UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUSI TARGU-JIU

B-dul REPUBLICII, nr.1, jud. GORJ, cod 1400
Tel: 40-53-214307 Fax: 40-53-215794

Facultatea de Inginerie
1. Calendarul de desfasurare a concursului de admitere 2005, este urmatorul:
o Sesiunea iulie 2005
15-21 iulie 2005 - Inscriere candidati
22-23 iulie 2005 - Verificare dosare
24 iulie 2005 - Afisare rezultate partiale
25-26 iulie 2005 - Confirmarea locurilor
27 iulie 2005 - Afisarea rezultatelor dupa confirmare
27 iulie 2005 - Prima redistribuire a candidatilor
28-29 iulie 2005 - Confirmarea locurilor dupa prima redistribuire
31 iulie 2005, ora 1000 - Afisare rezultate dupa prima redistribuire
31 iulie, ora 1600 - A doua redistribuire a candidatilor
1 august, ora 1600 - Confirmarea locurilor dupa a doua redistribuire
1 august 2005, ora 2000 - Afisarea rezultatelor dupa a doua redistribuire
2-3 august 2005 - Contestatii
3 august 2005 - Afisare rezultate contestatii

o Sesiunea septembrie 2005
09-13 septembrie 2005 - Inscriere candidati
14-15 septembrie 2005 - Verificare dosare
16 septembrie 2004 - Afisare rezultate partiale
17-18 septembrie 2005 - Confirmarea locurilor
19 septembrie 2005 - Afisarea rezultatelor dupa confirmare
19 septembrie 2005 - Redistribuirea candidatilor
20-21 septembrie 2005 - Confirmarea locurilor dupa redistribuire
22 septembrie 2005 - Afisare rezultate dupa redistribuire
23-24 septembrie 2005 - Contestatii
24 septembrie 200 - Afisare rezultate contestatii

2. Propunerea de cifra de scolarizare (finantate de la buget si cu taxa) pentru admiterea in invatamantul superior in anul universitar 2005-2006.

Invatamant universitar de lunga durata

Domeniul:
-Inginerie energetica
Specializarea:
-Termoenergetica - 4 ani (locuri buget 24+1, locuri taxa 37+1)
-Energetica Industriala - 4 ani (locuri buget 24+1, locuri taxa 37+1)
Domeniul:

-Inginerie industriala
Specializarea:
-Tehnologia constructiilor de masini - 4 ani (locuri buget 24+1, locuri taxa 37+1)
-Masini si sisteme de productie - 4 ani (locuri buget 24+1, locuri taxa 37+1)
Domeniul:
-Inginerie si management industrial
Specializarea:
Inginerie economica in domeniul mecanic - 4 ani (locuri buget 20, locuri taxa 30)
Domeniul:
-Ingineria sistemelor
Specializarea:
Automatica si informatica aplicata - 4 ani (locuri buget 34+1, locuri taxa 51+1)
Domeniul:
-Ingineria mediului
Specializarea:
Ingineria si protectia mediului in industrie - 4 ani (locuri buget 24+1, locuri taxa 36+1)
Domeniul:
-Stiinte aplicate
Specializarea:
Informatica industriala (locuri buget ---, locuri taxa 50)


Organizarea concursului de admitere.
Pentru activitatea de formare initiala (invatamant de lunga durata, 4
ani)
Pentru anul universitar 2005-2006, Facultatea de Inginerie organizeaza
concurs de admitere pe locuri finantate de la buget si pe locuri cu taxa, in doua
sesiuni:
- iulie,
- septembrie (numai daca mai raman locuri libere dupa sesiunea din
iulie).
Admiterea se desfasoara pe baza de concurs de dosare, media de admitere
calculandu-se ca medie ponderata astfel:
60 % media generala a celor patru ani de studii;
40 % media de la bacalaureat:
in caz de egalitate de medie de admitere, pentru departajare, indiferent de
forma de absolvire, criteriul de departajare este media generala de absolvire
a liceului, daca egalitatea se mentine, departajarea se face dupa media
clasei a-XII-a, iar daca in continuare egalitatea se mentine, departajarea se
face dupa media clasei a -XI- a.
Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

1. Calendarul de desfasurare a concursului de admitere 2005, este urmatorul:
o Sesiunea iulie 2005
14 - 17.07.2005 - Inscrierea candidatilor
18.07.2005 - Proba scrisa la una dintre urmatoarele discipline: limba romana (gramatica), istoria romanilor, filosofie
18 - 20.07.2005 - Corectarea si notarea lucrarilor
21.07.2005 - Afisarea provizorie a rezultatelor
22.07.2005 - Rezolvarea eventualelor contestatii
23.07.2005 - Afisarea rezultatelor finale
2. Propunerea de cifra de scolarizare (finantate de la buget si cu taxa) pentru admiterea in invatamantul superior in anul universitar 2005-2006.
Invatamant universitar de lunga durata
Facultatea:
Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative
Domeniul:
-Stiinte Juridice – Drept (locuri buget 30, locuri taxa 50)
-Stiinte administrative (locuri buget 20, locuri taxa 25)
-Stiinte administrative (locuri buget 20, locuri taxa 25)
- Relatii internationale si studii europene** (locuri buget -, locuri taxa 50)
- Istorie** (locuri buget -, locuri taxa 50)
- Stiinte ale comunicarii** (locuri buget -, locuri taxa 50)
Admiterea se va sustine in anul universitar 2005/2006 la specializarile mentionate numai in conditiile aprobarii de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii a dosarelor de autoevaluare.

Invatamant postuniversitar – master
Specializarea:
-Drept public (locuri buget 2, locuri taxa 100)
-Drept privat (locuri buget 2, locuri taxa 100)
-Drept comunitar (locuri buget 2, locuri taxa 80)
-Dreptul societatilor comerciale (locuri buget 2, locuri taxa 80)

Admiterea se va organiza pe baza de probe scrise, astfel:
- la specializarea Drept, proba scrisa, optional, la una din urmatoarele discipline:
- Limba romana (gramatica) sau
- Filosofie sau
- Istorie
- la specializarea Administratie publica, proba scrisa, optional, la una din
urmatoarele discipline:
- Limba romana (gramatica) sau
- Economie

Pentru inscrierea la admitere, candidatii vor completa o cerere de inscriere la care se
anexeaza 3 fotografii color tip buletin de identitate si urmatoarele acte:
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta;
- situatia scolara a anilor de studii;
- certificatul de nastere, in copie legalizata;
- adeverinta medicala tip;
- adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o
a doua specializare);
- diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, precum si diploma de
absolvire, in original sau copie legalizata, pentru cei care doresc sa urmeze o a
doua specializare;
- chitanta privind achitarea taxei de inscriere stabilita de senatul universitar.

In caz de medie generala de admitere egala, departajarea candidatilor se va face dupa
urmatoarele criterii:
- media obtinuta la bacalaureat;
- media generala a anilor de studiu in liceuFacultatea de Stiinte Economice

1. Calendarul de desfasurare a concursului de admitere 2005, este urmatorul:
o Sesiunea iulie 2005
21 - 31.07.2005 - Inscrierea candidatilor
31.07.2005 - Afisarea rezultatelor
31.07.2005 - Contestatii;
o Sesiunea septembrie 2005
15 - 30.09.2005 - Inscrierea candidatilor
30.09.2005 - Afisarea rezultatelor
30.09.2005 - Contestatii;
2. Propunerea de cifra de scolarizare (finantate de la buget si cu taxa) pentru admiterea in invatamantul superior in anul universitar 2005-2006.
Invatamant universitar de lunga durata
Facultatea
Facultatea de Stiinte Economice
Domeniul
Finante (locuri cu taxa 250)
Economie (locuri cu taxa 250)
Contabilitate (locuri cu taxa 250)
Management (locuri cu taxa 250)
* Concursul de admitere se va organiza in anul universitar 2005/2006 in conditiile aparitiei specializarilor in Monitorul Oficial al Romaniei in urma aprobarii de catre MedC.

Admiterea se organizează pentru specializările:
- Finanţe Bănci (acreditată)-domeniul Finanţe;
- Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (acreditată)- domeniul
Economie;
- Contabilitate şi Informatică de Gestiune (autorizată)- domeniul Contabilitate;
- Management (autorizată)- domeniul Management;
- Marketing (in curs de autorizare)-domeniul Marketing , forma de invăţămant -
lungă durată.

Pentru inscrierea la admitere, candidaţii vor completa o cerere de inscriere la care
se anexează 3 fotografii color tip buletin de identitate şi următoarele acte:
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
- situaţia şcolară a anilor de studii;
- certificatul de naştere, in copie legalizată;
- adeverinţă medicală tip;
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează
o a doua specializare);
- diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de
absolvire, in original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a
doua specializare;
- chitanţă privind achitarea taxei de inscriere stabilită de senatul universitar.

Media de admitere se calculează ca medie aritmetică ponderată in care nota
reprezintă 75% din media anilor de studiu şi 25 % media de la bacalaureat.Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Calendarul de desfasurare a concursului de admitere 2005, este urmatorul:
o Sesiunea iulie 2005
11 - 17 iulie 2005 - Inscriere candidati
18 - 19 iulie 2005 - Sustinerea probei practice
20 iulie 2005 - Afisare rezultate partiale
21 - 22 iulie 2005 - Contestatii
23 iulie 2005 - Afisare rezultate dupa contestatii
23 - 29 iulie 2005, ora 1200 - Confirmarea locurilor
29 iulie 2005 - Afisare rezultate finale sesiunea iulie
o Sesiunea septembrie 2005
05 - 08 septembrie 2005 - Inscriere candidati
09 septembrie 2005 - Sustinerea probei practice
10 septembrie 2005 - Afisare rezultate partiale
11 - 12 septembrie 2005 - Contestatii
13 septembrie 2005 - Afisare rezultate dupa contestatii
14 - 15 septembrie 2005 - Confirmarea locurilor
16 septembrie 2005 - Afisare rezultate dupa confirmare
17 septembrie 2005 - Redistribuirea candidatilor
18 - 20 septembrie 2005 - Confirmarea locurilor dupa redistribuire
21 septembrie 2005 - Afisare rezultate dupa redistribuire
22 - 23 septembrie 2005 - Contestatii
24 septembrie 2005 - Afisare rezultate finale sesiunea septembrie
2. Propunerea de cifra de scolarizare (finantate de la buget si cu taxa) pentru admiterea in invatamantul superior in anul universitar 2005-2006.


Invatamant universitar de lunga durata
Numarul de locuri - finantate de la buget 20
- cu taxa 30

Organizarea concursului de admitere
Facultatea de Educatie fizica si sport organizeaza concurs de admitere pentru anul universitar
2005-2006, pe locuri finantate de la buget si pe locuri cu taxa.
Concursul de admitere se sustine in doua sesiuni:
• 11 – 29 iulie
• 05-24 septembrie (pentru locurile neocupate si cele neconfirmate din sesiunea din iulie).
Media de admitere este medie ponderata astfel:
• 40 % media notelor obtinute la proba practica pentru testarea aptitudinilor motrice (MP);
• 30 % media examenului de bacalaureat (MB);
• 30 % media generala de absolvire a liceului (MG).
Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este:
MA = 0,4 x MP + 0,3 x MG + 0,3 x MB

 

14526 vizualizari Nota obtinuta: 6,32
Noteaza:    10
Versiune imprimabila Versiune imprimabila   Salveaza la favorite Salveaza la favorite   Trimite prin Yahoo!M Trimite prin Yahoo!M   Trimite prin e-mail Trimite prin e-mail

Ultimele articole
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BUCURESTI INSCRIE PANA LA 21 IULIE
Vezi descrierea  TINERII CU PERFORMANTE INTRA FARA EXAMEN
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Vezi descrierea  FACULTATI TRANDY
Vezi descrierea  CANDIDATI STRAINI IN ROMANIA
Vezi descrierea  CONCURS DE ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE IN LIMBI STRAINE (F.I.L.S) - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  A DOUA SESIUNE DE ADMITERE, DACA MAI RAMAN LOCURI
Vezi descrierea  ADMITERE 2005 - FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - TAXE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2005/2006
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - OFICIILE PERMANENTE ALE ADMITERII (OPA)
Vezi descrierea  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ORGANIZEAZA ADMITERE IN ANUL I LA ZECE FACULTATI ALE SALE
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV