UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE

Str. Dr.Victor Babes 62/A, 430083 Baia Mare
Telefon: 0262/422778
Fax: 0262/276153
E-mail: dcpeter@ubm.ro
Pagina WEB: www.ubm.ro

FACULTATEA DE INGINERIE
FACULTATEA DE RESURSE MINERALE SI MEDIU

Regulamentul propriu al comisiei de admitere
(facultatea de inginerie si facultatea de resurse minerale si mediu)

1. Domeniile pentru care se da concurs de admitere si numarul de locuri finantate de la bugetul de stat si cu taxa

Facultatea
Facultatea de inginerie - inginer licentiat - zi 4 ani
Domeniul
inginerie industriala (locuri buget 25, locuri taxa 10)
inginerie mecanica (locuri buget 25, locuri taxa 10)
inginerie electrica (locuri buget 25, locuri taxa 10)
inginerie energetica (locuri buget 25, locuri taxa 10)
inginerie si management industrial (locuri buget 20, locuri taxa 15)
calculatoare si tehnologia informatiei (locuri buget 20, locuri taxa 15)
inginerie electronica si telecomunicatii (locuri buget 20, locuri taxa 15)

Facultatea
Facultatea De Resurse Minerale si Mediu - inginer licentiat - zi 4 ani
Domeniul
mine, petrol si gaze (locuri buget 20, locuri taxa 10)
ingineria materialelor (locuri buget 20, locuri taxa 10)
ingineria mediului (locuri buget 25, locuri taxa 25)
inginerie civila (locuri buget 15, locuri taxa 10)
geodezie (locuri buget 15, locuri taxa 10)
*Taxa de scolarizare pentru studentii in regim cu taxa este de 14.600.000 ROL/an (1.460 RON/an).
2. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE
A. SESIUNEA I A CONCURSULUI DE ADMITERE (IULIE 2004)
• Inscrierea, in zilele de 18, 19, 20, 21, 22 iulie 2005, orele 900-1400, la sediul Universitatii de Nord Baia Mare, str. Dr. Victor Babes, 62A;
• Afisarea tabelului cu numele candidatilor, in ordine alfabetica, cu precizarea mediilor pentru concurs si a optiunilor, sambata, 23 iulie 2005, orele 1600;
• Sesizarea de catre candidati a eventualelor erori sau omisiuni in tabel, luni, 25 iulie 2005, orele 900-1200;
• Afisarea listelor in ordinea descrescatoare a mediilor la concursul de admitere cu precizarea "Admis provizoriu la domeniul ..." sau "Respins provizoriu ..." luni, 25 iulie 2005, orele 1400;
• Prezentarea eventualelor contestatii luni, 25 iulie 2005, orele 1400-1800;
• RUNDA 1 de confirmari. Avand in vedere prevederile Regulamentului Propriu, candidatii declarati reusiti au obligatia sa confirme ocuparea locului obtinut in urma concursului, in caz contrar pierd statutul de admis. Confirmarea se face prin prezentarea diplomei/adeverintei de bacalaureat in original si a chitantei de achitare a taxei de inmatriculare in anul I COMISIEI DE ADMITERE, in zilele de marti, 26 iulie sau miercuri, 27 iulie 2005, orele 900-1400;
• Afisarea listelor actualizate rezultate in urma confirmarii (renuntarii) locului obtinut prin concurs, miercuri, 27 iulie 2005, orele 2000;
• RUNDA 2 de confirmari. Noii candidati declarati admisi in urma rundei 1 de confirmari au obligatia sa confirme ocuparea locului obtinut in urma concursului, in caz contrar pierd statutul de admis. Confirmarea se face conform metodologiei de la prima runda de confirmari, joi, 28 iulie 2005, orele 900-1400;
• Inscrierea candidatilor care indeplinesc conditiile de admitere pe locurile cu taxa, joi, 28 iulie 2005, orele 900-1400, care au obligatia de a achita prima rata din taxa de scolarizare aferenta anului I, 14.600.000 ROL/an (1.460 RON/an);
• Afisarea listelor finale, joi, 28 iulie 2005, orele 2000;
• Candidatii declarati admisi, absolventi de liceu in sesiunea iunie-iulie 2005, care nu au la dosar diploma de bacalaureat in original, sunt obligati sa o depuna in zilele de luni, 5 septembrie sau marti, 6 septembrie 2005, orele 900-1400, in caz contrar pierd locul ocupat prin concurs, acesta fiind declarat vacant pentru admiterea din luna septembrie;
• Locurile ramase neocupate se vor scoate la concurs in sesiunea septembrie 2005;
B. SESIUNEA A II-A A CONCURSULUI DE ADMITERE (se va organiza numai pentru ocuparea eventualelor locuri ramase vacante)
• Inscrierea, in zilele de 13, 14, 15, 16 septembrie 2005, orele 900-1400, la sediul Universitatii de Nord Baia Mare, str. Dr. Victor Babes, 62A;
• Afisarea tabelului cu numele candidatilor, in ordine alfabetica, cu precizarea mediilor pentru concurs si a optiunilor, vineri, 16 septembrie 2005, orele 2000;
• Sesizarea de catre candidati a eventualelor erori sau omisiuni in tabel, sambata, 17 septembrie 2005, orele 900-1200;
• Afisarea listelor in ordinea descrescatoare a mediilor la concursul de admitere cu precizarea "Admis provizoriu la domeniul ..." sau "Respins provizoriu ..." sambata, 17 septembrie 2005, orele 1800;
• Prezentarea eventualelor contestatii luni, 19 septembrie 2005, orele 900-1200;
• RUNDA 1 de confirmari. Avand in vedere prevederile Regulamentului Propriu, candidatii declarati reusiti au obligatia sa confirme ocuparea locului obtinut in urma concursului, in caz contrar pierd statutul de admis. Confirmarea se face prin prezentarea diplomei/adeverintei de bacalaureat in original si a chitantei de achitare a taxei de inmatriculare in anul I COMISIEI DE ADMITERE, in ziua de marti, 20 septembrie 2005, orele 900-1400;
• Afisarea listelor actualizate rezultate in urma confirmarii (renuntarii) locului obtinut prin concurs, marti, 20 septembrie 2005, orele 2000;
• RUNDA 2 de confirmari. Noii candidati declarati admisi in urma rundei 1 de confirmari au obligatia sa confirme ocuparea locului obtinut in urma concursului, in caz contrar pierd statutul de admis. Confirmarea se face conform metodologiei de la prima runda de confirmari miercuri, 21 septembrie 2005, orele 900-1400;
• Inscrierea candidatilor care indeplinesc conditiile de admitere pe locurile cu taxa, miercuri, 21 septembrie 2005, orele 900-1400, care au obligatia de a achita prima rata din taxa de scolarizare aferenta anului I, 14.600.000 ROL/an (1.460 RON/an);
• Afisarea listelor finale, miercuri, 21 septembrie 2005, orele 2000.
3. CONDITII DE INSCRIERE
3.1. Candidatii la admitere in U.N.B.M. sunt absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat (sau echivalenta cu aceasta), cetateni ai Romaniei;
3.2. Unul si acelasi candidat poate participa in cadrul acelorasi intervale la ADMITEREA 2005 la mai multe domenii din U.N.B.M. sau din U.N.B.M. si din alte institutii de invatamant superior, dar poate fi admis pe un loc subventionat de la bugetul de stat, la un singur domeniu. Candidatul admis la mai multe domenii trebuie sa opteze pentru acela la care doreste sa fie subventionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele in original la secretariatul facultatii respective;
3.3. Persoanele care au sau au avut calitatea de studenti ai invatamantului superior de stat si care au beneficiat, in aceasta calitate, de subventie de la bugetul de stat, pot urma un nou domeniu beneficiind de subventie de la bugetul de stat numai pe o perioada a carei durata se stabileste scazand din durata de studiu al noului domeniu numarul de ani de studiu cu finantare de la buget la domeniul initial
3.4. Studentii de la institutiile de invatamant superior particular cu domenii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, care in urma concursului de admitere au fost declarati admisi la U.N.B.M. pe locuri subventionate de la bugetul de stat, pot beneficia de recunoasterea studiilor efectuate pe baza sistemului de credite transferabile, Senatul universitar stabilind anul in care pot fi inmatriculati, precum si eventualele examene de diferenta;
3.5. Absolventii cu diploma de licenta, respectiv diploma de absolvire pot urma un al doilea domeniu in regim cu taxa in invatamantul de lunga durata, respectiv in invatamantul de scurta durata in conditiile stabilite in Carta universitara. La inscriere, acesti absolventi au obligatia sa declare domeniul absolvit. Numarul de locuri disponibile pentru aceasta categorie se stabileste de catre Senatul universitar;
3.6. Absolventii cu diploma de licenta/absolvire ai invatamantului superior particular pot da concurs pentru a urma un al doilea domeniu in institutiile de invatamant superior de stat, pe locurile finantate de la buget;
3.7. Absolventii fara diploma de licenta/absolvire ai invatamantului public si particular au dreptul sa se prezinte la concursul de admitere pentru studiul unui nou domeniu, dupa cum urmeaza:
• daca primul domeniu a fost studiat in regim fara taxa, cel de-al doilea domeniu va fi studiat in regim cu taxa;
• daca primul domeniu a fost studiat in regim cu taxa in invatamantul particular sau de stat, cel de-al doilea domeniu va fi studiat in regim fara taxa;
3.8. Pentru inscrierea la admitere candidatii vor completa o cerere de inscriere si vor prezenta urmatoarele:
a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta insotita de foaia matricola in original sau copii legalizate. Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie, respectiv august-septembrie 2005 si carora nu li s-au eliberat diplomele de bacalaureat pot prezenta la inscriere in locul acesteia o adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza media generala la bacalaureat si media generala a anilor de studiu;
b) Certificatul de nastere, in copie legalizata;
c) Adeverinta medicala de la medicul de familie, din care sa rezulte ca respectivul candidat este apt pentru domeniile la care candideaza;
d) Doua fotografii tip buletin de identitate;
e) Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student si tipul de finantare-buget sau taxa (pentru studentii care urmeaza un al doilea domeniu);
f) Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta sau diploma de absolvire pentru absolventii cu diploma ai invatamantului superior care doresc sa urmeze un nou domeniu, in original sau copie legalizata insotita de copia legalizata a foii matricole si tipul de finantare-buget sau taxa;
g) Actul sau copia legalizata care atesta schimbarea numelui (certificat de casatorie, infiere sau hotarare judecatoreasca de schimbare a numelui etc.) in cazul in care numele si/sau prenumele actuale ale candidatului nu coincid cu cele din certificatul de nastere;
h) Copiile paginilor 2 si 3 ale buletinului de identitate sau copia cartii de identitate (care atesta calitatea de cetatean roman);
i) Chitantele de plata a taxei de procesare (300.000 lei) si a taxei de admitere sau actele pentru scutirea platii taxei de admitere (500.000 lei) (sunt scutiti candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revolutiei precum si candidatii care au fost raniti in timpul Revolutiei din Decembrie 1989, candidatii angajati ai U.N.B.M., cei ai caror parinti sunt angajati ai U.N.B.M., indiferent de functia detinuta, precum si candidatii ai caror parinti sunt cadre didactice (in activitate, pensionari sau decedati) indiferent de locul unde isi desfasoara sau si-au desfasurat activitatea);
j) Adeverinta de inscriere la domeniul la care s-a depus dosarul cu acte originale.
3.9. Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut performante recunoscute in concursuri internationale, pe grupe de tari si nationale au dreptul de a fi inmatriculati fara admitere, in cadrul numarului de locuri alocate de catre M.Ed.C., la domenii corespunzatoare disciplinelor la care au fost distinsi, criteriile fiind urmatoarele:
• distinctii la olimpiadele scolare internationale in cel putin unul din ultimii doi ani de studiu (acesti absolventi pot fi sustinuti de la buget pentru a urma doua domenii in cadrul facultatilor din institutii de invatamant superior de stat);
• premiul intai sau medalia de aur la olimpiadele scolare internationale in unul din ultimii 4 ani de studii;
• premiile I, II, III la concursurile scolare de nivel national sau pe grupe de tari, recunoscute de M.Ed.C., in cel putin unul din ultimii doi ani de scolarizare
• absolventii de liceu care se inscriu in categoriile de mai sus se vor adresa cu cereri scrise conducerii U.N.B.M. care va decide asupra solicitarii acestora;
• acesti absolventi beneficiaza de facilitatile de mai sus intr-o perioada de maximum 3 ani de la absolvirea liceului;
• concursurile relevante pentru fiecare domeniu sunt stabilite de senatul U.N.B.M. pe baza listelor de concursuri nationale si internationale aprobate prin ordin al ministrului.
4. CONDITII DE ADMITERE
Calculul mediei la concursul de admitere la domeniile FACULTATII DE INGINERIE se face cu relatia:
M=0,3•MGBac+0,2•MGLic+0,5•MMMat
unde : MGBac este media generala la bacalaureat; MGLic este media generala a anilor de liceu; MMMat este media multianuala la matematica.
Calculul mediei la concursul de admitere la domeniile FACULTATII DE RESURSE MINERALE SI MEDIU se face cu relatia:
M=0,7•MBac+0,3•MGLic
unde : MBac este media generala la bacalaureat; MGLic este media generala a anilor de liceu;
Mediile de admitere obtinute de candidati sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea si domeniile la care acestia au candidat, in conformitate cu cele mentionate de candidati in cererea de inscriere. De locurile cu taxa de studiu pot beneficia, la cerere, candidatii declarati respinsi pe numarul de locuri finantate de la buget dar care indeplinesc toate criteriile de admitere. Acesti candidati sunt declarati admisi in ordinea descrescatoare a mediilor de concurs;
Admiterea in U.N.B.M. se face strict:
 in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere obtinute de candidati;
 in ordinea optiunilor formulate de candidati;
 in limita numarului de locuri pentru care se organizeaza concursul.
In cazul unor medii egale M la concursul de admitere are prioritate candidatul cu:
 media multianuala la matematica cea mai mare;
 media generala la bacalaureat cea mai mare;
 alte criterii stabilite ad-hoc.
5. CONTESTATII
 U.N.B.M., prin Comisia de admitere, este singura care decide asupra temeiniciei contestatiilor privind concursul de admitere. Contestatiile se depun la comisie conform Regulamentului propriu.

FACULTATEA DE STIINTE
REGULAMENT PROPRIU

Privind organizarea si desfasurarea admiterii in anul 2005Regulamentul propriu privind organizarea si desfasurarea admiterii in anul 2005 la facultatea de stiinte a fost elaborat in conformitate cu ordinul ministrului educatiei si cercetarii transmis prin adresa nr. 298 din 11.03.2005, cu respectarea prevederilor legii invatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile ulterioare, a legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, a legii nr. 441/2001 pentru aprobarea o.u.g. Nr. 133/2000 privind invatamantul universitar de stat cu taxa, a h.g. Nr. 10004/2002, a h.g. Nr. 87/2005, a h.g. Nr. 88/2005.

I. Organizarea admiterii

1. Admiterea in invatamantul superior public si privat se organizeaza pe domenii de studiu de licenta, pe baza metodologiilor stabilite de universitate si facultatea de stiinte, la domeniile de baza existente in cadrul facultatii, prevazute de h.g. Nr. 88/2005 si care au in structuri specializari acreditate sau autorizate provizoriu.

2. Facultatea de stiinte asigura candidatilor admisi, dreptul de a alege liber una dintre specializarile oferite in cadrul fiecarui domeniu de studiu de licenta. Optiunile liber exprimate ale candidatilor admisi se pot exercita imediat dupa admitere.

3. Pentru toate formele de invatamant ale ciclului de licenta, admiterea se organizeaza in iulie si septembrie, astfel incat procesul de admitere sa fie finalizat inainte de inceperea anului universitar.

4. Probele scrise se pot sustine in limba romana sau in limbile minoritatilor nationale in care disciplina respectiva a fost studiata in liceu.

II. Candidatii la admitere

5. Candidatii la admitere in Facultatea de Stiinte sunt absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta.

6. Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe domenii de studiu de licenta din Facultatea de Stiinte sau din alta facultate sau institutie de invatamant superior, in conditiile stabilite de senatul fiecarei institutii de invatamant superior organizatoare, dar poate fi admis la o singura specializare, pe locuri subventionate de la bugetul de stat.
Sunt exceptati de la aceasta prevedere candidatii care au obtinut performante recunoscute la concursuri internationale, care potrivit Hotararii Guvernului nr. 1004/2002 pot urma doua specializari in regim fara taxa, la specializarile corespunzatoare disciplinelor la care au fost distinsi la olimpiadele scolare internationale si la concursuri artistice de nivel continental, mondial sau olimpic, in cel putin unul din ultimii doi ani de studiu, sau au obtinut premiul intai sau medalia de aur la olimpiadele scolare internationale in unul din ultimii 4 ani de studiu. Inmatricluarea se face fara admitere in cadrul numarului de locuri alocate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si este valabila in cel mult trei ani de la absolvirea liceului.
Senatul U.N.B.M., in baza autonomiei universitare, poate stabili, pe baza listelor de concursuri nationale si internationale aprobate prin ordin de minister, concursurile relevante pentru Facultatea de Stiinte.
Absolventii de liceu care se inscriu in categoriile de mai sus se vor adresa cu cereri scrise, conducerii facultatii care va decide asupra solicitarilor.

7. Inmatricularea se poate face si la a doua specializare, dar aceasta va fi urmata in regim cu taxa, cu exceptia celor de la articolul 2. Subventionarea de la bugetul de stat va fi acordata numai pe durata normala de studiu a unei specializari.

8. Candidatii declarati admisi la mai multe facultati din Universitatea de Nord Baia Mare sau din alta universitate, trebuie sa opteze pentru aceea la care doreste sa fie subventionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele in original si prin inmatricularea in anul I, pana la data de 29 iulie 2005 Nerespectarea termenului pentru inmatriculare duce la pierderea locului fara taxa si ocuparea acestuia de catre un candidat de pe locurile cu taxa, in ordinea strict descrescatoare a mediilor de admitere, care are prioritate fata de optiune.

9. Candidatii declarati admisi pe locurile cu taxa au obligatia de a se inmatricula in anul I si a achita contravaloarea a jumatate din taxa de scolarizare in lei la cursul zilei, pana la data de 29 iulie 2005. Nerespectarea termenului duce la pierderea locului si ocuparea acestuia de alt candidat in ordinea descrescatoare a mediilor .
Taxele de scolarizare pentru locurile cu taxa sunt:
• 17.337.500 lei (1733,75 RON) pentru domeniile: Matematica, Informatica, Biologie, Management si Economic
• 18.300.000 lei (1830,00 RON) pentru domeniile: Fizica, Chimie si Inginerie alimentara

10. Candidatii declarati admisi pe noile liste afisate in data de 29 iulie 2005 vor confirma ocuparea locului prin procedura mentionata pana in data de 31 iulie 2005. Urcarea listelor are loc o singura data, iar locurile ramase libere prin neconfirmarea din 31 iulie vor fi scoase la concurs in sesiunea septembrie 2005.

11. Studentii inmatriculati in anii precedenti, la institutiile de invatamant superior de stat, pe locuri finantate de la bugetul de stat, care renunta la continuarea studiilor sau decid sa urmeze si o a doua specializare in cadrul Universitatii de Nord sau intr-o alta universitate, beneficiaza de subventia de la bugetul de stat numai pe durata normala de studiu, scazand din durata de studiu a noii specializari, anii de studiu cu finantare de la buget la specializarea initiala.

12. Studentii de la institutiile de invatamant superior de stat care au fost admisi in anii precedenti pe locuri cu taxa pot trece in regim fara taxa la aceeasi specializare sau la o specializare inrudita, in urma reusitei la concursul de admitere, pe locurile finantate de la bugetul de stat, Biroul Consiliului Facultatii stabilind anul de studiu in care vor fi inmatriculati, iar eventualele examene de diferenta se stabilesc in functie de planurile de invatamant dupa care au studiat.

13. Studentii de la institutiile de invatamant superior particular cu specializari acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, se pot transfera la aceeasi specializare la Facultatea de Stiinte pe locuri finantate de la bugetul de stat sau pe locuri in regim cu taxa, numai in urma reusitei la concursul de admitere, Biroul Consiliului Facultatii stabilind anul in care pot fi inmatriculati, si examenele de diferenta care trebuie sustinute.

14. Absolventii cu diploma de licenta pot fi admisi si pot urma partial o a doua specializare la Facultatea de Stiinte in regim fara taxa, la inscriere avand obligatia de a declara ca urmeaza a doua specializare si perioadele in care au fost sustinuti financiar de la bugetul de stat, la specializarea absolvita. Admiterea acestora se face prin participarea la concursul de admitere si obtinerea mediei minime 5.

15. Candidatii admisi la a doua specializare in invatamantul superior de stat pot urma studiile astfel:
a.) daca prima specializare a fost facuta in regim fara taxa, cea de a doua specializare va fi in regim cu taxa;
b.) daca prima specializare a fost facuta in regim cu taxa in invatamantul de stat, cea de a doua specializare poate fi facuta in regim fara taxa, daca sunt satisfacute cerintele admiterii.

16. Absolventii cu diploma de absolvire a invatamantului superior de scurta durata pot urma o a doua specializare la forma lunga numai in regim cu taxa, acestia avand obligatia sa declare ca au mai urmat o alta specializare.
Absolventii cu diploma de absolvire a invatamantului superior de scurta durata pot continua studiile la invatamantul de lunga durata, la aceeasi specializare, sau la o specializare inrudita, in limita locurilor aprobate. Selectarea acestor candidati se face in ordinea descrescatoare a mediilor calculate pe baza mediei generale de absolvire a formei scurte 66,66 % si mediei la examenul de absolvire 33,33 %. Inscrierile se fac la secretariatul facultatii in perioada 1 – 8 septembrie 2004. Inmatricularea si achitarea a jumatate din taxa de scolarizare se face pana cel tarziu in data de 15.09.2005. Nerespectarea termenului duce la pierderea locului.

17. Inscrierea la masterat are loc in perioada 1 – 8 septembrie 2005, iar colocviul de admitere se desfasoara in perioada 9 – 12.09.2005. Inmatricularea candidatilor admisi are loc pana in 15.09.2005.

18. Inscrierea la cursurile postuniversitare are loc in perioada 1 – 8 septembrie 2005, iar inmatricularea se face pana in data de 15.09.2005.

19. Absolventii cu diploma de licenta/absolvire ai invatamantului superior particular au dreptul sa urmeze o a doua specializare din cadrul unui domeniu in institutiile de invatamant superior de stat, pe locurile finantate de la buget,in urma reusitei la admitere.

20. Absolventii fara diploma de licenta/absolvire ai invatamantului public privat au dreptul sa se prezinte la admiterea pentru studiul unei noi specializari, iar in urma reusitei pot urma aceasta specializare, astfel:
a.) daca prima specializare a fost facuta in regim fara taxa, cea de a doua specializare va fi in regim cu taxa.
b.) Daca prima specializare a fost facuta in regim cu taxa in invatamantul particular sau cel de stat, cea de a doua specializare poate fi in regim fara taxa.

III. Inscrierea candidatilor

Perioada de inscriere 18 – 23 iulie 2005.
21. La inscriere candidatii vor prezenta urmatoarele documente :
- dosar plic
- fisa de inscriere
- 2 fotografii color tip buletin
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original, copie legalizata sau autentificata la secretariatul facultatii
- certificatul de nastere in copie legalizata, sau autentificata la secretariatul facultatii
- copie xerox Buletin de identitate
- adeverinta medicala tip
- adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare)
- diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta si diploma de absolvire a colegiului in original sau in copie legalizata
- foaie matricola de la liceul absolvit
- chitanta pentru achitarea taxei de procesare si de admitere

22. Se intocmeste un singur dosar, optiunile inscriindu-se in fisa de inscriere.

23. Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie – iulie 2004 pot prezenta la inscriere, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu in care se mentioneaza atat media generala de bacalaureat cat si notele obtinute la probele sustinute si mediile obtinute in anii de liceu.

24. Dosarele candidatilor respinsi sau care renunta la scolarizare, se restituie gratuit acestora la cerere, pe baza actelor de identitate, dupa afisarea rezultatelor.

25. La inscriere se achita o taxa de procesare de 300.000 lei (30 RON), taxa de admitere de 600.000 lei (60 RON) si o taxa de 100.000 lei (10 RON) pentru fiecare domeniu in plus fata de primul, daca opteaza pentru mai multe domenii.
Sunt scutiti de plata taxei de admitere copiii personalului didactic in activitate, pensionat sau decedat, orfanii de ambii parinti, cei proveniti de la Casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor martiri ai Revolutiei, precum si candidatii care au fost raniti in timpul Revolutiei din Decembrie 1989. De asemenea, sunt scutiti de plata taxei de inscriere la admitere candidatii care au parinti angajati ai UNBM, indiferent de functia detinuta. Cei scutiti de plata taxei de admitere sunt obligati sa achite taxa de procesare de 300.000 lei (30 RON).

IV. Organizarea si desfasurarea admiterii

26. Admiterea la Facultatea de Stiinte se organizeaza pe urmatoarele domenii :
-Matematica
Specializarea:
-Matematica (locuri buget 13, locuri taxa 55)
-Matematica informatica (locuri buget 20, locuri taxa 55)
-Informatica
Specializarea:
-Informatica (locuri buget 20, locuri taxa 50)
-Fizica
Specializarea:
-Fizica (locuri buget 13, locuri taxa 20)
-Biologie
Specializarea:
-Biologie (locuri buget 14, locuri taxa 25)
-Chimie
Specializarea:
-Chimie (locuri buget 13, locuri taxa 20)
-Stiinta mediului
Specializarea:
- Chimia mediului (locuri buget 13, locuri taxa 20)
-Management
Specializarea:
-Management (locuri buget 19, locuri taxa 250)
-Economic
Specializarea:
- Economia intreprinderii (locuri buget 13, locuri taxa 100)
-Inginerie alimentara
Specializarea:
-Ingineria produselor alimentare (locuri buget 17, locuri taxa 50)
-Masterat –Didactica matematicii (locuri buget 2, locuri taxa 19)
-Masterat – Metode numerice (locuri buget 3, locuri taxa 18)

Toate specializarile sunt acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu inaintea inceperii inscrierii candidatilor.

27. Organizarea admiterii se face in conformitate cu criteriile generale stabilite de MEN si cu Regulamentul propriu al Facultatii de Stiinte, aprobat de Senatul UNBM si facut public pana in 30 noiembrie 2003.

28. Pentru toate formele de invatamant ( zi, F.R. si I.D.D.) admiterea in anul I se desfasoara in iulie 2005 si septembrie 2005. A doua sesiune se organizeaza dupa incheierea celei de-a doua sesiuni de bacalaureat, astfel incat rezultatele sa fie afisate pana la inceperea anului universitar 2005/2006.

29. Admiterea se organizeaza pe baza de concurs de dosare la urmatoarele domenii:
• Fizica
• Biologie
• Chimie
• Management
• Economic
• Inginerie alimentara
Calculul mediei de admitere pentru domeniile: Fizica, Biologie, Chimie, Inginerie alimentara se face pe baza:
- mediei generale de absolvire a liceului in proportie de 80 %
- mediei la examenul de bacalaureat in proportie de 20 %
Calculul mediei de admitere pentru domeniile: Management si Economic se face pe baza:
- mediei generale de absolvire a liceului in proportie de 60 %
- mediei la examenul de bacalaureat in proportie de 40 %
Admiterea la domeniile Informatica si Matematica se face prin urmatoarele proceduri:
Varianta 1. Admietrea pe baza de doar: la calcularea mediei de admitere se foloseste
- media generala la bacalaureat (pondere 20 %)
- Nota la Matematica in liceu obtinuta ca medie aritmetica a mediilor anuale la disciplina Matematica in cei patru ani de liceu ( pondere 80 %)
Formula de calcul a mediei de admitere M1 este:
M1 = (4x+y)/5
Unde x = nota la matematica in anii de liceu
y= media generala la bacalaureat
Varianta 2. Admitere pe baza unei probe scrise: se va sustine o singura proba scrisa ( cu durata de 3 ore ), la 2 (doua) discipline, care se aleg in momentul sustinerii probei dintreurmatoarele patru:
1. Algebra
2. Elemente de Analiza matematica
3. Geometrie analitica
4. Informatica
(programa de bacalaureat la toate cele 4 discipline).
- DATA SUSTINERII PROBEI 25 IULIE 2005.
La calcularea mediei se foloseste:
- media generala la bacalaureat (pondere 20 %)
- nota la proba scrisa (pondere 80%)
Formula de calcula mediei de admitere M2 este:
M2 = (4x+y)/5
Unde x = nota la proba scrisa
y= media generala la bacalaureat
Media finala de admitere se va determina astfel:
1. Pentru cei care nu au sustinut proba scrisa, media de admitere este M = M1;
2. Pentru candidatii care au sustinut proba scrisa, media de admitere este:
M= {M1,M2}
Prin aceasta procedura, nu este dezavantajat nici unul dintre candidati, indiferent de faptul ca opteaza sau nu pentru a sustine proba scrisa.
Varianta 3. Doar pentru elevii care au participat la Olimpiada de Matematica). Sunt admisi fara concurs toti candidatii care, in timpul liceului, au obtinut premii ( I,II sau III) la Olimpiada judeteana de matematica, premii speciale sau mentiuni la Concursul interjudetean de Matematica “Gr.C.Moisil” sau altele echivalente, sau au fost calificati la faza finala a Olimpiadei de Matematica.
Dovedirea acestor rezultate se face cu adeverinte eliberate de Inspectoratele scolare judetene.
Media de admitere, in acest caz se calculeaza astfel:
M=(40+y)/5
Unde y este media generala la bacalaureat, care va fi folosita la o eventuala departajare a candidatilor admisi prin aceasta varianta.
In caz de medii egale, pe domenii, departajarea se face in functie de:
Domeniul Fizica: - media generala a anilor de studiu
- media generala la examenul de bacalaureat
- media anilor de liceu la Fizica
Domeniul Biologie: media generala a anilor de studiu
- media generala la examenul de bacalaureat
- media anilor de liceu la Biologie
Domeniul Chimie: media generala a anilor de studiu
- media generala la examenul de bacalaureat
- media anilor de liceu la Chimie
Domeniul Inginerie alimentara: media generala a anilor de studiu
- media generala la examenul de bacalaureat
- media anilor de liceu la Chimie
Domeniile Management si Economic: media generala a anilor de studiu
- media generala la examenul de bacalaureat
- media anilor de liceu la Economie
Domeniile Informatica si Matematica: media generala a anilor de studiu
- media generala la examenul de bacalaureat
- media anilor de liceu la matematica

30. Media minima de admitere nu poate fi mai mica decat 5.

31. Formele de invatamant seral, frecventa redusa si I.D.D., pot fi organizate la specializarile la care exista cursuri de zi.

32. In invatamantul superior de stat, pentru fiecare sesiune de admitere, studentii acceptati pentru locurile de studiu cu taxa se stabilesc din randul candidatilor la admitere situatii sub ultimul admis pe locurile finantate de la buget, in ordinea descrescatoare a clasificarii lor, facuta pe baza criteriilor de admitere si la solicitarea scrisa a candidatilor, in termenul stabilit de senatul universitar. Acestia trebuie sa fi obtinut cel putin media 5 sau punctajul echivalent.
33. Rezultatele admiterii, verificate si aprobate de comisia de admitere, se aduc la cunostinta celor interesati prin afisare, specificandu-se ora si data afisarii.

34. La afisarea rezultatelor admiterii, candidatii declarati admisi, care la inscriere au solicitat scolarizarea la frecventa redusa sau I.D.D. pot fi inscrisi la una din aceste forme de invatamant, daca in structura facultatii este prevazuta posibilitatea scolarizarii la aceste forme de invatamant si daca minimul candidatilor admisi permite alcatuirea unei formatii de studiu.

V. Contestatii

35. Contestatiile se depun in maxim 48 ore incepand cu ora si data afisarii rezultatelor si Facultatea de Stiinte este singura in masura sa decida asupra temeiniciei contestatiilor. Hotararea comisiei de contestatii este definitiva.

36. Comisia de admitere se numeste prin decizia rectorului la propunerea Consiliului Facultatii de Stiinte si desfasoara urmatoarele activitati: inscrierea candidatilor, verificarea dosarelor, introducerea datelor in calculator, elaborarea subiectelor pentru proba scrisa, corectarea lucrarilor la proba scrisa, verificarea corectitudinii calculului mediei de admitere. De corectitudinea tuturor operatiunilor este responsabil membrul comisiei care a desfasurat fiecare activitate, aceasta certificandu-se sub semnatura.

37. Plata pentru activitatile desfasurate se face din veniturile proprii obtinute din taxele de admitere, in regim de plata cu ora pentru cadrele didactice din comisie sau a celor care au participat la supraveghere si prin indemnizatie fixa stabilita de comisie, pentru tehnicieni si secretari.

 

40829 vizualizari Nota obtinuta: 6,5
Noteaza:    10
Versiune imprimabila Versiune imprimabila   Salveaza la favorite Salveaza la favorite   Trimite prin Yahoo!M Trimite prin Yahoo!M   Trimite prin e-mail Trimite prin e-mail

ComentariiComentarii (5 comentarii)
Nume LICA a scris:

CAUT ORARUL LA EA LA INGINERIE ANUL 1

Nume VASI a scris:

CUM POT SA OBTIN FOAIA MATRICOLA. SUNT ABSOLVENT AL SECTIEI ELECTROMECANICE IN ANUL 1985.

Nume adrian a scris:

unde este lista candidatilor admisi la fac de stiinte bm?

Nume deac aglaia raluca a scris:

nu am gasit lista candidatilor admisi la tacultatea de stiinte baia -mare.

Nume deac aglaia raluca a scris:

nu am gasit lista candidatilor admisi la tacultatea de stiinte baia -mare.

Ultimele articole
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BUCURESTI INSCRIE PANA LA 21 IULIE
Vezi descrierea  TINERII CU PERFORMANTE INTRA FARA EXAMEN
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Vezi descrierea  FACULTATI TRANDY
Vezi descrierea  CANDIDATI STRAINI IN ROMANIA
Vezi descrierea  CONCURS DE ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE IN LIMBI STRAINE (F.I.L.S) - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  A DOUA SESIUNE DE ADMITERE, DACA MAI RAMAN LOCURI
Vezi descrierea  ADMITERE 2005 - FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - TAXE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2005/2006
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - OFICIILE PERMANENTE ALE ADMITERII (OPA)
Vezi descrierea  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ORGANIZEAZA ADMITERE IN ANUL I LA ZECE FACULTATI ALE SALE
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV