UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV

Conditii de inscriere la concursul de admitere la studii aprofundate sau la masterat

1. Concursul se desfasoara, in perioada 21 - 31 iulie 2005, inscrierea candidatilor facandu-se in perioada 15 - 21 iulie 2005.
2. Se pot inscrie la concursul de admitere in invatamantul de studii aprofundate sau masterat numai cetateni romani, absolventi cu diploma de licenta, atat din Universitatea Transilvania din Brasov cat si din alte institutii de invatamant superior.
3. La inscriere candidatii vor declara, pe proprie raspundere, daca au mai urmat alte forme de studii postuniversitare pe locuri subventionate de la bugetul de stat. In cazul in care candidatii declarati admisi la studii aprofundate sau masterat au mai beneficiat de pregatire subventionata vor urma forma de invatamant respectiva in regim cu taxa.
4. Diplomele eliberate de institutiile de invatamant de lunga durata pana in anul 1994 inclusiv, sunt echivalente cu diploma de licenta.
5. Pentru inscrierea la concursul de admitere in invatamantul de studii aprofundate sau masterat sunt necesare urmatoarele acte:
- Cererea de inscriere;
- Diploma de bacalaureat, diploma de licenta (sau echivalenta acesteia), ambele in original si foaia matricola pentru candidatii care sustin concursul pe baza de dosar;
- Certificatul de nastere, in copie legalizata;
- Trei fotografii tip buletin de identitate;
- Chitanta de plata a taxei de inscriere.
6. Taxa de inscriere este de 800.000 lei si poate fi corectata in conformitate cu prevederile Senatului Universitatii.
7. In cazul in care concursul se desfasoara pe baza de probe, media generala de admitere va fi alcatuita ca medie aritmetica a probelor de concurs. In cazul, in care concursul se desfasoara pe baza de dosar Comisia pe facultate stabileste modalitatea de calcul a mediei de admitere.
8. Media minima de admitere este 7,00.
9. In eventualitatea existentei mai multor candidati cu medii egale, pentru ocuparea ultimului loc planificat, se va lua in considerare media generala de licenta.

Eventualele contestatii se depun in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor, iar rezultatele acestora vor fi comunicate prin afisare in cel mult 72 de ore de la incheierea termenului de depunere a contestatiilor.


Datele de inscriere si de desfasurare a concursului de admitere

1. Pentru toate formele de invatamant concursul de admitere in anul I de studii – sesiunea iulie - incepe la 24 iulie 2005.
2. Inscrierea candidatilor la concursul de admitere in anul I de studii, se face in perioada 15 - 21 iulie 2005.
3. Inscrierea candidatilor se face la secretariatele facultatilor respective sau in locurile stabilite, special amenajate in acest scop.
4. Inscrierea candidatilor care au obtinut distinctii la olimpiade si concursuri nationale si internationale se face in perioada 15 -18 iulie 2005. Afisarea rezultatelor concursului pentru acesti candidati se face in 19 iulie 2005.
5. In eventualitatea organizarii celei de-a doua sesiuni de concurs de admitere, pentru ocuparea locurilor ramase vacante dupa prima sesiune, concursul de admitere incepe la 15 septembrie 2005.
6. Concursul de admitere pe baza de dosar cu selectarea candidatiilor admisi si afisarea rezultatelor are loc in perioada 24 – 28 iulie 2005.
7. Concursul de admitere cu probe se va desfasura in zilele de 24 - 25 iulie 2005 la domeniile de studiu din cadrul facultatilor de Matematica si Informatica, Medicina, Litere, Stiinte Economice, Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor. Planificarile pe zile a probelor practice de concurs de la Facultatile de Muzica si Educatie Fizica si Sport vor fi afisate, in timp util, la avizierele celor doua facultati. Afisarea rezultatelor concursului de admitere se face pana la data de 28 iulie 2005.

 

38091 vizualizari Nota obtinuta: 5,84
Noteaza:    10
Versiune imprimabila Versiune imprimabila   Salveaza la favorite Salveaza la favorite   Trimite prin Yahoo!M Trimite prin Yahoo!M   Trimite prin e-mail Trimite prin e-mail

Ultimele articole
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BUCURESTI INSCRIE PANA LA 21 IULIE
Vezi descrierea  TINERII CU PERFORMANTE INTRA FARA EXAMEN
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Vezi descrierea  FACULTATI TRANDY
Vezi descrierea  CANDIDATI STRAINI IN ROMANIA
Vezi descrierea  CONCURS DE ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE IN LIMBI STRAINE (F.I.L.S) - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  A DOUA SESIUNE DE ADMITERE, DACA MAI RAMAN LOCURI
Vezi descrierea  ADMITERE 2005 - FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - TAXE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2005/2006
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - OFICIILE PERMANENTE ALE ADMITERII (OPA)
Vezi descrierea  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ORGANIZEAZA ADMITERE IN ANUL I LA ZECE FACULTATI ALE SALE
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV