor grafice si cartografice
Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare
La sfarsitul clasei a V-a, elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei a V-a, se recomanda
urmatoarele activitati:
2.1 sa transfere punctele cardinale din realitate cu
cele reprezentate pe un suport cartografic
simplu
- exercitii de comparare a pozitiei punctelor
cardinale de pe harta cu cele din realitate;
- exercitii de identificare si amplasare a
punctelor cardinale pe o harta;
- exercitii de identificare a pozitiei
obiectelor reprezentate in raport cu
punctele cardinale;
2.2 sa pozitioneze corect obiecte din realitate pe un
suport cartografic
- exercitii de stabilire a corespondentei
pozitiei obiectelor reprezentate pe harta cu
pozitia lor reala;
- exercitii de descriere a elementelor
identificate sau observate pe un traseu (real
sau pe harta);
*2.3 sa utilizeze corect semnele conventionale - exercitii de citire a semnelor conventionale
prin raportarea la aspectul real al
fenomenelor si proceselor;
3. intelegerea si utilizarea adecvata a limbajului de specialitate
Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare
La sfarsitul clasei a V-a, elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei a V-a, se recomanda
urmatoarele activitati:
3.1. sa identifice termeni geografici in texte diferite - exercitii de identificare a termenilor geografici
in texte;
- exercitii de identificare a termenilor geografici
in surse mass-media;
3.2 sa precizeze, in cuvinte proprii, sensul
termenilor de baza
- exercitii de explicare simpla, empirica;
- exercitii de definire a termenilor de baza;
*3.3 sa utilizeze termeni simpli in contexte
cunoscute
- exercitii de completare a unor texte cunoscute;
Geografie - Clasa a V-a 5
4. Observarea si interpretarea fenomenelor si proceselor din mediul geografic
Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare
La sfarsitul clasei a V-a, elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei a V-a, se recomanda
urmatoarele activitati:
4.1 sa descrie coerent un fenomen folosind o
reprezentare a acestuia
- exercitii de descriere (dirijata sau structurata)
a unor procese si fenomene
reprezentate grafic sau cartografic;
4.2 sa descrie si sa coreleze fenomene observate
direct sau indirect
- exercitii de comparare a proceselor,
elementelor si fenomenelor percepute
direct sau indirect;
- exercitii de interpretare a conexiunii dintre
fenomene si procese;
5. Formarea de atitudini constructive si responsabile fata de mediul inconjurator
Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare
La sfarsitul clasei a V-a, elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei a V-a, se recomanda
urmatoarele activitati:
5.1 sa dovedeasca interes pentru cunoasterea
mediului inconjurator
- exercitii de observare si de cercetare a
mediului din orizontul local si apropiat;
5.2. sa constientizeze importanta mediului
inconjurator

Materia: Geografie
Comentarii: 0
Propus de: virgo  in data: 19.05.2008 18:00
Clasa: Clasa VIII

Daca acest material didactic te-a ajutat, te rog sa-i acorzi o nota. Multumesc.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Trimite prin Yahoo!M Trimite prin mail Salveaza la favorite RSS