UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Facultatea de Matematica ┬ľ Informatica

Domeniul de licenta:
1. MATEMATICA

Nr.locuri:
- buget: 60
- taxa: 40

Specializarea :
Matematica

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie: Mg = 50% din media bac.+ 50% din media notelor la Matematica sau Informatica din liceu.

2. INFORMATICA

Nr.locuri:
- buget: 110
- taxa: 90/100

Specializarea :
Informatica


Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi/ID.

Criterii de selectie: Mg = 50% din media bac.+ 50% din media notelor la Matematica sau Informatica din liceu.

NOTA:
1. Perioada de înscriere a candidatilor: 18-29 iulie a.c.
2. Perioada de desfasurare a probelor de concurs: dosar
3. Afisarea rezultatelor: 30 iulie a.c.

Facultatea de Fizica

Domeniul de licenta:
1. FIZICA

Specializarea :
a. Fizica
Nr.locuri:
- buget: 90
- taxa: 25

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie: Concurs de dosare.
b. Fizica medicala

Nr.locuri:
- buget: 90
- taxa: 25

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie: Concurs de dosare.

c. Fizica informatica

Nr.locuri:
- buget: 90
- taxa: 25

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie: Concurs de dosare.

2. STIINTA MEDIULUI

Specializarea :
Fizica mediului* )

Nr.locuri:
- buget: -
- taxa: 25

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie: Concurs de dosare.

*) Specializari de scurta durata reorganizate în specializari de licenta

NOTA:
1. Perioada de ├«nscriere a candidatilor: 22 ┬ľ 29 iulie a.c.
2. Perioada de desfasurare a probelor de concurs: dosar
3. Afisarea rezultatelor: 30 iulie a.c.

Facultatea de Chimie

Domeniul de licenta:
CHIMIE

Specializarea :
Chimie

Nr.locuri:
- buget: 50
- taxa: 25

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie: Media bac = 50%. Media anilor de liceu = 50%.

NOTA:
1. Perioada de înscriere a candidatilor: 14 - 21 iulie a.c.
2. Perioada de desfasurare a probelor de concurs: dosar
3. Afisarea rezultatelor: 22 iulie a.c.

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Domeniul de licenta:
CULTURA FIZICA SI SPORT

Specializarea :
1. Educatie fizica si sport


Nr.locuri:
- buget: 90
- taxa: 120

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie: Mg= 30% nota la atletism + 30% nota de la gimnastica+30% nota de la ramura sportive optionala+ 10% media de la bacalaureat.

2. Kinetoterapie

Nr.locuri:
- buget: 90
- taxa: 120

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie: Mg= 30% nota la atletism + 30% nota de la gimnastica+30% nota de la ramura sportive optionala+ 10% media de la bacalaureat.

NOTA:
1. Perioada de înscriere a candidatilor: 15 - 20 iulie a.c.
2. Perioada de desfasurare a probelor de concurs: 21 - 22 ┬ľ23 iulie
3. Afisarea rezultatelor: 25 iulie a.c.

Facultatea de Litere:

Domeniul de licenta:
1. LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA


Specializarea :
Limba si literatura româna si o limba si literatura straina la alegere (engleza, franceza, germana, spaniola, italiana, latina, rusa)

Nr.locuri:
- buget: 70
- taxa: 50/150

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi/ID.

Criterii de selectie: Media bac.50%. Media anilor de liceu 50 %

2. LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA

Specializarea :
Limba si literatura engleza / limba si literatura româna sau o limba si literatura straina la alegere (franceza, germana, spaniola, italiana, latina, rusa).

Nr.locuri:
- buget: 50
- taxa: 75

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie: Media bac.50%. Media anilor de liceu 50 %

3. LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA

Specializarea :
Limba si literatura franceza / limba si literatura româna sau o limba si literatura straina la alegere (engleza, germana, spaniola, italiana, latina, rusa)

Nr.locuri:
- buget: 40
- taxa: 60

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie: Media bac.50%. Media anilor de liceu 50 %

4. LIMBI MODERNE APLICATE
Specializarea : Traducere si interpretare

Nr.locuri:
- buget: 25
- taxa: 50

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie: Media bac.50%. Media anilor de liceu 50 %

5. STIINTE ADMINISTRATIVE

Specializarea : Asistenta manageriala si secretariat

Nr.locuri:
- buget: 20
- taxa: 50

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie: Media bac.50%. Media anilor de liceu 50 %

6. STIINTE ALE COMUNICARII

Specializarea : Comunicare si relatii publice

Nr.locuri:
- buget: 35
- taxa: 85

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie: Media bac.50%. Media anilor de liceu 50 %

7. STIINTE ALE EDUCATIEI

Specializarea : Pedagogia învatamântului primar si prescolar

Nr.locuri:
- buget: -
- taxa: 100

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie: Media bac.50%. Media anilor de liceu 50 %.

8. TEATRU

Specializarea : Artele spectacolului de teatru (actorie)

Nr.locuri:
- buget: 10
- taxa: 10

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie:
Etapa I - Eliminatorie-admis/respins
- Versuri, povestiri, aptitudini muzicale, monologpractic
-Literatura rom├óna ┬ľ scris
Etapa a II-a (notare de la 1 la 10)
- Monolog, improvizatie- practice.

9. MUZICA

Specializarea :
a. Interpretarea muzicala (canto, instrumente)


Nr.locuri:
- buget: 15
- taxa: 20

Nr. de credite: 240

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie:
Etapa I - Eliminatorie-admis/respins
Proba interpretativa
Etapa a II-a
- Solfegiu, analiza solfegiului, auz ┬ľ oral
- Dictat muzical ┬ľ scris

b. Pedagogie muzicala
Nr.locuri:
- buget: 15
- taxa: 20

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie:
- Proba instrumentala sau vocala ┬ľ practic
- Auz muzical si solfegiu la prima vedere ┬ľ oral
- Dictat muzical si Teoria muzicii ┬ľ scris

10. ARTE PLASTICE SI DECORATIVE

Specializarea :
a. Pedagogie ┬ľ arte plastice si decorative

Nr.locuri:
- buget: -
- taxa: -

Nr. de credite: 080

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie: -

c. Arte plastice (grafica)
Nr.locuri:
- buget: -
- taxa: -

Nr. de credite: 240

Forma de învat. : zi.

Criterii de selectie: -

1. Perioada de înscriere a candidatilor: 18 - 25 iulie a.c.
2. Perioada de desfasurare a probelor de concurs: dosar
3. Afisarea rezultatelor: 27 iulie a.c.
Pentru domeniul Teatru:
1. Perioada de ├«nscriere a candidatilor: 15 ┬ľ 18 septembrie
2. Perioada de desfasurare a probelor de concurs: Etapa I: 20-21-22 septembrie a.c.
Etapa a II-a: 23 septembrie a.c.
3. Afisarea rezultatelor: 24 septembrie
Pentru domeniul Muzica
1. Perioada de ├«nscriere a candidatilor: 15 ┬ľ 18 septembrie
2. Perioada de desfasurare a probelor de concurs: 20 septembrie a.c. (Eliminatorii si practic)
21 septembrie desfasurarea probelor
3. Afisarea rezultatelor: 23 septembrie.

Facultatea de Istorie ┬ľ Filozofie ┬ľ Geografie.
Domeniul de licenta:
1. ISTORIE

Specializarea :
Istorie

Nr.locuri:
- buget: 30
- taxa: 30/50

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi/FR.

Criterii de selectie: Media de la examenul de bacalaureat

2. SOCIOLOGIE

Specializarea :
Sociologie

Nr.locuri:
- buget: 20
- taxa: 30/50

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi/ID.

Criterii de selectie: Media de la examenul de bacalaureat.

3. STIINTE UMANISTE

Specializarea :
Filosofie

Nr.locuri:
- buget: 20
- taxa: 30/50

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi/ID.

Criterii de selectie: Media de la examenul de bacalaureat.

4. STIINTE POLITICE
Specializarea :
Stiinte politice

Nr.locuri:
- buget: 20
- taxa: 30

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi/ID.

Criterii de selectie: Media de la examenul de bacalaureat

5. GEOGRAFIE

Specializarea :
Geografie

Nr.locuri:
- buget: 40
- taxa: 30/50

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi/ID.

Criterii de selectie: Media de la examenul de bacalaureat

NOTA:
1. Perioada de înscriere a candidatilor: 15 - 24 iulie a.c.
2. Perioada de desfasurare a probelor de concurs: dosar
3. Afisarea rezultatelor: 27 iulie a.c.

Facultatea de Teologie

Domeniul de licenta:
TEOLOGIE ORTODOXA

Specializarea :
1. Teologie pastorala


Nr.locuri:
- buget: 90
- taxa: 90

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi
Criterii de selectie: Etapa I - Eliminatorie
Verificarea aptitudinilor vocationale si muzicale
Etapa a II-a
Teologie dogmatica - scris 40%
Media generala a anilor de liceu 50%
Media la bacalaureat 10%

2. Teologie didactica

Nr.locuri:
- buget: 90
- taxa: 90

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi
Criterii de selectie: Etapa I - Eliminatorie
Verificarea aptitudinilor vocationale si muzicale
Etapa a II-a
Teologie dogmatica - scris 40%
Media generala a anilor de liceu 50%
Media la bacalaureat 10%

3. Teologie sociala

Nr.locuri:
- buget: 90
- taxa: 90

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi
Criterii de selectie: Etapa I - Eliminatorie
Verificarea aptitudinilor vocationale si muzicale
Etapa a II-a
Teologie dogmatica - scris 40%
Media generala a anilor de liceu 50%
Media la bacalaureat 10%

Facultatea de Drept si Stiinte Administrative Niculae Titulescu

Domeniul de licenta:
1. DREPT

Specializarea :
Drept


Nr.locuri:
- buget: 170
- taxa: 200/400

Nr. de credite: 240

Forma de învat. : zi/FR
Criterii de selectie:
Media anilor de liceu= 70%
Media bac.=30%

2. STIINTE ADMINISTRATIVE

Specializarea :
a. Administratie publica

Nr.locuri:
- buget: 75
- taxa: 110/100

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi/FR
Criterii de selectie:
Media anilor de liceu= 70%
Media bac.=30%


b. Asistenta manageriala si secretariat*)

Nr.locuri:
- buget: 75
- taxa: 110/100

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi
Criterii de selectie:
Media anilor de liceu= 70%
Media bac.=30%

*) Specializari de scurta durata reorganizate în specializari de licenta

NOTA:
1. Perioada de înscriere a candidatilor: 13 - 24 iulie a.c.
2. Perioada de desfasurare a probelor de concurs: dosar
3. Afisarea rezultatelor: 28 iulie a.c.

Facultatea de economie si administrarea afacerilor

Domeniul de licenta:
1. ECONOMIE

Specializarea :
a. Economie generala

Nr.locuri:
- buget: 20
- taxa: 40

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi

Criterii de selectie:
Mc =Mb*0,75+Ma*0,25
Mc = media de concurs
Mb = media de la bac
Ma=media anilor de liceu

b. Economie agroalimentara

Nr.locuri:
- buget: 20
- taxa: 40

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi

Criterii de selectie:
Mc =Mb*0,75+Ma*0,25
Mc = media de concurs
Mb = media de la bac
Ma=media anilor de liceu

c. Economia comertului, turismului si serviciilor

Nr.locuri:
- buget: 20
- taxa: 40

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi

Criterii de selectie:
Mc =Mb*0,75+Ma*0,25
Mc = media de concurs
Mb = media de la bac
Ma=media anilor de liceu

2. ADMINISTRAREA AFACERILOR

Specializarea :
Administrarea afacerilor

Nr.locuri:
- buget: 40
- taxa: 50

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi

Criterii de selectie:
Mc =Mb*0,75+Ma*0,25
Mc = media de concurs
Mb = media de la bac
Ma=media anilor de liceu

3. FINANTE


Specializarea :
Finante si banci

Nr.locuri:
- buget: 75
- taxa: 115/110

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi/ID

Criterii de selectie:
Mc =Mb*0,75+Ma*0,25
Mc = media de concurs
Mb = media de la bac
Ma=media anilor de liceu

4. CONTABILITATE

Specializarea :
Contabilitate si informatica de gestiune

Nr.locuri:
- buget: 75
- taxa: 115/110

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi/ID

Criterii de selectie:
Mc =Mb*0,75+Ma*0,25
Mc = media de concurs
Mb = media de la bac
Ma=media anilor de liceu

5. STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA

Specializarea :
Cibernetica, statistica si informatica economica

Nr.locuri:
- buget: 60
- taxa: 90

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi

Criterii de selectie:
Mc =Mb*0,75+Ma*0,25
Mc = media de concurs
Mb = media de la bac
Ma=media anilor de liceu

6. ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE

Specializarea :
Relatii economice internationale
Nr.locuri:
- buget: 45
- taxa: 65

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi

Criterii de selectie:
Mc =Mb*0,75+Ma*0,25
Mc = media de concurs
Mb = media de la bac
Ma=media anilor de liceu

7. MANAGEMENT

Specializarea :
Management

Nr.locuri:
- buget: 60
- taxa: 90/100

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi/ID

Criterii de selectie:
Mc =Mb*0,75+Ma*0,25
Mc = media de concurs
Mb = media de la bac
Ma=media anilor de liceu

8. MARKETING

Specializarea :
Marketing

Nr.locuri:
- buget: 40
- taxa: 60

Nr. de credite: 180

Forma de învat. : zi

Criterii de selectie:
Mc =Mb*0,75+Ma*0,25
Mc = media de concurs
Mb = media de la bac
Ma=media anilor de liceu

NOTA:
1. Perioada de înscriere a candidatilor: 14 - 21 iulie a.c.
2. Perioada de desfasurare a probelor de concurs: dosar
3. Afisarea rezultatelor: 26 iulie a.c.

 

30549 vizualizari Nota obtinuta: 5,88
Noteaza:    10
Versiune imprimabila Versiune imprimabila   Salveaza la favorite Salveaza la favorite   Trimite prin Yahoo!M Trimite prin Yahoo!M   Trimite prin e-mail Trimite prin e-mail

ComentariiComentarii (8 comentarii)
Nume cip a scris:

nr. sigur locuri la geografie

Nume mada a scris:

stie cineva cu ce medie se intra la facultatea de litere la comunicare si relatii publice ?

Nume mada a scris:

si care e media cu care se intra la litere la comunicare si relatii publice ?daca stie cineva sa'mi spuna

Nume cris a scris:

stie cineva cand se da licenta la litere?

Nume cucu a scris:

tinti-o tot asa

Nume mjhd a scris:

stimate tov.orasanu ,10 iulie 1979

Nume Zaw a scris:

acum in 10 iulie 1979 ,de la univ.din Craiova de la prof.phd. Mircea H.Orasanu

Nume nFd a scris:

foarte buna

Ultimele articole
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BUCURESTI INSCRIE PANA LA 21 IULIE
Vezi descrierea  TINERII CU PERFORMANTE INTRA FARA EXAMEN
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Vezi descrierea  FACULTATI TRANDY
Vezi descrierea  CANDIDATI STRAINI IN ROMANIA
Vezi descrierea  CONCURS DE ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE IN LIMBI STRAINE (F.I.L.S) - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  A DOUA SESIUNE DE ADMITERE, DACA MAI RAMAN LOCURI
Vezi descrierea  ADMITERE 2005 - FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - TAXE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2005/2006
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - OFICIILE PERMANENTE ALE ADMITERII (OPA)
Vezi descrierea  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ORGANIZEAZA ADMITERE IN ANUL I LA ZECE FACULTATI ALE SALE
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV