ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

Bucuresti, str. Constantin Noica (fosta Stefan Furtuna) nr. 140, sector 6, tel. 212.61.64, fax. 312.04.00

PROBELE
CONCURSULUI DE ADMITERE

Pentru anul universitar 2004-2005 admiterea in invatamantul superior se organizeaza pe locuri subventionate de la bugetul de stat si pe locuri cu taxa de studii.

In conformitate cu hotararea Senatului A.N.E.F.S. din decembrie 2003, probele de concurs pentru structurile si formele de invatamant din cadrul Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport, sunt :
I. STUDII DE LUNGA DURATA

1. FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

Specializarea – EDUCATIE FIZICA SI SPORT

A) Proba de aptitudini motrice (eliminatorie) - practic
Candidatii care nu obtin cel putin nota 5.00 (cinci) la aceasta proba, sunt eliminati din concurs.

B) Proba de maiestrie sportiva - practic (se poate opta numai pentru una dintre disciplinele si probele sportive precizate in aceasta brosura de admitere).
C) Proba scrisa: Biologie - Limba romana - grila.
D) Media generala a examenului de bacalaureat

2. FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

Specializarea – KINETOTERAPIE

A) Proba de aptitudini motrice (eliminatorie) - practic
Candidatii care nu obtin cel putin nota 5.00 (cinci) la aceasta proba, sunt eliminati din concurs.

B) Proba scrisa I: Biologie - grila.
C) Proba scrisa II: Limba romana - grila.
D) Media generala a examenului de bacalaureat

Nota - pentru a II-a facultate (specializare):
1) Absolventii cu diploma de licenta obtinuta in alt profil ori in profilul educatie fizica si sport pot urma o a doua facultate (specializare) in A.N.E.F.S. (conform Ordinului M.E.C. nr. 3270/ 20.02.2004), in limita numarului de locuri cu taxa sau fara taxa stabilite de catre Senatul A.N.E.F.S., dupa cum urmeaza:
a) Absolventii care au studiat in regim fara taxa pot urma o a doua facultate (specializare) numai in regim cu taxa de studii, daca la concursul de admitere obtin cel putin media ultimului intrat pe locurile cu taxa.
b) Absolventii care au studiat in regim cu taxa la invatamantul de stat sau particular pot urma o a doua facultate (specializare) in regim fara taxa de studii daca la concursul de admitere obtin cel putin media ultimului intrat pe locurile subventionate de la buget.
2) Absolventii cu diploma de licenta din domeniul e.f.s. pot urma o a doua specializare in A.N.E.F.S. in limita locurilor cu taxa stabilite pentru aceasta categorie, fara concurs de admitere, daca media generala la specializarea absolvita anterior este minim 9.00 (noua) si nu sunt cadre didactice ale A.N.E.F.S. Bucuresti.

II) ACTELE NECESARE

A) Pentru FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT se pot inscrie in vederea sustinerii concursului de admitere, absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat (sau echivalenta cu aceasta), cetateni ai Romaniei.
La inscriere, candidatii se vor prezenta cu un dosar plic in care trebuie sa se gaseasca urmatoarele:
a) cererea de inscriere – in care vor fi mentionate, sub semnatura proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv.
Din cererea de inscriere trebuie sa rezulte cu claritate ramura
de sport (si, eventual, proba) pentru care opteaza la maiestrie sportiva;
b) diploma de bacalaureat (sau echivalenta cu aceasta) – in original;
Nota: daca un candidat se inscrie la mai multe specializari trebuie sa depuna originalul diplomei sau adeverintei acolo unde doreste sa efectueze studiile pe locurile subventionate de la bugetul de stat.
c) certificat de nastere (si, eventual, de casatorie in cazul schimbarii numelui, pentru candidate) – copii legalizate;
d) chitanta de plata a taxei de inscriere – in valoare de 15 euro (echivalentul in lei la cursul B.N.R.), achitata la casieria A.N.E.F.S.
Sunt scutiti de plata taxei de inscriere urmatorii candidati:
- copiii cadrelor didactice (in activitate, pensionate sau decedate) care prezinta adeverinta cu stampila rotunda si semna-tura din partea unitatii respective in acest sens;
- candidatii orfani de ambii parinti care prezinta copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor;
- candidatii proveniti de la casele de copii care prezinta adeve-rinta cu stampila rotunda si semnatura din partea unitatii respective in acest sens;
- candidatii eroi martiri ai Revolutiei din decembrie 1989 care prezinta copii legalizate dupa un act doveditor ce atesta implicarea in aceste evenimente;
- candidatii cu parinti raniti sau decedati - eroi martiri ai Revolutiei din decembrie 1989 care prezinta copie legalizata dupa certificatul medical sau de deces al parintelui in cauza;
e) 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
f) adeverinta medicala tip eliberata de medicul de familie, parafata si cu stampila rotunda, care sa cuprinda urmatoarele:
- examen clinic general care sa specifice daca este in evidenta cu boli cronice sau degenerative;
- examen de serologia sifilisului;
- examen radiologic pulmonar;
- examen oftalmologic efectuat de medic specialist oftalmolog la care: - acuitatea vizuala minima pentru ambii ochi sa fie 1/3 fara corectie, iar cu corectie 1;
- miopie sub 6 dioptrii.
Nota: Daca exista candidati care nu corespund acestui barem, este necesar un examen oftalmologic suplimentar la Institutul National de Medicina Sportiva.
- examen psihiatric efectuat de medic specialist psihiatru;
- examen cardiologic efectuat de medic specialist cardiolog.
Toate examenele de specialitate vor avea si mentiunea apt/inapt pentru efort fizic.
Sportivii de performanta legitimati la cluburi sportive vor aduce numai certificatul medico-sportiv de la unitatea de medicina sportiva de care apartin, valabil sase luni de la data emiterii.
Nota: Candidatii vor efectua si la A.N.E.F.S vizita medicala care va avea un caracter eliminatoriu. Pentru aceasta se vor prezenta in echipament corespunzator (sort si tricou).
g) diploma de licenta in original, pentru cei care doresc sa urmeze o a doua facultate.

B) Pentru CONTINUAREA STUDIILOR (absolvite in forma de scurta durata – C.U.E.F.S.), se pot inscrie in vederea sustinerii concursului de admitere, absolventii cu diploma de absolvire, cetateni ai Romaniei.
La inscriere, candidatii se vor prezenta cu un dosar plic in care trebuie sa se gaseasca urmatoarele :
- cerintele de la punctul A) literele: a – f;
- diploma de absolvire si foaia matricola - in original.

Nota: Deoarece candidatii au dreptul legal de a se prezenta concomitent la doua sau mai multe specializari in vederea admiterii in invatamantul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima optiune (respectiv, la specializarea unde candideaza pe locuri subventionate de la bugetul de stat). Inscrierea pentru celelalte specializari (unde se poate candida numai pe locuri cu taxa de studii) se face pe baza documentelor mentionate mai sus, prezentate in copii legalizate, la care se adauga o adeverinta de inscriere de la specializarea unde s-a depus dosarul cu acte originale.

C) Pentru STUDII POSTUNIVERSITARE:
1) Masterat - se pot inscrie in vederea sustinerii concursului de admitere, absolventii cu diploma de licenta in orice profil sau specializare, cetateni ai Romaniei sau cetateni straini.
La inscriere, candidatii se vor prezenta cu un dosar plic in care trebuie sa se gaseasca urmatoarele:
a) cererea de inscriere;
b) certificat de nastere (si, eventual, de casatorie in cazul schimbarii numelui, pentru candidate) – copii legalizate;
c) diploma de bacalaureat (sau echivalenta cu aceasta) – in copie legalizata;
d) diploma de licenta (sau echivalenta cu aceasta) – in copie legalizata;
e) foaia matricola, anexa a diplomei de licenta - in copie legalizata;
k) 2 (doua) fotografii tip buletin de identitate;
l) chitanta de plata a taxei de inscriere – in valoare de 15 euro (echivalentul in lei la cursul B.N.R.), achitata la casieria A.N.E.F.S.

2) Doctorat - se pot inscrie in vederea sustinerii concursului de admitere, absolventii cu diploma de licenta in orice profil sau specializare, cetateni ai Romaniei sau cetateni straini.
La inscriere, candidatii se vor prezenta cu un dosar plic in care trebuie sa se gaseasca urmatoarele :
a) cererea de inscriere;
b) certificat de nastere (si, eventual, de casatorie in cazul schimbarii numelui, pentru candidate) – copii legalizate;
c) diploma de bacalaureat (sau echivalenta cu aceasta) – in copie legalizata;
d) diploma de licenta (sau echivalenta cu aceasta) – in copie legalizata;
e) foaia matricola, anexa a diplomei de licenta - in copie legalizata;
f) memoriu de activitate stiintifica si didactica;
g) lista lucrarilor comunicate sau publicate;
h) propunerea candidatului pentru tema de doctorat;
i) bibliografia aferenta temei propuse
j) 2 (doua) fotografii tip buletin de identitate;
k) chitanta de plata a taxei de inscriere – in valoare de 20 euro (echivalentul in lei la cursul B.N.R.), achitata la casieria A.N.E.F.S.

In vederea informarii candidatilor, Comisia centrala de admitere va afisa in timp util modelul pentru completarea dosarului si a cererii de inscriere, precum si situatia numerica a inscrierilor (pe specializari, zile, sex);
Comisia de inscriere a A.N.E.F.S. va emite legitimatii de concurs cu fotografie, tuturor candidatilor ale caror dosare au fost aprobate. La toate probele, candidatii se vor prezenta obligatoriu cu buletinul (cartea) de identitate si legitimatia de concurs.

 

45805 vizualizari Nota obtinuta: 5,98
Noteaza:    10
Versiune imprimabila Versiune imprimabila   Salveaza la favorite Salveaza la favorite   Trimite prin Yahoo!M Trimite prin Yahoo!M   Trimite prin e-mail Trimite prin e-mail

Ultimele articole
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BUCURESTI INSCRIE PANA LA 21 IULIE
Vezi descrierea  TINERII CU PERFORMANTE INTRA FARA EXAMEN
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Vezi descrierea  FACULTATI TRANDY
Vezi descrierea  CANDIDATI STRAINI IN ROMANIA
Vezi descrierea  CONCURS DE ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE IN LIMBI STRAINE (F.I.L.S) - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  A DOUA SESIUNE DE ADMITERE, DACA MAI RAMAN LOCURI
Vezi descrierea  ADMITERE 2005 - FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - TAXE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2005/2006
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - OFICIILE PERMANENTE ALE ADMITERII (OPA)
Vezi descrierea  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ORGANIZEAZA ADMITERE IN ANUL I LA ZECE FACULTATI ALE SALE
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV