UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA

Tel. 0264-597256 sau 0264-406832.

Regulament de organizare si desfasurare a concursului de admitere din
iulie/septembrie 2005

UMF "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca
Nivelul pregatirii profesionale reprezinta singurul criteriu care va fi utilizat in
selectarea candidatilor inscrisi si prezenti la concursul de admitere, la oricare din facultatile si colegiile universitatii noastre. Concursul se va desfasura respectandu-se riguros toate reglementarile stabilite in acest sens, asigurandu-se toata obiectivitatea, corectitudinea si responsabilitatea comisiei in evaluarea cunostintelor candidatilor. Totodata, candidatii vor gasi intelegerea si solicitudinea cuvenite in astfel de circumstante, intr-o atmosfera academica, universitara.
I. Masuri organizatorice
II. Conditii generale de inscriere la concursul de admitere
III. Inscrierea la concursul de admitere
IV. Inmatricularea olimpicilor
V. Modul de desfasurare a concursului
VI. Modul de selectionare a subiectelor
VII. Criterii de clasificare
VIII. Contestatii
I. Masuri organizatorice
Desfasurarea concursului de admitere va avea loc dupa cum urmeaza:
• Specializari reglementate sectorial: FACULTATILE DE MEDICINA, ASISTENTI
MEDICALI, MOASE, MEDICINA DENTARA SI FARMACIE
• Specializarile reglementate general: Radiologie si Imagistica, Laborator Clinic, Balneofiziokinetoterapie
si Recuperare, Tehnica Dentara, Asistenta Dentara, Asistenta de Farmacie;
- prima sesiune de examen – 28 iulie 2005
- a doua sesiune de examen – 21 septembrie 2005 (se organizeaza numai daca, dupa prima sesiune, raman locuri neocupate)
Perioadele de inscriere a candidatilor la concursul de admitere sunt urmatoarele:
- Specializari reglementate sectorial: FACULTATILE DE MEDICINA, ASISTENTI
MEDICALI, MOASE, MEDICINA DENTARA SI FARMACIE
- Specializarile reglementate general: Radiologie si Imagistica, Laborator Clinic, Balneofiziokinetoterapie
si Recuperare, Tehnica Dentara, Asistenta Dentara, Asistenta de Farmacie;
- pentru prima sesiune – 20-25 iulie 2005
- pentru a doua sesiune – 14-19 septembrie 2005
Pentru absolventii altor facultati cu diploma de licenta (absolvire) in specializari conexe medicinii si farmaciei (biologie, chimie, medicina veterinara, fizica) in regim de"studii cu taxa", perioada de inscriere este 19-23 septembrie 2005, pentru facultatile UMF
"Iuliu Hatieganu", iar rezultatele se vor face publice in 27 septembrie 2005.
Inscrierea candidatilor va fi asigurata de catre un Birou special creat in acest scop, care va functiona in perioadele mentionate mai sus, intre orele 8.00 - 15.00.
• Inscrierile pentru concursul de admitere din iulie 2005, se vor organiza in incinta Aulei
Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Iuliu Hatieganu” (cladirea noua din strada Pasteur nr. 6). In acelasi sediu, se va efectua si vizita medicala obligatorie.
• Inscrierile pentru concursul de admitere organizat in septembrie 2005 (a doua sesiune - forma de lunga durata) inscrierile se vor efectua in incinta Rectoratului UMF ,,Iuliu
Hatieganu”, strada Emil Isac nr. 13, Cluj Napoca.
Optiunile pentru cazare si masa din timpul admiterii se vor efectua in perioadele de
inscriere la concurs, in limita locurilor disponibile, dupa cum urmeaza:
• pentru sesiunea iulie 2005 – in acelasi sediul al Biroului special, organizat in Aula
Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Iuliu Hatieganu”, strada Pasteur nr. 6, respectiv
pentru sesiunea septembrie, la Biroul Administrativ al Universitatii, str. Emil Isac nr.13
• candidatii si insotitorii care beneficiaza de cazare in caminele UMF se obliga sa cumpere cartele de masa la Restaurantul Studentesc, pe perioada cazarii.
II. Conditii generale de inscriere la concursul de admitere
La concursul de admitere pentru toate specializarile se pot inscrie cetatenii Romaniei care
sunt absolventi de liceu, indiferent de anul in care au absolvit liceul. Candidatii vor prezenta la inscriere diploma de bacalaureat in original (sau adeverinta pentru absolventii din 2005).
Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializari din institutia noastra sau din institutii diferite de invatamant superior, in conditiile stabilite de institutia organizatoare. Candidatii care s-au inscris pentru concursul de admitere si la o alta facultate, vor prezenta la inscriere copia legalizata dupa diploma de bacalaureat si adeverinta din care sa reiasa ca actul de studii original se afla la o alta institutie.
Un candidat declarat admis poate urma o singura specializare pe loc finantat de la bugetul de stat, pentru durata normala de studii. Candidatul admis la mai multe specializari pe locurile fara taxa este obligat sa opteze pentru specializarea la care doreste sa fie finantat de la bugetul de stat, la o singura institutie de invatamant superior.
Studentii inscrisi in anii anteriori la UMF „Iuliu Hatieganu” pe locuri cu taxa, care se prezinta la concurs si sunt declarati admisi pe locuri subventionate de la bugetul de stat in
urma sesiunilor de admitere organizate in anul 2005, pot fi inscrisi in anul superior celui
absolvit in universitatea noastra, fara examene de diferenta.
Studentii care provin de la institutii de invatamant superior particular cu specializari medicofarmaceutice acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, care au fost declarati admisi pe locuri subventionate de la bugetul de stat in urma concursului de admitere, la aceeasi
specializare, pot beneficia de recunoasterea studiilor efectuate anterior, in conditiile stabilite de Senatul UMF si Consiliile facultatilor, care vor preciza anul de studii in care pot fi inmatriculati si eventualele examene de diferenta.
Absolventii invatamantului superior particular pot urma o a doua specializare pe locuri
finantate de la bugetul de stat, in cazul in care au fost declarati admisi la concursul de admitere din sesiunile organizate in anul 2005, in limita cifrei de scolarizare (locuri finantate de la buget) alocata UMF de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru anul I de studii 2005-2006.
Absolventii cu diploma de licenta, respectiv diploma de absolvire, pot fi admisi si pot urma o a doua specializare in regim cu taxa sau fara taxa, dupa caz, in invatamantul de lunga durata in functie de perioada in care au fost sustinuti de la bugetul de stat, pe care au obligatia sa o declare la inscriere.
III. Inscrierea la concursul de admitere
Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor completa o CERERE DE INSCRIERE, in care vor mentiona toate datele solicitate de formular. La cererea de inscriere se anexeaza
urmatoarele acte:
1. Diploma de bacalaureat in original sau copie legalizata dupa aceste documente, daca cel in cauza s-a inscris in prealabil la o alta facultate. Candidatii care au promovat
examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2005 pot prezenta la inscriere, in locul
diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu in care se mentioneaza atat media
generala de bacalaureat, cat si notele obtinute la probele sustinute.
2. Certificatul de nastere in copie legalizata.
3. Adeverinta medicala tip M.S.18.1.1., eliberata de cabinetele medicale scolare sau
medicul de familie – dupa caz – de care apartin, din care sa rezulte ca sunt apti din punct
de vedere medical. Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale
vizate de comisia judeteana Cluj (si nu de judetul de domiciliu) de orientare scolara si
profesionala, in care se va mentiona in mod expres gradul deficientelor, conform
criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din Ordinul Ministerului Sanatatii
nr. 427/1979. In situatii deosebite, pentru precizare de diagnostic, candidatii vor fi
indrumati intr-o clinica universitara de profil din Cluj-Napoca. Nedeclararea acestor
afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare.
Adeverinta medicala va fi vizata, inainte de inscrierea la concurs, la Cabinetul
medical special organizat, care va functiona in incinta Aulei Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Iuliu Hatieganu” din strada Pasteur nr. 6, pe toata durata inscrierilor, pentru
sesiunea iulie 2005.
Pentru a doua sesiune (septembrie 2005), adeverinta medicala va fi vizata, inainte de
inscrierea la concurs, la Cabinetul medical al UMF (care va functiona in cadrul
Biroului de inscrieri din strada Emil Isac nr. 13, intre orele 8.00 – 15.00).
12
4. Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a
doua specializare).
5. Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, respectiv diploma de
absolvire (colegii) – in original sau copie legalizata, pentru absolventii institutiilor de
invatamant superior care doresc sa urmeze o a doua specializare.
6. Patru fotografii tip buletin de identitate.
7. Un dosar plic.
8. Chitanta doveditoare a achitarii taxei de inscriere. Taxa de inscriere se poate achita la
Biroul special organizat in incinta Aulei Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Iuliu
Hatieganu” din strada Pasteur nr. 6, pentru sesiunea iulie 2005.
9. Acte doveditoare pentru acei candidati care pot beneficia si solicita scutirea de taxa de
inscriere:
- copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul in celor orfani de
ambii parinti;
- adeverinta de la Casa de copii sau de plasament familial;
- copie legalizata a certificatului de deces al Parintelui „Erou martir al Revolutiei”;
- certificatul medical sau alt document doveditor in situatia in care insusi candidatul a
fost ranit in lupta pentru victoria Revolutiei;
- adeverinte pentru copiii cadrelor didactice (active, pensionate sau decedate);
- adeverinte pentru copiii angajatilor UMF Cluj-Napoca.
Observatie: In cazuri exceptionale, Biroul Senatului UMF „Iuliu Hatieganu” poate efectua scutiri sau reduceri de taxe si in alte situatii.
10. Studentii facultatilor particulare de medicina, medicina dentara si farmacie neautorizate care se inscriu la concursul de admitere trebuie sa prezinte acte doveditoare ale calitatii de student si a ultimului an de studiu absolvit.
Pentru toti candidatii inscrisi, Biroul de inscrieri va emite o Legitimatie de concurs. Pe intreg intervalul desfasurarii concursului, candidatii vor avea asupra lor buletinul de identitate (cartea de identitate) si legitimatia de concurs.
Taxele de inscriere pentru concursul de admitere sunt:
Inscriere - 60* Euro
Inscriere – absolventii cu diploma de licenta sau absolvire (locuri cu taxa) - 30 Euro
Taxa se plateste in lei la cursul zilei la Biroul Special de Admitere din Str. Pasteur nr.
6. Aceasta taxa include, conform recomandarilor Ministerului, si taxa de contestatie.
• Taxa de 60 Euro are doua componenete distribuite in felul urmator:
• 40 Euro taxa administrativa – sunt scutiti de aceasta taxa conform legii copii de cadre
didactice
• 20 Euro taxa procesare dosar – se plateste fara exceptie de catre fiecare candidat
IV. Inmatricularea olimpicilor
Candidatii care au obtinut perfomante recunoscute in concursuri internationale au dreptul sa fie inmatriculati fara admitere, in cadrul numarului de locuri alocate de catre MEC, in
urmatoarele conditii: - la specializari corespunzatoare disciplinelor la care au fost distinsi, absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut distinctii la olimpiadele scolare internationale, in cel putin unul din ultimii 2 ani de studiu.
Candidatii care au obtinut performante recunoscute in concursuri nationale sau pe grupe de tari pot fi inmatriculati fara admitere, in cadrul numarului de locuri alocate de catre MEC, in urmatoarele conditii: - la specializarile corespunzatoare disciplinelor la care au fost distinsi, absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut premiile I, II sau III la olimpiade scolare la nivel national sau pe grupe de tari in cel putin unul din ultimii doi ani de studiu, respectiv la disciplinele care se studiaza numai in clasele IX-X.
Lista nominala a acestora se aproba prin ordin al Ministerului Educatiei si Cercetarii.
V. Modul de desfasurare a concursului
In preziua concursului de admitere, la orele 10.00, la afisierul Biroului special de inscrieri (Aula Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Iuliu Hatieganu”, str. Pasteur nr. 6), respective la sediul Rectoratului UMF (str. Emil Isac nr. 13), se vor afisa listele nominale ale
candidatilor, in ordine alfabetica, repartizarea lor in salile in care isi vor sustine probele scrise, precum si data si ora prezentarii la concurs.
Candidatii au obligatia de a verifica exactitatea datelor inscrise in listele afisate si de a adduce imediat la cunostinta comisiei de admitere, la decanatele Facultatilor de Medicina, Medicina Dentara si Farmacie, eventualele neconcordante fata de datele precizate in cererea tip de inscriere sau fata de actele depuse la dosar. Dupa inceperea concursului, in listele afisate nu se mai admit nici un fel de modificari.
Candidatii care nu vor fi in sala in momentul deschiderii plicurilor cu chestionarele de
concurs, pierd dreptul de a mai sustine proba.
Pentru Specializarile Medicina si Medicina Dentara, teza de concurs – unica – va contine intrebari din tematica de biologie sau chimie organica, la alegerea candidatilor.
Pentru Specializarile Asistenta Medicala si Moase, teza de concurs – unica – va contine intrebari exclusiv din tematica de biologie, identica cu aceea de la Medicina si Medicina Dentara.
Pentru Facultatea de Farmacie, teza de concurs – unica – va contine intrebari din tematica de chimie organica sau chimie anorganica, la alegere si biologie vegetala obligatoriu.
Pentru Specializarile Reglementate General: Radiologie si Imagistica, Laborator Clinic, Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare, Tehnica dentara, Asistenta dentara – teza de concurs unica va contine intrebari din tematica de biologie cu un numar restrins de intrebari.
Pentru Specializarea Reglementata General Asistenta de Farmacie – teza de concurs unica va cuprinde intrebari din tematica restransa de chimie organica sau chimie anorganica la alegere.
Durata probei scrise este de 2 ore.
Concursul se va desfasura dupa sistemul „grila” al intrebarilor cu raspunsuri multiple la
alegere.
ATENTIE!
La UMF „Iuliu Hatieganu”, pentru concursul de admitere, se foloseste un sistem de preluare si corectare computerizata a lucrarilor candidatilor. Acestea trebuie completate corect, fara stersaturi, cu respectarea urmatoarelor reguli:
- pentru completare se va folosi, in mod obligatoriu, pix negru, albastru inchis sau, cel mai bine, carioca neagra cu varf subtire;
- pentru marcarea raspunsurilor corecte se vor colora (innegri) integral casutele respective, iar casutele corespunzatoare raspunsurilor gresite se vor lasa necolorate;
- nu se admit lucrari cu stersaturi sau corecturi care pot produce interpretari eronate din partea sistemului automat de preluare a raspunsurilor.
Exemplu: A B C D E ( Raspuns corect: B, E)
Exemplu de completari necorespunzatoare:
A B C D E
Din momentul inceperii probei, nici un candidat nu poate parasi sala decat dupa minimum 30 minute si numai dupa ce preda lucrarea si semneaza in borderoul de predare a acesteia.
In timpul probelor de concurs, se interzice folosirea de catre candidati a mini-calculatoarelor proprii sau telefoanelor mobile. Cei surprinsi asupra faptului vor fi eliminati din concurs.
Nu se va folosi alta hartie, in afara colilor tip si a hartiei stampilate (pentru ciorna), primate de la comisie.
Orice frauda sau tentativa dovedita, care contravine disciplinei sau eticii concursului, se
soldeaza cu excluderea imediata a candidatului din concursul de admitere.
Candidatii care fac greseli sau stersaturi ce pot fi considerate semne distinctive pe chestionar isi pot transcrie lucrarea respectiva, fara a depasi timpul destinat probei. Tezele folosite initial vor fi anulate pe loc, sub semnatura, de catre responsabilul de sala; ele vor fi predate comisiei cu coltul obliterat, continutul lor nefiind luat in considerare.
Se atentioneaza candidatii sa ia in calcul timpul necesar completarii unei noi grile de concurs, care poate fi, uneori, de 15-20 minute, pentru a nu risca expirarea timpului pentru proba de concurs inaintea finalizarii completarii noii grile.
In timpul desfasurarii probei, responsabilul si supraveghetorii de sala nu vor oferi candidatilor nici o indicatie asupra subiectelor si vor supraveghea foarte atent desfasurarea corecta a concursului.
Dupa terminarea lucrarilor, candidatii vor astepta ca supraveghetorii sa verifice
corectitudinea datelor inscrise in coltul negru, seful de sala va contrasemna alaturi de numele candidatului, apoi coltul se va oblitera. Candidatii predau teza sefului de sala si semneaza tabelul de predare a acesteia.
VI. Modul de selectionare a subiectelor
Subiectele de examen (cuprinse in volumele de teste tiparite), sunt introduse in calculator,
constituind banca de date, care cuprinde intreaga materie din tematica de concurs.
Operatiunea de selectare a subiectelor de examen este asistata de calculator, pe baza unui
program care genereaza numere aleatoare, asigurandu-se, astfel, extragerea de subiecte din toate capitolele, cu obiectivitate maxima.
Operatiunea se desfasoara in decursul celor 12 ore care preced proba scrisa, intr-un compartiment al universitatii complet izolat de contactul cu exteriorul (in care nu intra si nu iese nimeni, pana la ora deschiderii plicurilor in sali), in prezenta Presedintelui Comisiei, a Comisiei de Admitere si a reprezentantilor studentilor.
In continuare, in acelasi loc si in aceleasi conditii de securitate, subiectele vor fi multiplicate pentru fiecare candidat in parte. Intrebarile sunt redactate in limba romana, intervalul de timp limitat – de la redactare la momentul inceperii concursului – nepermitand o traducere sigura intr-o alta limba.
Rezultatele concursului de admitere, verificate si aprobate de comisia de admitere, se aduc la cunostinta celor interesati prin afisare imediata la sediul facultatii (Rectoratului) si al Comisiei de Admitere din Str. Pasteur nr. 6, la loc vizibil, specificandu-se ora si data afisarii.
Afisarea se face in ordinea descrescanda a mediilor generale obtinute de candidati, in limita locurilor acordate facultatii respective de Ministerul Educatiei si Cercetarii. In cazul facultatilor de Medicina si Medicina Dentara, avand in vedere subiectele de admitere comune si posibilitatile optiunilor, clasificarea candidatilor admisi va fi unica.
Respectarea preferintelor, exprimate de candidat la inscriere, depinde de ordinea
descrescatoare a mediilor si de numarul de locuri disponibile. Are prioritate media obtinuta si prima optiune.
Media generala minima de admitere nu poate fi mai mica de 5.00, chiar daca raman locuri necompletate.
Candidati reusiti la concursul de admitere in facultati au obligatia de a se inscrie in anul I
de studii, la sediile facultatilor, in perioada 01 – 05 august 2005.
Daca un candidat renunta la calitatea de student dobandita prin concurs (renuntarea avand loc cel mai tarziu pana la data de 05 august 2005), locul ramas liber se ocupa, in ordine, cu primul candidat respins, in functie de ordinea descrescatoare a mediilor. Obligativitatea confirmarii renuntarii la calitatea de student reprezinta o conditie stipulata in contractul semnat de catre candidat la inscrierea la concurs.
Actele candidatilor respinsi se restituie acestora, la cerere, pe baza buletinului de identitate.
VII. Criterii de clasificare - ordinea descrescatoare a notelor obtinute la proba scrisa
VIII. Contestatii
Contestatiile privind rezultatele probelor scrise se inregistreaza la Biroul special al
Admiterii (Aula UMF) si se depun la Comisia de Admitere.
Taxa pentru contestatie este inclusa in taxa de inscriere la concursul de admitere..
Comisia de Admitere este singura in masura sa decida asupra temeiniciei lor.
Depunerea contestatiilor se face in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor (incepand cu ora si data afisarii).
Lucrarile constituind obiectul contestatiei vor fi recorectate, iar comunicarea rezultatelor se va face prin afisare, in termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a
contestatiilor.
Daca la recorectare rezulta o medie egala sau superioara celei a ultimului admis, candidatul va fi declarat admis.
Dupa expirarea termenului de rezolvare si de raspuns la contestatii, rezultatul concursului de admitere se considera definitiv si nu mai poate fi modificat.

Oferta de studii
Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca anunta pentru anul
universitar 2005-2006 urmatoarea oferta de studii:
Specializari reglementate sectorial in cadrul Uniunii Europene:
- Medicina (cu durata studiilor de 6 ani) - 360 credite
- Medicina Dentara (cu durata studiilor de 6 ani) - 360 credite
- Farmacie (cu durata studiilor de 5 ani) – 300 credite
- Asistenta Medicala (cu durata studiilor de 3 ani) – 180 credite
- Moase (cu durata studiilor de 4 ani) – 240 credite
Specializari reglementate general in cadrul Uniunii Europene:
- Radiologie si Imagistica (cu durata studiilor de 3 ani) – 180 credite
- Laborator Clinic (cu durata studiilor de 3 ani) – 180 credite
- Balneo-fiziokinetoterapie si Recuperare (cu durata studiilor de 3 ani) – 180 credite
- Tehnica Dentara (cu durata studiilor de 3 ani) – 180 credite
- Asistenta Dentara (cu durata studiilor de 3 ani) – 180 credite
- Asistenta de Farmacie (cu durata studiilor de 3 ani) – 180 credite


Numarul locurilor scoase la concurs pentru Admiterea 2005
Specializari reglementate sectorial*

Specializarile:
1. Medicina

Locuri bugetate: 295

Locuri cu taxa: 100 - 1000 Euro/an

2. Medicina Dentara
Locuri bugetate: 65

Locuri cu taxa: 50 - 1000 Euro/an

3. Farmacie
Locuri bugetate: 95

Locuri cu taxa: 50 - 1000 Euro/an

4. Moase
Locuri bugetate: 20

Locuri cu taxa: 50 - 1000 Euro/an

5. Asistenti Medicali
Locuri bugetate: 30

Locuri cu taxa: 100 - 1000 Euro/an

* sunt incluse si locurile speciale pentru cetatenii de etnie rroma precum si pentru cetatenii
din Republica Moldova.

Specializari reglementate general

I Profil medical:
-Specializarea Radiologie si Imagistica
-Specializarea Balneo-fiziokinetoterapie si Recuperare
-Specializarea Laborator Clinic

Locuri bugetate: 60

Locuri cu taxa: 120 - 500 Euro/an

II. Profil Dentar
-Specializarea Tehnica Dentara
-Specializarea Asistenta Dentara
Locuri bugetate: 35

Locuri cu taxa: 70 - 500 Euro/an

III. Profil Farmaceutic
-Specializarea Asistenta de Farmacie
Locuri bugetate: 25

Locuri cu taxa: 40 - 500 Euro/an

* la profilele medicale si dentare optiunile pentru specializari se vor face dupa anul I.

Tematica:

Tematica
Senatul Universitatii de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca a decis ca
pentru Admiterea 2005 candidatii sa poata opta pentru materiile la care doresc sa sustina
examen de admitere astfel:
Specializari reglementate sectorial:
• Pentru Facultatea de Medicina si pentru Facultatea de Medicina Dentara candidatii
vor sustine proba de concurs, la alegere, din BIOLOGIE sau CHIMIE
ORGANICA
• Pentru Facultatea de Farmacie candidatii vor sustine proba de concurs din
BOTANICA si, la alegere, din CHIMIE ORGANICA sau CHIMIE
ANORGANICA.
De asemenea, Senatul UMF „Iuliu Hatieganu” a decis reducerea programei de admitere
pentru anul 2005, cu specificarea ca Testele de Admitere editate in anul 2003 sunt
valabile exceptand intrebarile din capitolele care au fost reduse in acest an din programa.
Testele se pot achizitiona contracost de la sediul universitatii din str. Emil Isac nr. 13.
Programa de admitere valabila pentru anul 2005 este urmatoarea:
MEDICINA SI MEDICINA DENTARA
BIOLOGIE
Teme solicitate:
• Tesutul osos, muscular si nervos;
• Sistemul nervos (exceptand fiziologia emisferelor cerebrale);
• Analizatori (exceptand fiziologia analizatorului vizual, mecanismul auzului, si
mecanismul echilibrului);
• Sistemul endocrin;
• Sistemul osos (exceptand articulatiile);
• Sistemul muscular;
• Sistemul digestiv (exceptand alimentatia echilibrata si sanatatea);
• Sangele;
• Sistemul circulator (exceptand organele limfoide, imunitatea);
• Sistemul respirator (exceptand efectele exercitiilor fizice si ale altitudinii asupra
respiratiei);
• Sistemul urinar;
• Functia de reproducere.
* Pentru concursul de admitere nu se vor cere notiuni legate de boli, precum si temele de
evaluari, autoevaluari si aplicatii.
B1 - Manual de Biologie clasa a XI-a – Ioana Arinis, Adriana Vasile; Ed. Sigma, Editia,
2002.
In atentia candidatilor la concursul de admitere la UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj-
Napoca:
Pentru concursul de admitere, in vederea verificarii cunostintelor candidatilor, sunt
valabile volumele de teste pentru admitere elaborate de UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj-
Napoca, editia 2003.
CHIMIE ORGANICA
Teme solicitate:
• Compusi organici cu functiuni simple:
- compusi hidroxilici (alcooli si fenoli),
- compusi organici cu azot (amine);
• Compusi organici cu functiuni simple:
- compusi carbonilici (aldehide si cetone),
- acizi carboxilici,
- derivati functionali de acizi;
• Compusi organici cu functiuni mixte:
- aminoacizi, proteine
- monozaharide, dizaharide si polizaharide.
• Izomeria compusilor organici.
In atentia candidatilor la concursul de admitere la UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca:
Pentru concursul de admitere, in vederea verificarii cunostintelor candidatilor, sunt
valabile volumele de teste pentru admitere elaborate de UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj-
Napoca, editia 2003.
Specializarea MOASE si Specializarea ASISTENTI MEDICALI – proba unica din
biologie identica cu subiectele de la specializarea Medicina si Medicina Dentara
BIOLOGIE
Teme solicitate:
• Tesutul osos, muscular si nervos;
• Sistemul nervos (exceptand fiziologia emisferelor cerebrale);
• Analizatori (exceptand fiziologia analizatorului vizual, mecanismul auzului, si
mecanismul echilibrului);
• Sistemul endocrin;
• Sistemul osos (exceptand articulatiile);
• Sistemul muscular;
• Sistemul digestiv (exceptand alimentatia echilibrata si sanatatea);
• Sangele;
• Sistemul circulator (exceptand organele limfoide, imunitatea);
• Sistemul respirator (exceptand efectele exercitiilor fizice si ale altitudinii asupra
respiratiei);
• Sistemul urinar;
• Functia de reproducere.
* Pentru concursul de admitere nu se vor cere notiuni legate de boli, precum si temele de
evaluari, autoevaluari si aplicatii.
B1 - Manual de Biologie clasa a XI-a – Ioana Arinis, Adriana Vasile; Ed. Sigma, Editia
2002.
In atentia candidatilor la concursul de admitere la UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj-
Napoca:
Pentru concursul de admitere, in vederea verificarii cunostintelor candidatilor, sunt
valabile volumele de teste pentru admitere elaborate de UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj-
Napoca, editia 2003.
FACULTATEA DE FARMACIE
BIOLOGIE VEGETALA
Teme solicitate:
• Unitatea si diversitatea lumii vii
• Clasificarea organismelor vii
• Regnul plantelor
• Compozitia chimica a materiei vii
• Diversitatea celulara si histologica
• Celulele procariote si eucariote
• Invelisurile celulare, citoplasma, plastidele, mitocondriile, nucleul
• Reproducerea celulara, mitoza si meioza
• Incluzii celulare
Pentru concursul de admitere, in vederea verificarii cunostintelor candidatilor, sunt
valabile volumele de teste pentru admitere elaborate de UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj-
Napoca, editia 2003.
CHIMIE ORGANICA:
Teme solicitate:
• Compusi organici cu functiuni simple:
- compusi hidroxilici (alcooli si fenoli),
- compusi organici cu azot (amine);
• Compusi organici cu functiuni simple:
- compusi carbonilici (aldehide si cetone),
- acizi carboxilici,
- derivati functionali de acizi;
• Compusi organici cu functiuni mixte:
- aminoacizi, proteine
- monozaharide, dizaharide si polizaharide.
• Izomeria compusilor organici.
Pentru concursul de admitere, in vederea verificarii cunostintelor candidatilor, sunt
valabile volumele de teste pentru admitere elaborate de UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj-
Napoca, editia 2003.
CHIMIE ANORGANICA
Teme solicitate:
• Atomul
- Particule componente ale atomului
- Element chimic; izotopi, masa atomica
- Structura invelisului electroni – ocuparea cu electroni
• Corelatii intre structura invelisului electronic, pozitia in sistemul periodic
si proprietatile elementelor
- Legea periodicitatii
- Relatia intre configuratia electronica a unui element si locul ocupat in
sistemul periodic
- Variantia proprietatilor elementelelor in sistemul periodic
• Interactii intre atomi, ioni si molecule
- Legaturi ionice, covalente, metalice; forte intermolecule, retele cristaline
ionice, atomice, metalice, moleculare, - proprietatile substantelor
• Solutii
- Apa
- Solubilitatea substantelor.
- Concentratia procentuala, concentratia molara.
• Acizi. Baze
- Definirea conceptului de acid si baze.
- Proprietatile acizilor si bazelor
Pentru concursul de admitere, in vederea verificarii cunostintelor candidatilor, sunt
valabile volumele de teste pentru admitere elaborate de UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj-
Napoca, editia 2003.
Specializari Reglementate General:
Radiologie si Imagistica, Laborator Clinic, Balneo-fiziokinetoterapie si Recuperare,
Tehnica Dentara, Asistenta Dentara;
BIOLOGIE
1. Sangele
2. Sistemul osos (exceptand: osteogeneza, articulatiile)
3. Sistemul muscular
4. sistemul circulator (exceptand: imunitatea)
Bibliografie: Biologie B1 clasa a XI –a Ioana Arinis, Mariana Manea, Adrina Vasile, Ed.
Sigma 2002
Asistenta de Farmacie la alegere din chimie organica sau chimie anorganica:
CHIMIE ORGANICA
1. Compusi organici cu functiuni simple:
- compusi hidroxilici (alcooli si fenoli)
2. Compusi organici cu functiuni simple:
- compusi carbonilici (aldehide si cetone),
- acizi carboxilici
3. Compusi organici cu functiuni mixte:
- monozaharide, dizaharide
CHIMIE ANORGANICA
1. Solutii
• Apa
• Solubilitatea substantelor.
• Concentratia procentuala, concentratia molara.
2. Acizi. Baze
• Definirea conceptului de acid si baze.
• Proprietatile acizilor si bazelor

 

53518 vizualizari Nota obtinuta: 5,9
Noteaza:    10
Versiune imprimabila Versiune imprimabila   Salveaza la favorite Salveaza la favorite   Trimite prin Yahoo!M Trimite prin Yahoo!M   Trimite prin e-mail Trimite prin e-mail

Ultimele articole
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BUCURESTI INSCRIE PANA LA 21 IULIE
Vezi descrierea  TINERII CU PERFORMANTE INTRA FARA EXAMEN
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Vezi descrierea  FACULTATI TRANDY
Vezi descrierea  CANDIDATI STRAINI IN ROMANIA
Vezi descrierea  CONCURS DE ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE IN LIMBI STRAINE (F.I.L.S) - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  A DOUA SESIUNE DE ADMITERE, DACA MAI RAMAN LOCURI
Vezi descrierea  ADMITERE 2005 - FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - TAXE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2005/2006
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - OFICIILE PERMANENTE ALE ADMITERII (OPA)
Vezi descrierea  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ORGANIZEAZA ADMITERE IN ANUL I LA ZECE FACULTATI ALE SALE
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV