UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GH. T. POPA IASI

Centrala UMF: 0232/26.76.23
Programe europene: 0232/26.46.70
Salarizare: 0232/21.61.25
Rectorat: 0232/21.18.20 si 0232/21.41.46

Pentru inscriere, candidatii se vor prezenta cu buletinul de identitate si vor completa o cerere de inscriere la care vor anexa urmatoarele acte:
• diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia, in original, ori adeverinta care atesta aceasta calitate (in care se mentioneaza media generala de bacalaureat, notele de la probele sustinute);

• adeverinta privind notele pe parcursul liceului dupa cum urmeaza:
- Pentru Facultatea de Medicina (specializarile Medicina generala sau Moase) Si Facultatea de Medicina Dentara – adeverinta privind mediile anuale din liceu si nota obtinuta la disciplina Biologie (cl. a XII-a);
- Pentru Facultatea de Farmacie – adeverinta privind mediile anuale in liceu;
- Pentru Facultatea de Bioinginerie Medicala - mediile anuale din liceu Si mediile generale pentru clasele IX-XII la disciplinele: matematica, fizica, chimie, biologie;
- Toate colegiile universitatii: mediile anuale Si notele la Biologie (cl. XI), Fizica (cl.X-XII), Chimie organica.

• in cazul in care candidatul se inscrie pentru concurs si la o alta facultate/colegiu/universitate, in locul diplomei de bacalaureat sau adeverintei, va anexa o copie legalizata a acesteia si o adeverinta de inscriere de la specializarea unde s-a depus dosarul cu actele originale;

• certificat de nastere, in copie legalizata;

• adeverinta medicala eliberata de Comisia Medicala a U.M.F. ce va examina candidatii in perioada inscrierilor;

• 3 fotografii tip buletin de identitate;

• chitanta ce atesta achitarea taxei de inscriere;

• numai pentru studentii care urmeaza o a doua specializare, adeverinta din care sa rezulte calitatea de student promovat;

• diploma de licenta, sau diploma echivalenta acesteia pentru absolventii facultatilor, ori diploma de absolvire pentru absolventii de colegiu, care doresc sa urmeze o a doua specializare, in original sau copie legalizata;

• candidatii care pot beneficia de scutire de taxa, vor depune la dosarul de inscriere acte doveditoare (adeverinta de salariat a parintilor, certificat de revolutionar etc.)

• adeverinta de recrutare sau livretul militar.

 

20250 vizualizari Nota obtinuta: 6,62
Noteaza:    10
Versiune imprimabila Versiune imprimabila   Salveaza la favorite Salveaza la favorite   Trimite prin Yahoo!M Trimite prin Yahoo!M   Trimite prin e-mail Trimite prin e-mail

Ultimele articole
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BUCURESTI INSCRIE PANA LA 21 IULIE
Vezi descrierea  TINERII CU PERFORMANTE INTRA FARA EXAMEN
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Vezi descrierea  FACULTATI TRANDY
Vezi descrierea  CANDIDATI STRAINI IN ROMANIA
Vezi descrierea  CONCURS DE ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE IN LIMBI STRAINE (F.I.L.S) - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  A DOUA SESIUNE DE ADMITERE, DACA MAI RAMAN LOCURI
Vezi descrierea  ADMITERE 2005 - FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - TAXE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2005/2006
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - OFICIILE PERMANENTE ALE ADMITERII (OPA)
Vezi descrierea  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ORGANIZEAZA ADMITERE IN ANUL I LA ZECE FACULTATI ALE SALE
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV