Cauta material didactic


Cauta Programe scolare Filtreaza dupa:

PROGRAMA SCOLARA EDUCATIE FIZICA 2008 - CLASA A 6 A

Rss RSS  |  Adauga material didactic  |  Rss Adauga opinie

PROGRAMA SCOLARA 2008 PENTRU CLASA A VI-A EDUCATIE FIZICA

NOTA DE PREZENTARE
Ca parte a invatamantului general obligatoriu cu durata de 10 ani, ciclul gimnazial trebuie sa
asigure pregatirea elevilor pe linia celor opt domenii de competente cheie, stabilite ca finalitati ale
sistemelor educationale si de formare profesionala din tarile Comunitatii Europene, fiecare disciplina de
invatamant fiind chemata sa-si aduca contributia specifica la realizarea acestora.
In acest context, redefinirea obiectivelor de referinta, revizuirea categoriilor de continuturi
utilizate, cat si armonizarea metodologiei predarii se constituie ca prioritati obiectiv necesare.

Disciplina Educatie fizica, la clasa a VI-a este prevazuta, conform planului de invatamant, in aria
curriculara Educatie fizica si sport si are menirea sa-si aduca contributia specifica la realizarea dezvoltarii
complexe a personalitatii autonome si creative a elevilor - finalitate prevazuta in Legea invatamantului.

Aceasta disciplina beneficiaza de doua ore pe saptamana in trunchiul comun, cu posibilitatea
alocarii a inca unei ore destinate extinderii si/ sau predarii unei discipline sportive optionale.
La baza revizuirii programei de educatie fizica pentru clasa a VI-a, elaborata si aprobata in anul
1999, s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:
- analiza propunerilor de imbunatatire venite din reteaua scolara;
- nivelul rezultatelor inregistrate de elevi in planul dezvoltarii fizice, al evolutiei capacitatii motrice
si nivelul initierii in practicarea disciplinelor sportive;
- concordanta dintre obiective, continuturi, metodologie si evaluare, cu elementele de contributie
specifica a disciplinei la realizarea domeniilor de competente cheie;
- asigurarea unei oferte de continuturi (obligatorii, alternative, optionale) menite sa asigure
realizarea obiectivelor, in toate situatiile de dotare tehnico-materiala de care beneficiaza aceasta
disciplina in invatamantul gimnazial;
- promovarea ca exemple de activitati de invatare, a celor centrate pe elev si care favorizeaza atat
actionarea individuala/ in grup, cat si parcurgerea unor trasee particulare de invatare;
- crearea premizelor de manifestare a autonomiei profesorului de educatie fizica atat in stabilirea
continuturilor instruirii, corespunzator nivelului de pregatire a elevilor clasei, cat si in functie de
conditiile in care isi desfasoara activitatea;
- descongestionarea programei pe linia obiectivelor de referinta si a continuturilor aferente,
dimensionate la numarul de ore prevazute in trunchiul comun, specificand cu asterisc
elementele abordabile in situatiile in care se beneficiaza de acordarea orelor in limita maxima a
plajei orare (extindere).

In spiritul aspectelor mai sus mentionate si pentru a putea promova in clasele VII-VIII un proces
didactic modern, bazat pe o oferta educationala optima, cat si pe instruirea diferentiata a elevilor, pe baza
unor trasee particulare de invatare, individuale sau de grup, este necesar, corespunzator realitatii practice,
ca in clasa a VI-a sa se asigure dobandirea de catre elevi a cunostintelor necesare actionarii asupra
dezvoltarii fizice si a calitatilor motrice, cat si initierea/ consolidarea in practicarea a:
- 3 probe atletice, cele predate in clasa a V-a;
- elementele acrobatice statice si dinamice prevazute in programa scolara;
- saritura la aparatul de gimnastica prevazuta in programa scolara;
- 2 jocuri sportive dintre care unul este cel predat in clasa a V-a

Disciplinele sportive alternative sunt predate, cu aprobarea directorului unitatii de invatamant, pe perioade precizate, numai in situatii speciale determinate de factorii de mediu si de baza tehnico-materiala, cu conditia existentei materialelor didactice necesare pentru toti elevii clasei si abilitarea profesionala a cadrului didactic in disciplina sportiva respectiva. Continuturile si criteriile de evaluare aferente fiecarei discipline sportive alternative se elaboreaza de catre profesorul clasei si se avizeaza de catre inspectorul scolar de specialitate.

Aceasta programa, document reglator al procesului de invatamant, stabileste si permite fiecarui
cadru didactic realizarea, cu caracter obligatoriu, a obiectivelor de referinta, utilizand, ca mijloace,
categoriile de continuturi si activitatile de invatare pe care le considera eficiente, corespunzator
particularitatilor clasei si conditiilor concrete de activitate. Ea are un caracter concentric in sensul reluarii continuturilor pentru intarirea deprinderilor si pentru a preciza fenomenul de transfer in invatarea noilor deprinderi si dezvoltarea capacitatilor, ca urmare, continuturile predate in clasa a V-a vor fi reluate in clasa a VI-a, ca elemente de baza in predarea noilor continuturi.

Continuturile marcate cu asterisc se predau in cadrul orelor de extindere. In abordarea
diferentiata a instruirii, in cadrul orelor din trunchiul comun, profesorul poate utiliza aceste continuturi in cazul elevilor cu nivel de pregatire superior.
Este obligatorie prezenta profesorului de educatie fizica si sport la orele de educatie fizica in
echipament sportiv.

Materia: Ed. Fizica
Comentarii: 0
Propus de: virgo  in data: 26.09.2008 18:33
Clasa: Clasa VI

Daca acest material didactic te-a ajutat, te rog sa-i acorzi o nota. Multumesc.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Trimite prin Yahoo!M Trimite prin mail Salveaza la favorite RSS