Cauta material didactic


Cauta Programe scolare Filtreaza dupa:

PROGRAMA SCOLARA REVIZUITA 2008 - BIOLOGIE CLASELE 5 - 8

Rss RSS  |  Adauga material didactic  |  Rss Adauga opinie

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

PROGRAMA sCOLARA REVIZUITA BIOLOGIE

CLASELE V - VIII

Bucuresti, 2008

NOTa DE PREZENTARE

Prezentul document contine programele scolare revizuite de BIOLOGIE pentru clasele a V-a,
a VI-a, a VII-a, a VIII-a si se adreseaza profesorilor care predau aceasta disciplina in gimnaziu.
Programa scolara este parte componenta a curriculumului national. Aceasta reprezinta
documentul scolar de tip reglator - instrument de lucru al profesorului - care stabileste, pentru fiecare
disciplina oferta educationala care urmeaza sa fie realizata in bugetul de timp alocat pentru un parcurs
scolar determinat, in conformitate cu statutul si locul disciplinei in planul-cadru de invatamant.

Programele scolare pentru invatamantul gimnazial au urmatoarele componente:
- nota de prezentare
- obiective-cadru
- obiective de referinta si exemple de activitati de invatare
- continuturi ale invatarii
- standarde curriculare de performanta.

Programele scolare pentru invatamantul gimnazial subliniaza importanta rolului reglator al
obiectivelor pe cele doua niveluri de generalitate: obiective-cadru si obiective de referinta. Celelalte
componente au ca principal scop realizarea obiectivelor de catre elevi.

Nota de prezentare a programei scolare descrie parcursul disciplinei de studiu, argumenteaza
structura didactica adoptata si sintetizeaza o serie de recomandari considerate semnificative din punct de
vedere al finalitatilor studierii disciplinei respective.

Obiectivele-cadru sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate si complexitate. Ele se refera la
formarea unor capacitati si atitudini generate de specificul disciplinei si urmarite de-a lungul mai multor
ani de studiu. Obiectivele-cadru au o structura comuna pentru toate disciplinele apartinand unei arii
curriculare si au rolul de a asigura coerenta in cadrul acesteia.

Obiectivele de referinta sunt obiective care specifica rezultatele asteptate ale invatarii la finalul
unui an de studiu si urmaresc progresul in formarea de capacitati si achizitia de cunostinte ale elevului de
la un an de studiu la altul.

Exemplele de activitati de invatare propun modalitati de organizare a activitatii in clasa. Pentru
realizarea obiectivelor propuse pot fi organizate diferite tipuri de activitati de invatare. Programa scolara
ofera cel putin un exemplu de astfel de activitati pentru fiecare obiectiv de referinta in parte. Exemplele
de activitati de invatare sunt construite astfel incat sa porneasca de la experienta concreta a elevului si sa
se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de invatare.
Continuturile invatarii sunt mijloace prin care se urmareste atingerea obiectivelor-cadru si de referinta
propuse. Unitatile de continut sunt organizate tematic.

Standardele curriculare de performanta sunt criterii de evaluare a calitatii procesului de invatare
si reprezinta enunturi sintetice in masura sa indice gradul in care vor fi atinse de catre elevi obiectivele
disciplinei de studiu, la sfarsitul invatamantul gimnazial; in mod concret, standardele curriculare de
performanta constituie specificari de performanta vizand cunostintele, deprinderile si comportamentele
dobandite de elevi prin studiul disciplinei. Standardele curriculare de performanta sunt standarde
nationale si reprezinta, pentru toti elevii, un sistem de referinta comun si echivalent.

Revizuirea programelor scolare pentru invatamantul gimnazial a vizat descongestionarea acestora,
luand in considerare dinamica elaborarii, aplicarii si revizuirii curriculumului national, realizate in perioada
1999-2008.

In acest context, procesul de revizuire realizat in anul 2008 a pornit de la premisa mentinerii in vigoare
a planurilor-cadru de invatamant, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3638/ 11.04.2001, si a avut in
vedere urmatoarele aspecte:
- dezvoltarea unor strategii didactice pornind de la obiective si asigurarea continuitatii si a progresului
de la o clasa la alta, urmarind centrarea pe elev, ca subiect al activitatii instructiv-educative;
- asigurarea corelatiei intre obiectivele de referinta si continuturile invatarii (stabilirea
continuturilor invatarii, prin raportare la obiectivele de referinta, tinand seama de nevoile de
invatare, de nivelul de varsta al elevului si de timpul de studiu de care dispune acesta);
- asigurarea coerentei la nivelul disciplinei si a corelarii la nivel de arie curriculara;
- eliminarea unor aspecte care plasau demersul didactic la un nivel prea teoretic si accentuarea
caracterului practic-aplicativ al acestuia;
Biologie- Programe scolare clasele V-VIII 3
- adapteaza ansamblul obiectivelor de referinta si al exemplelor de activitati de invatare la
schimbarile din structura invatamantului obligatoriu, prin reformulari si prin adaugarea unor
precizari de continut care sa asigure premisele pentru ameliorarea calitatii actului didactic.
Curriculum-ul de biologie pentru gimnaziu a fost elaborat in conformitate cu obiectivele generale
ale predarii-invatarii biologiei in scoala si ilustreaza o noua conceptie privind predarea biologiei in
gimnaziu, care a avut in vedere:
- orientarea optiunilor didactice catre strategii de pregatire a elevilor care sa permita formarea
unei personalitati autonome si creative;
- faptul ca o mare parte dintre absolventii gimnaziului nu vor continua studiile la nivelul liceal,
optand pentru forme de profesionalizare timpurie;
- formarea unei culturi generale in domeniu, cu elemente aplicative, care sa permita o pregatire
scolara pentru viata activa (profesionala, sociala, familiala) postscolara;
- orientarea si structurarea tematicii astfel incat sa permita reducerea supraincarcarii elevilor si
eliminarea informatiilor nesemnificative si inutile pentru viata cotidiana a viitorului cetatean.
Orientarea tematicii curriculum-ului spre:
- dezvoltarea capacitatilor de investigatie stiintifica;
- folosirea unor metode si tehnici de lucru specifice biologiei;
- integrarea cunostintelor in experienta de viata a elevilor;
- aplicarea cunostintelor insusite in rezolvarea unor situatii-problema si luarea unor decizii;
- formarea unor deprinderi de munca intelectuala si productiva;
- stimularea motivatiei pentru protectia naturii si valorizarea acesteia in formarea unor
convingeri si competente ecologice adecvate pentru antrenarea elevilor in activitati de
ocrotire a mediului inconjurator;
- utilizarea cunostintelor insusite in sensul pastrarii sanatatii individuale si colective.
- realizarea, in paralel cu informatia stiintifica, a obiectivelor implicate in formarea de capacitati
si atitudini (capacitati cognitive, de comunicare, de echilibru personal si afectiv, de actiune si
insertie sociala);
- nevoile de invatare ale elevilor de gimnaziu, fiind adecvat varstei si nivelului de pregatire ale
elevilor. in acest sens, curriculum-ul recomanda utilizarea unor forme variate de organizare a
lectiei in clasa, in laborator sau in natura;
- organizarea in structuri flexibile, pentru a fi util atat pentru autorii de manuale, cat si pentru
profesori.
Programa cuprinde curriculum-nucleu, corespunzator trunchiului comun obligatoriu de o ora pe
saptamana; extinderile notate cu asterisc se vor parcurge in cazul in care biologia va fi parcursa in doua
ore pe saptamana (la decizia scolii).
Lucrarile practice sunt obligatorii, fiind realizate integrat in lectii sau ca lectii de sine statatoare.
Programele scolare sunt construite astfel incat sa nu ingradeasca, prin conceptie sau mod de redactare,
libertatea profesorului de a alege succesiunea temelor si metodele pe care le considera cele mai adecvate.
Criteriul de asigurare a calitatii actului de predare-invatare este reprezentat de realizarea
obiectivelor de referinta, la sfarsitul fiecarui an, precum si de atingerea standardelor curriculare, la
sfarsitul invatamantului gimnazial.
Proiectarea activitati

Materia: Biologie
Comentarii: 0
Propus de: Ioana Tudorache  in data: 19.05.2008 17:43
Clasa: Clasa VIII

Daca acest material didactic te-a ajutat, te rog sa-i acorzi o nota. Multumesc.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Trimite prin Yahoo!M Trimite prin mail Salveaza la favorite RSS