UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA

Tel: 004-0258-806130, Fax. 004-0258-812630 Email: cond@uab.ro

Art. 8 ┬ľ (1) Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor completa o cerere de inscriere (formular tipizat) in care vor inscrie, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv. Orice eroare sau omisiune in completarea cererii de inscriere, intentionata sau neintentionata, intra in raspunderea candidatului, acesta suportand consecintele ce rezulta din erorile sau omisiunile comise.

(2) La cererea de inscriere, candidatii vor anexa un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, in original sau copie legalizata;

- foaia matricola cu rezultatele scolare din liceu, in original sau copie legalizata;

- certificatul de nastere in copie legalizata;

- adeverinta medicala tip, eliberata de Cabinetul scolar sau medicul de familie;

- chitanta de plata, la casieria Universitatii, a taxei de inscriere la concursul de admitere (sau documentele necesare atestarii conditiilor de scutire de la taxa de inscriere);

- pentru specializarile teologice sunt necesare si urmatoarele documente: Binecuvantarea scrisa a ierarhului, Certificatul de botez si Recomandarea preotului paroh;

- foaia matricola corespunzatoare anilor de studiu efectuati, pentru candidatii studenti ai altor institutii de invatamant de stat sau particulare, care se inscriu pentru continuarea studiilor in Universitate;

- 3 fotografii tip buletin de identitate.

- dosar tip plic.

(3) Absolventii de liceu din promotia 2004/2005 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta-tip ca au absolvit liceul si au promovat examenul de bacalaureat.

(4) In cazul in care formularul tipizat al diplomei de bacalaureat sau al adeverintei-tip mentionata mai sus nu cuprinde rubrici cu notele obtinute de candidati la probele examenului de bacalaureat, candidatii vor aduce o dovada oficiala scrisa din partea institutiei (liceului) la care au sustinut bacalaureatul, cu mentionarea notelor si a mediei generale de bacalaureat.

(5) Candidatii, absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat, care au obtinut distinctii la olimpiade si concursuri scolare si doresc sa fie admisi fara concurs, potrivit prevederilor prezentei Metodologii, vor depune la dosarul de inscriere diploma de premiu, in original sau copie legalizata. Pentru inmatriculare, ei vor trebui sa aduca originalul diplomelor pe baza carora au fost admisi.Art. 9 ┬ľ (1) Taxa de inscriere la concursul de admitere pentru un singur domeniu de licenta este de 300.000 lei (30 RON) la care se adauga cate 100.000 lei (10 RON) pentru fiecare domeniu in plus la care candidatul doreste sa concureze. In cadrul acestei taxe, candidatii au dreptul sa opteze pentru oricare dintre formele de invatamant organizate la specializarea respectiva (zi subventie, zi cu taxa, invatamant la distanta si cu frecventa redusa).

(2) Sunt scutiti de plata taxelor de inscriere candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la Casele de copii sau din plasament familial. De asemenea, comisiile de inscriere pot propune Comisiei Centrale a Universitatii, in mod exceptional, scutirea de plata taxelor de admitere a candidatilor cu o situatie materiala deosebit de precara. In toate cazurile, scutirea de taxe se aproba pe baza actelor doveditoare depuse de candidat in dosarul de inscriere.

(3) Sunt scutiti de plata taxelor de inscriere copiii cadrelor didactice (in activitate, pensionate sau decedate). Pentru aceasta, candidatii trebuie sa prezinte o adeverinta din care sa rezulte calitatea de cadru didactic a unuia dintre parinti. Definirea calitatii de cadru didactic se face pe baza prevederilor Statutului Personalului Didactic in vigoare la data desfasurarii concursului.

(4) Sunt scutiti de taxa de inscriere la concursul de admitere si copiii angajatilor Universitatii „1 Decembrie 1918";Art. 10 ┬ľ (1) Candidatii pot sa-si retraga dosarul, la cerere, in perioada de inscriere sau in timpul concursului, fara a avea dreptul de a solicita returnarea taxei de inscriere. Taxa de inscriere se returneaza numai persoanelor ale caror dosare sunt respinse de comisia de inscriere datorita faptului ca nu indeplinesc conditiile de inscriere precizate in prezenta Metodologie.

a) Comisiile de inscriere vor afisa zilnic, dupa verificare, tabelele nominale cu candidatii ale caror dosare sunt respinse datorita faptului ca nu indeplinesc conditiile de inscriere, cu precizarea motivelor respingerii. Returnarea taxelor de inscriere se efectueaza numai in baza acestor tabele.

b) Contestatiile privind respingerea inscrierii la concurs se depun cel mai tarziu in ultima zi a perioadei de inscriere si se rezolva cu cel putin 24 de ore inaintea inceperii concursului.

(2) Actele candidatilor respinsi se restituie acestora, in mod gratuit, pe baza documentelor de identitate. Candidatii respinsi sau care nu sau inmatriculat au obligatia sa-si ridice actele de la dosar in termen de cel mult 3 luni de la incheierea concursului de admitere. Dupa acest termen, Universitatea nu mai raspunde de actele neridicate.

Programul admiterii cuprinde urmatoarele actiuni: inscrierea candidatilor, desfasurarea probelor de examen (la specializarile care au astfel de probe), ierarhizarea candidatilor, comunicarea rezultatelor, rezolvarea contestatiilor. Admiterea se organizeaza in perioada 15 iulie - 14 august 2005 conform urmatorului calendar:

- 15 iulie - 31 iulie: inscrierea candidatilor;

- 31 iulie - 1 august: ierarhizarea candidatilor pe baza criteriilor de selectie;

- 2 august: comunicarea rezultatelor admiterii;

- 2 august - 7 august: inmatricularea candidatilor admisi.

(2) In cazul domeniilor de licenta si specializarilor la care admiterea cuprinde probe de examen, perioada de inscriere la concurs se diminueaza cu doua zile, respectiv 30-31 iulie, rezervate pentru desfasurarea probelor respective.

CIFRA DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL 2005-2006
PE DOMENII DE LICENTA

FACULTATEA DE ISTORIE SI FILOLOGIE

Domenii fundamentale de stiinta, arta, cultura: Stiinte umaniste
Domenii pentru studii universitare de licenta:
1. Istorie

Specializari:
Istorie
Arheologie
Arhivistica si muzeologie

Nr. de credite: 180

Numar de locuri:
- zi subv.: 60
- zi taxa: 60
- I.D. taxa: 30

2. Limba si Literatura romana

Specializari:
Limba si Literatura romana

Nr. de credite: 180

Numar de locuri:
- zi subv.: 20
- zi taxa: 30
- I.D. taxa: 30

3. Limba si literatura franceza

Specializari:
Limba si literatura franceza

Nr. de credite: 180

Numar de locuri:
- zi subv.: 20
- zi taxa: 30
- I.D. taxa: 30

4. Limba si literatura engleza

Specializari:
Limba si literatura engleza

Nr. de credite: 180

Numar de locuri:
- zi subv.: 20
- zi taxa: 60
- I.D. taxa: -

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA

Domenii fundamentale de stiinta, arta, cultura: Teologie
Domenii pentru studii universitare de licenta: Teologie


Specializari:

Teologie pastorala
Teologie sociala
Teologie Didactica

Nr. de credite: 180

Numar de locuri:
- zi subv.: 56
- zi taxa: 84
- I.D. taxa: -

FACULTATEA DE STIINTE

Domenii fundamentale de stiinta, arta, cultura:
1. Stiinte exacte

Domenii pentru studii universitare de licenta: Informatica


Specializari:
Informatica

Nr. de credite: 180

Numar de locuri:
- zi subv.: 55
- zi taxa: 75
- I.D. taxa: -

2. Stiinte economice

Domenii pentru studii universitare de licenta:

a. Economie

Specializari:
Economia comertului, turismului si serviciilor

Nr. de credite: 180

Numar de locuri:
- zi subv.: 20
- zi taxa: 30
- I.D. taxa: 100

b. Administrarea afacerilor

Specializari:
Administrarea afacerilor

Nr. de credite: 180

Numar de locuri:
- zi subv.: 25
- zi taxa: 50
- I.D. taxa: 150

c. Finante

Specializari:
Finante si banci

Nr. de credite: 180

Numar de locuri:
- zi subv.: 20
- zi taxa: 50
- I.D. taxa: -

d. Contabilitate

Specializari:
Contabilitate si informatica de gestiune

Nr. de credite: 180

Numar de locuri:
- zi subv.: 60
- zi taxa: 65
- I.D. taxa: 130

e. Marketing

Specializari:
Marketing

Nr. de credite: 180

Numar de locuri:
- zi subv.: 20
- zi taxa: 30
- I.D. taxa: -


3. Stiinte ingineresti

Domenii pentru studii universitare de licenta: Geodezie
Specializari:
Cadastru

Nr. de credite: 240

Numar de locuri:
- zi subv.: 50
- zi taxa: 75
- I.D. taxa: -

FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE SOCIALE

Domenii fundamentale de stiinta, arta, cultura:
1. Stiinte juridice

Domenii pentru studii universitare de licenta:
a. Drept

Specializari:
Drept

Nr. de credite: 240

Numar de locuri:
- zi subv.: 20
- zi taxa: 80
- I.D. taxa: -

b. Sociologie

Specializari:
Sociologie

Nr. de credite: 180

Numar de locuri:
- zi subv.: 25
- zi taxa: 20
- I.D. taxa: -

c. Asistenta sociala

Specializari:
Asistenta sociala

Nr. de credite: 180

Numar de locuri:
- zi subv.: 25
- zi taxa: 45
- I.D. taxa: 120

2. Stiinte sociale si politice

Domenii pentru studii universitare de licenta:
a. Stiinte administrative

Specializari:
Administratie publica

Nr. de credite: 180

Numar de locuri:
- zi subv.: 20
- zi taxa: 30
- I.D. taxa: -

b. Stiinte ale comunicarii

Specializari:
Comunicare si relatii publice

Nr. de credite: 180

Numar de locuri:
- zi subv.: 20
- zi taxa: 20
- I.D. taxa: -

c. Stiinte ale educatiei

Specializari:
Pedagogia invatamantului primar si prescolar

Nr. de credite: 180

Numar de locuri:
- zi subv.: 40
- zi taxa: 30
- I.D. taxa: -
Total locuri la nivelul Universitatii: 2030

 

13518 vizualizari Nota obtinuta: 6,44
Noteaza:    10
Versiune imprimabila Versiune imprimabila   Salveaza la favorite Salveaza la favorite   Trimite prin Yahoo!M Trimite prin Yahoo!M   Trimite prin e-mail Trimite prin e-mail

Ultimele articole
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BUCURESTI INSCRIE PANA LA 21 IULIE
Vezi descrierea  TINERII CU PERFORMANTE INTRA FARA EXAMEN
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Vezi descrierea  FACULTATI TRANDY
Vezi descrierea  CANDIDATI STRAINI IN ROMANIA
Vezi descrierea  CONCURS DE ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE IN LIMBI STRAINE (F.I.L.S) - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  A DOUA SESIUNE DE ADMITERE, DACA MAI RAMAN LOCURI
Vezi descrierea  ADMITERE 2005 - FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - TAXE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2005/2006
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - OFICIILE PERMANENTE ALE ADMITERII (OPA)
Vezi descrierea  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ORGANIZEAZA ADMITERE IN ANUL I LA ZECE FACULTATI ALE SALE
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV