UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava
str. Universitatii, nr. 9, cod 720225, Suceava
telefon 0230 216147, 0230 212442, 0230 217992


Propuneri privind domeniile de licenta si numarul de locuri
ADMITERE 2005


Inginerie Electrica

Domeniul
1. Calculatoare si tehnologia informatiei

Specializarea:
Calculatoare

Durata studiilor: 4 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 41
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: 75
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media generala de la bacalaureat (50%)
2. Media din anii de liceu (la alegere - Matematica/Fizica/Discipline de profil informatic, electric, electronic, mecatronic, energetic si mecanic (50%)

ID: -


2. Ingineria sistemelor

Specializarea:
Automatica si informatica aplicata

Durata studiilor: 4 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 26
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: 38
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media generala de la bacalaureat (50%)
2. Media din anii de liceu (la alegere - Matematica/Fizica/Discipline de profil informatic, electric, electronic, mecatronic, energetic si mecanic (50%).
ID: -


3. Inginerie electronica si telecomunicatii

Specializarea:
Electronica

Durata studiilor: 4 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 26
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: 38
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media generala de la bacalaureat (50%)
2. Media din anii de liceu (la alegere - Matematica/Fizica/Discipline de profil informatic, electric, electronic, mecatronic, energetic si mecanic (50%).

ID: -


4. Inginerie energetica

Specializarea:
Energetica industriala

Durata studiilor: 4 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 24
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: 20
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media generala de la bacalaureat (50%)
2. Media din anii de liceu (la alegere - Matematica/Fizica/Discipline de profil informatic, electric, electronic, mecatronic, energetic si mecanic (50%)

ID: -


5. Inginerie electrica

Specializarea:
Electrotehnica generala

Durata studiilor: 4 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 24
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: 20
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media generala de la bacalaureat (50%)
2. Media din anii de liceu (la alegere - Matematica/Fizica/Discipline de profil informatic, electric, electronic, mecatronic, energetic si mecanic (50%)

ID: -

6. Inginerie si management
Specializarea:
Inginerie si management in industrie

Durata studiilor: 4 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 20
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: 50
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media generala de la bacalaureat (50%)
2. Media din anii de liceu (la alegere - Matematica/Fizica/Discipline de profil informatic, electric, electronic, mecatronic, energetic, mecanic si economic (50%).

ID: -

Inginerie Mecanica

Domeniul:
1. Mecatronica si robotica

Specializarea:
Mecatronica

Durata studiilor: 4 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 35
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: 15
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media aritmetica a mediilor din anii de liceu la disciplina Matematica (40%)
2. Media aritmetica a mediilor din anii de liceu la disciplina Fizica (pentru toate domeniile) sau Fizica /Economie* (pentru domeniul Inginerie si management) (30%)
3. Media generala de la examenul de bacalaureat (30%)
* daca in foaia matricola figureaza mai multe discipline economice, se va putea alege cea cu media mai mare
NOTA: pot participa la concursul de admitere absolventii de liceu, cu diploma de bacalaureat care au studiat in timpul liceului cel putin 3 ani Matematica si 2 ani Fizica; pentru candidatii care au un numar mai mic de 4 ani de liceu, avand o scoala profesionala anterioara, se vor lua in calcul numai mediile din liceu, indiferent de numarul lor.

ID: -


2. Inginerie industriala

Specializari:
a. Mecatronica

Durata studiilor: 4 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 38
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: 22
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media aritmetica a mediilor din anii de liceu la disciplina Matematica (40%)
2. Media aritmetica a mediilor din anii de liceu la disciplina Fizica (pentru toate domeniile) sau Fizica /Economie* (pentru domeniul Inginerie si management) (30%)
3. Media generala de la examenul de bacalaureat (30%)
* daca in foaia matricola figureaza mai multe discipline economice, se va putea alege cea cu media mai mare
NOTA: pot participa la concursul de admitere absolventii de liceu, cu diploma de bacalaureat care au studiat in timpul liceului cel putin 3 ani Matematica si 2 ani Fizica; pentru candidatii care au un numar mai mic de 4 ani de liceu, avand o scoala profesionala anterioara, se vor lua in calcul numai mediile din liceu, indiferent de numarul lor.

ID: -

b. Ingineria si managementul calitatii

Durata studiilor: 4 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 38
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: 22
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media aritmetica a mediilor din anii de liceu la disciplina Matematica (40%)
2. Media aritmetica a mediilor din anii de liceu la disciplina Fizica (pentru toate domeniile) sau Fizica /Economie* (pentru domeniul Inginerie si management) (30%)
3. Media generala de la examenul de bacalaureat (30%)
* daca in foaia matricola figureaza mai multe discipline economice, se va putea alege cea cu media mai mare
NOTA: pot participa la concursul de admitere absolventii de liceu, cu diploma de bacalaureat care au studiat in timpul liceului cel putin 3 ani Matematica si 2 ani Fizica; pentru candidatii care au un numar mai mic de 4 ani de liceu, avand o scoala profesionala anterioara, se vor lua in calcul numai mediile din liceu, indiferent de numarul lor.

ID: -
3. Inginerie si management

Specializarea:
Inginerie si management in industrie

Durata studiilor: 4 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 38
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: 22
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media aritmetica a mediilor din anii de liceu la disciplina Matematica (40%)
2. Media aritmetica a mediilor din anii de liceu la disciplina Fizica (pentru toate domeniile) sau Fizica /Economie* (pentru domeniul Inginerie si management) (30%)
3. Media generala de la examenul de bacalaureat (30%)
* daca in foaia matricola figureaza mai multe discipline economice, se va putea alege cea cu media mai mare
NOTA: pot participa la concursul de admitere absolventii de liceu, cu diploma de bacalaureat care au studiat in timpul liceului cel putin 3 ani Matematica si 2 ani Fizica; pentru candidatii care au un numar mai mic de 4 ani de liceu, avand o scoala profesionala anterioara, se vor lua in calcul numai mediile din liceu, indiferent de numarul lor.

ID: -
4. Inginerie mecanica

Specializarea:
Utilaje tehnologice

Durata studiilor: 4 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 25
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: 15
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media aritmetica a mediilor din anii de liceu la disciplina Matematica (40%)
2. Media aritmetica a mediilor din anii de liceu la disciplina Fizica (pentru toate domeniile) sau Fizica /Economie* (pentru domeniul Inginerie si management) (30%)
3. Media generala de la examenul de bacalaureat (30%)
* daca in foaia matricola figureaza mai multe discipline economice, se va putea alege cea cu media mai mare
NOTA: pot participa la concursul de admitere absolventii de liceu, cu diploma de bacalaureat care au studiat in timpul liceului cel putin 3 ani Matematica si 2 ani Fizica; pentru candidatii care au un numar mai mic de 4 ani de liceu, avand o scoala profesionala anterioara, se vor lua in calcul numai mediile din liceu, indiferent de numarul lor.

ID: -
5. Ingineria materialelor

Specializarea:
Stiinta materialelor

Durata studiilor: 4 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 10
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: 15
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media aritmetica a mediilor din anii de liceu la disciplina Matematica (40%)
2. Media aritmetica a mediilor din anii de liceu la disciplina Fizica (pentru toate domeniile) sau Fizica /Economie* (pentru domeniul Inginerie si management) (30%)
3. Media generala de la examenul de bacalaureat (30%)
* daca in foaia matricola figureaza mai multe discipline economice, se va putea alege cea cu media mai mare
NOTA: pot participa la concursul de admitere absolventii de liceu, cu diploma de bacalaureat care au studiat in timpul liceului cel putin 3 ani Matematica si 2 ani Fizica; pentru candidatii care au un numar mai mic de 4 ani de liceu, avand o scoala profesionala anterioara, se vor lua in calcul numai mediile din liceu, indiferent de numarul lor.

ID: -

Silvicultura

Domeniul:
Silvicultura

Specializarea:
Silvicultura

Durata studiilor: 4 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 29
- din care: - rromi: 0
- R. Mold.: 2
- cu taxa: - zi: 45
- ID: 60
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media generala a anilor de studiu (40%)
2. Nota obtinuta la disciplina Biologie clasa a IX-a (20%)
3 Media notelor obtinute la disciplina Matematica, clasele IX - XII (30%)
4. Nota obtinuta la bacalaureat (la alegere Matematica sau Biologie) (10%)

ID:
Concurs de dosare:
1. Media generala a anilor de studiu (40%)
2. Nota obtinuta la disciplina Biologie clasa a IX-a (20%)
3 Media notelor obtinute la disciplina Matematica, clasele IX - XII (30%)
4. Nota obtinuta la bacalaureat (la alegere Matematica sau Biologie) (10%).

Inginerie Alimentara

Domeniul:
Inginerie industriala / Ingineria produselor alimentare

Specializarea:
a. Ingineria produselor alimentare

Durata studiilor: 4 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 49
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: 130
- ID: -
ZI:
"Concurs de dosare:
1. Media generala obtinuta la bacalaureat (50%)
2. Media generala a clasei a XII-a (50%)"

ID: -

b. Controlul si expertiza produselor alimentare

Durata studiilor: 4 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 49
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: 130
- ID: -
ZI:
"Concurs de dosare:
1. Media generala obtinuta la bacalaureat (50%)
2. Media generala a clasei a XII-a (50%)"

ID: -

Litere si Stiinte ale Comunicarii*

Domeniul:
Limbi si literaturi

Specializarea:
a. Limba si literatura romana si O limba si literatura straina (franceza/germana)

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: -
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: -
- ID: - 200
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media generala la bacalaureat (25%)
2. Media notelor anuale la limba A (50%)
3. Media notelor anuale la limba B (25%)
Pentru ucraineana - candidatii care nu au studiat in liceu limba si literatura ucraineana, pot alege, pentru limba A, limba si literatura romana sau o limba si literatura straina (franceza, engleza, rusa), alta decat cea aleasa la limba B, la care se ia in calcul media notelor anuale.
Pentru germana si spaniola - candidatii care nu au studiat in liceu limba si literatura germana sau limba si literatura spaniola, pot alege, pentru limba B, limba si literatura romana sau o limba si literatura straina (franceza, engleza etc), alta decat cea aleasa la limba A, la care se ia in calcul media notelor anuale.
NOTA: pentru studentii absolventi ai anului I, integralisti, cu media peste 9,00 (noua), invatamant cu taxa, care doresc sa dea o noua admitere pentru un loc fara taxa, sunt alocate 4 locuri la invatamantul de lunga durata. Ocuparea locurilor se va face in ordinea mediilor de admitere.

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.
b. Limba si literatura franceza si Limba si literatura germana

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: -
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: -
- ID: - 200
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media generala la bacalaureat (25%)
2. Media notelor anuale la limba A (50%)
3. Media notelor anuale la limba B (25%)
Pentru ucraineana - candidatii care nu au studiat in liceu limba si literatura ucraineana, pot alege, pentru limba A, limba si literatura romana sau o limba si literatura straina (franceza, engleza, rusa), alta decat cea aleasa la limba B, la care se ia in calcul media notelor anuale.
Pentru germana si spaniola - candidatii care nu au studiat in liceu limba si literatura germana sau limba si literatura spaniola, pot alege, pentru limba B, limba si literatura romana sau o limba si literatura straina (franceza, engleza etc), alta decat cea aleasa la limba A, la care se ia in calcul media notelor anuale.
NOTA: pentru studentii absolventi ai anului I, integralisti, cu media peste 9,00 (noua), invatamant cu taxa, care doresc sa dea o noua admitere pentru un loc fara taxa, sunt alocate 4 locuri la invatamantul de lunga durata. Ocuparea locurilor se va face in ordinea mediilor de admitere.

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.

c. Limba si literatura romana si Limba si literatura spaniola

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: -
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: -
- ID: - 200
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media generala la bacalaureat (25%)
2. Media notelor anuale la limba A (50%)
3. Media notelor anuale la limba B (25%)
Pentru ucraineana - candidatii care nu au studiat in liceu limba si literatura ucraineana, pot alege, pentru limba A, limba si literatura romana sau o limba si literatura straina (franceza, engleza, rusa), alta decat cea aleasa la limba B, la care se ia in calcul media notelor anuale.
Pentru germana si spaniola - candidatii care nu au studiat in liceu limba si literatura germana sau limba si literatura spaniola, pot alege, pentru limba B, limba si literatura romana sau o limba si literatura straina (franceza, engleza etc), alta decat cea aleasa la limba A, la care se ia in calcul media notelor anuale.
NOTA: pentru studentii absolventi ai anului I, integralisti, cu media peste 9,00 (noua), invatamant cu taxa, care doresc sa dea o noua admitere pentru un loc fara taxa, sunt alocate 4 locuri la invatamantul de lunga durata. Ocuparea locurilor se va face in ordinea mediilor de admitere.

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.

d. Limba si literatura franceza si O limba si literatura straina (engleza/germana)

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: 80
- din care: - rromi: 2
- R. Mold.: 6
- cu taxa: - zi: 142
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media generala la bacalaureat (25%)
2. Media notelor anuale la limba A (50%)
3. Media notelor anuale la limba B (25%)
Pentru ucraineana - candidatii care nu au studiat in liceu limba si literatura ucraineana, pot alege, pentru limba A, limba si literatura romana sau o limba si literatura straina (franceza, engleza, rusa), alta decat cea aleasa la limba B, la care se ia in calcul media notelor anuale.
Pentru germana si spaniola - candidatii care nu au studiat in liceu limba si literatura germana sau limba si literatura spaniola, pot alege, pentru limba B, limba si literatura romana sau o limba si literatura straina (franceza, engleza etc), alta decat cea aleasa la limba A, la care se ia in calcul media notelor anuale.
NOTA: pentru studentii absolventi ai anului I, integralisti, cu media peste 9,00 (noua), invatamant cu taxa, care doresc sa dea o noua admitere pentru un loc fara taxa, sunt alocate 4 locuri la invatamantul de lunga durata. Ocuparea locurilor se va face in ordinea mediilor de admitere.

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.

e. Limba si literatura engleza si Limba si literatura romana sau Limba si literatura germana

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: 80
- din care: - rromi: 2
- R. Mold.: 6
- cu taxa: - zi: 142
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media generala la bacalaureat (25%)
2. Media notelor anuale la limba A (50%)
3. Media notelor anuale la limba B (25%)
Pentru ucraineana - candidatii care nu au studiat in liceu limba si literatura ucraineana, pot alege, pentru limba A, limba si literatura romana sau o limba si literatura straina (franceza, engleza, rusa), alta decat cea aleasa la limba B, la care se ia in calcul media notelor anuale.
Pentru germana si spaniola - candidatii care nu au studiat in liceu limba si literatura germana sau limba si literatura spaniola, pot alege, pentru limba B, limba si literatura romana sau o limba si literatura straina (franceza, engleza etc), alta decat cea aleasa la limba A, la care se ia in calcul media notelor anuale.
NOTA: pentru studentii absolventi ai anului I, integralisti, cu media peste 9,00 (noua), invatamant cu taxa, care doresc sa dea o noua admitere pentru un loc fara taxa, sunt alocate 4 locuri la invatamantul de lunga durata. Ocuparea locurilor se va face in ordinea mediilor de admitere.

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.

f. Limba si literatura ucraineana si Limba si literatura romana sau O limba si literatura straina (franceza/engleza)

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: 80
- din care: - rromi: 2
- R. Mold.: 6
- cu taxa: - zi: 142
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media generala la bacalaureat (25%)
2. Media notelor anuale la limba A (50%)
3. Media notelor anuale la limba B (25%)
Pentru ucraineana - candidatii care nu au studiat in liceu limba si literatura ucraineana, pot alege, pentru limba A, limba si literatura romana sau o limba si literatura straina (franceza, engleza, rusa), alta decat cea aleasa la limba B, la care se ia in calcul media notelor anuale.
Pentru germana si spaniola - candidatii care nu au studiat in liceu limba si literatura germana sau limba si literatura spaniola, pot alege, pentru limba B, limba si literatura romana sau o limba si literatura straina (franceza, engleza etc), alta decat cea aleasa la limba A, la care se ia in calcul media notelor anuale.
NOTA: pentru studentii absolventi ai anului I, integralisti, cu media peste 9,00 (noua), invatamant cu taxa, care doresc sa dea o noua admitere pentru un loc fara taxa, sunt alocate 4 locuri la invatamantul de lunga durata. Ocuparea locurilor se va face in ordinea mediilor de admitere.

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.


Stiinte Economice si Administratie Publica

Domeniul:
1. Economie

Specializarea:
Economia comertului, turismului si serviciilor

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: 16
- din care: - rromi: 3
- R. Mold.: 6
- cu taxa: - zi: 30
- ID: - 120
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media de la bacalaureat (60%)
2. Media generala a anilor de studiu (40%)

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.

2. Administrarea afacerilor

Specializarea:
Administrarea afacerilor

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: 16
- din care: - rromi: 3
- R. Mold.: 6
- cu taxa: - zi: 30
- ID: - 50
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media de la bacalaureat (60%)
2. Media generala a anilor de studiu (40%)

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.

3. Contabilitate

Specializarea:
Contabilitate si informatica de gestiune

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: 30
- din care: - rromi: 3
- R. Mold.: 6
- cu taxa: - zi: 40
- ID: - 150
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media de la bacalaureat (60%)
2. Media generala a anilor de studiu (40%)

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.

4. Economie si afaceri internationale

Specializarea:
Economie si afaceri internationale

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: 10
- din care: - rromi: 3
- R. Mold.: 6
- cu taxa: - zi: 20
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media de la bacalaureat (60%)
2. Media generala a anilor de studiu (40%)

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.

5. Management

Specializarea:
Management

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: 20
- din care: - rromi: 3
- R. Mold.: 6
- cu taxa: - zi: 30
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media de la bacalaureat (60%)
2. Media generala a anilor de studiu (40%)

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.


6. Finante

Specializarea:
Finante si banci

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: 18
- din care: - rromi: 3
- R. Mold.: 6
- cu taxa: - zi: 30
- ID: -
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media de la bacalaureat (60%)
2. Media generala a anilor de studiu (40%)

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.

7. Stiinte administrative

Specializarea:
a. Administratie publica

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: 27
- din care: - rromi: 3
- R. Mold.: 6
- cu taxa: - zi: 40
- ID: 180
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media de la bacalaureat (60%)
2. Media generala a anilor de studiu (40%)

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.

b. Asistenta manageriala si secretariat

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: 8
- din care: - rromi: 3
- R. Mold.: 6
- cu taxa: - zi: 10
- ID: 50
ZI:
Concurs de dosare:
1. Media de la bacalaureat (60%)
2. Media generala a anilor de studiu (40%)

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.

Istorie si Geografie

Domeniul:
1. Geografie

Specializarea:
a. Geografie

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: 48
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: 2
- cu taxa: - zi: 80
- ID: -50

ZI:
Concurs de dosare:
1. Media aritmetica a mediilor din cei 4/5 ani de liceu la Geografie (2/3)
2. Media la examenul de bacalaureat (1/3)

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.

b. Geografia turismului

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: 48
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: 2
- cu taxa: - zi: 80
- ID: 100

ZI:
Concurs de dosare:
1. Media aritmetica a mediilor din cei 4/5 ani de liceu la Geografie (2/3)
2. Media la examenul de bacalaureat (1/3)

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.

2. Istorie

Specializarea:
a. Istorie

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: 40
- din care: - rromi -
- R. Mold.: 2
- cu taxa: - zi: 64
- ID: 100

ZI:
Concurs de dosar
1. Media aritmetica a mediilor din cei 4/5 ani de liceu la Istorie (2/3)
2. Media la examenul de bacalaureat (1/3)

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.

b. Muzeologie

Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: 48
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: 2
- cu taxa: - zi: 64
- ID: -

ZI:
Concurs de dosar
1. Media aritmetica a mediilor din cei 4/5 ani de liceu la Istorie (2/3)
2. Media la examenul de bacalaureat (1/3)

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.


3. Filosofie

Specializarea:
Filosofie
Durata studiilor: 3 ani/zi/ID

Numarul de locuri:
- fara taxa: 10
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: 2
- cu taxa: - zi: 16
- ID: -

ZI:
Concurs de dosare:
1. Media aritmetica a mediilor din cei 4/5 ani de liceu la Istorie (1/3)
2. Media clasei a XII-a la Filosofie (1/3)
3. Media la examenul de bacalaureat (1/3)
NOTA: pentru candidatii care nu au studiat Filosofia in liceu se va lua in calcul media la disciplina Logica sau Psihologie

ID: - aceleasi criterii ca la invatamantul de zi.

Educatie Fizica si Sport

Domeniul:
1. Cultura fizica si sport

Specializarea:
a. Educatie fizica si sport

Durata studiilor: 3 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 29
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: 69
- ID: -

ZI:
1. Proba de aptitudini dintr-o ramura sportiva la alegere din oferta: atletism / baschet / fotbal / gimnastica / handbal / lupte / natatie / rugby / volei (70%)
2. Media examenului de bacalaureat (30%)
Candidatii pot opta si pentru testul motric. Media de admitere se va calcula astfel:
1. Testul motric (40%)
2. Media examenului de bacalaureat (60%)
NOTA: Candidatii care au obtinut in ultimii doi ani titlul de campion national la una din competitiile organizate de federatiile de specialitate, intr-una din ramurile sportive prevazute in oferta - vor primi din oficiu nota maxima 10 (zece) la proba respectiva

b. Kinetoterapie
Durata studiilor: 3 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 29
- din care: - rromi: -
- R. Mold.: -
- cu taxa: - zi: 69
- ID: -

ZI:
1. Proba de aptitudini dintr-o ramura sportiva la alegere din oferta: atletism / baschet / fotbal / gimnastica / handbal / lupte / natatie / rugby / volei (70%)
2. Media examenului de bacalaureat (30%)
Candidatii pot opta si pentru testul motric. Media de admitere se va calcula astfel:
1. Testul motric (40%)
2. Media examenului de bacalaureat (60%)
NOTA: Candidatii care au obtinut in ultimii doi ani titlul de campion national la una din competitiile organizate de federatiile de specialitate, intr-una din ramurile sportive prevazute in oferta - vor primi din oficiu nota maxima 10 (zece) la proba respectiva

Stiinte ale Educatiei**

Domeniul:
Stiinte ale educatiei

Specializarea:
Pedagogie - Profesor Invatamant Primar si Prescolar

Durata studiilor: 3 ani/zi

Numarul de locuri:
- fara taxa: 63
- din care: - rromi: 1
- R. Mold.: 2
- cu taxa: - zi: 94
- ID: -

ZI:
1. Etapa eliminatorie de aptitudini vocationale, notata cu admis / respins
2. Concurs de dosare:
a. Media de la bacalaureat (1/3)
b. Media anilor de liceu (1/3)
c. Media la Limba si Literatura romana a anilor de liceu * (1/3)
* pentru absolventii care au medii separate la Limba romana si la Literatura romana se iau in calcul doar mediile la Literatura romana.
Pentru proba de aptitudini vocationale nu este necesara consultarea nici unei bibliografii.
NOTA: Candidatii care sunt absolventi de Liceu Pedagogic - profil pedagogic (cu diploma de invatator/educatoare) sunt exceptati de la proba eliminatorie de aptitudini vocationale. Absolventii tuturor celorlalte tipuri de licee, inclusiv cei ai scolilor postliceale cu profil pedagogic sustin proba eliminatorie de aptitudini vocationale.

*Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii - noua denumire a Facultatii de Litere aprobata de Senatul universitatii
**Facultatea de Stiinte ale Educatiei - noua denumire a Colegiului Universitar de Institutori aprobata de Senatul universitatii

SESIUNEA IULIE 2005
- Perioada de inscriere 18 – 22 iulie 2005
- Probe 23 iulie 2005
- Afisarea rezultatelor 23 – 25 iulie 2005
- Inmatricularea 25 – 31 iulie 2005

Taxa de inscriere - 1.000.000 lei (100 lei noi)
Taxa de inmatriculare - 1.500.000 lei (150 lei noi)
- candidatii declarati admisi pe locurile cu taxa, trebuie sa achite la inmatriculare si un avans de 2.000.000 lei (200 lei noi) din taxa de scolarizare stabilita de facultate.

 

18446 vizualizari Nota obtinuta: 6,64
Noteaza:    10
Versiune imprimabila Versiune imprimabila   Salveaza la favorite Salveaza la favorite   Trimite prin Yahoo!M Trimite prin Yahoo!M   Trimite prin e-mail Trimite prin e-mail

Ultimele articole
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BUCURESTI INSCRIE PANA LA 21 IULIE
Vezi descrierea  TINERII CU PERFORMANTE INTRA FARA EXAMEN
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Vezi descrierea  FACULTATI TRANDY
Vezi descrierea  CANDIDATI STRAINI IN ROMANIA
Vezi descrierea  CONCURS DE ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE IN LIMBI STRAINE (F.I.L.S) - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  A DOUA SESIUNE DE ADMITERE, DACA MAI RAMAN LOCURI
Vezi descrierea  ADMITERE 2005 - FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - TAXE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2005/2006
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - OFICIILE PERMANENTE ALE ADMITERII (OPA)
Vezi descrierea  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ORGANIZEAZA ADMITERE IN ANUL I LA ZECE FACULTATI ALE SALE
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV