Repartizarea computerizata si afisarea rezultatelor


Articole similare: admitere liceu, repartizare computerizata, evaluare nationala, afisarea rezultatelor, inscriere liceu

Repartizarea computerizata si afisarea rezultatelor

Pentru mai multe informatii legate de repartizarea computerizata si afisarea rezultatelor pentru admiterea la liceu, citeste randurile de mai jos.

In data de 10 iulie 2011, Centrul National de Admitere verifica bazele de date transmise de comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti si transmite acestora eventualele nereguli semnalate - candidati inscrisi in mai multe judete, candidati aflati in baza de date pentru admiterea computerizata si care au fost deja admisi la liceele la care se sustin probe de aptitudini etc. - , pentru remedierea acestora.

Corectarea erorilor mentionate anterior se face pana la data de11 iulie 2011 si se confirma la Centrul National de Admitere, pana la ora 22 a aceleiasi zile.Pana la data de 12 iulie 2011, se efectueaza repartizarea computerizata a absolventilor de clasa a VIII-a care au participat la prima etapa de admitere, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiunile candidatilor, inscrise in fisa de optiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare mentionate in metodologie. Nu se iau in considerare:

(i) optiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidatilor care nu satisfac conditiile

(ii) optiunile pentru licee/clase cu predare in limbile minoritatilor nationale, ale candidatilor care nu au urmat cursurile gimnaziale in limba materna respectiva sau care nu au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba materna

(iii) optiunile pentru clase bilingve ale candidatilor care nu au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, prevazuta in metodologie.

Pana la data de 13 iulie 2011, centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti tiparesc si afiseaza in fiecare unitate de invatamant gimnazial, precum si in centrul special de inscriere pentru absolventii proveniti din alte judete:

a) lista candidatilor din unitatea respectiva, admisi in licee, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, cu unitatea scolara la care au fost admisi;
b) situatia locurilor ramase libere la fiecare unitate de invatamant liceal din judet /municipiul Bucuresti, dupa incheierea primei etape de admitere.

La incheierea primei etape a repartizarii computerizate, centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti transmite fiecarei unitati de invatamant liceal de stat lista tuturor candidatilor admisi in acea unitate, pe filiere, profiluri, specializari, domenii ale pregatirii de baza, lista care este afisata la sediul unitatii respective, cel mai tarziu pana la data de 15 iulie 2011.

La a doua etapa a repartizarii computerizate participa candidatii din seria curenta, indiferent de varsta, si cei din seriile anterioare, care nu implinesc 18 ani pana la data de 11 septembrie 2011 inclusiv si care se afla in una din situatiile urmatoare: au participat si au ramas nerepartizati dupa prima etapa, sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapa de admitere.

Candidatii care nu au participat la prima etapa de repartizare, completeaza fisa de optiuni, in perioada 14 - 19 iulie 2011. In aceeasi perioada, completeaza o noua fisa de optiuni candidatii care au participat la prima etapa, dar au ramas nerepartizati. Completarea optiunilor de catre candidatii care participa la a doua etapa de admitere se face la scolile generale de provenienta sau la centrul special de inscriere pentru candidatii din alte judete.

In situatia in care au ramas locuri neocupate la clasele pentru care se sustin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna, inscrierea candidatilor pentru aceste probe se face in 14 iulie 2011, iar sustinerea probelor se face in perioada 15-16 iulie 2011. Afisarea rezultatelor finale se face in 18 iulie 2011. Candidatii respinsi la probele de aptitudini si candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna completeaza optiunile in data de 19 iulie 2011 si participa la repartizarea computerizata.

Introducerea noilor baze de date in calculator, verificarea fiselor cu optiuni listate din calculator, precum si corectarea eventualelor erori se fac in perioada 15-20 iulie 2011.

In data de 21 iulie 2011, pana la ora 14, noile baze de date se transmit la centrul de admitere judetean /al municipiului Bucuresti, care le transmite la Centrul National de Admitere, in aceeasi zi, pana la ora 22.

Pana la data de 22 iulie 2011 Centrul Na ional de Admitere realizeaza repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapa de admitere.

Pana la data de 23 iulie 2011, centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti tiparesc si afiseaza, in fiecare unitate de invatamant gimnazial, precum si in centrul special de inscriere pentru absolventii proveniti din alte judete:

a) lista candidatilor din unitatea respectiva, admisi in licee, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, cu unitatea scolara la care au fost admisi;

b) situatia locurilor ramase libere la fiecare unitate de invatamant liceal de stat din judet /municipiul Bucuresti, dupa incheierea celei de a doua etape de admitere.

La incheierea repartizarii computerizate a elevilor care au participat la a doua etapa de admitere, centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti transmite fiecarei unitati de invatamant liceal de stat lista tuturor candidatilor admisi in acea unitate, pe specializari, domenii ale pregatirii de baza, lista care va fi afisata la sediul unitatii respective cel mai tarziu pana la data de 23 iulie 2011.

In perioada 15 - 25 iulie 2011, absolventii depun, la unitatile scolare la care au fost declarati admisi, dosarele de inscriere, cuprinzand actele de studii in original.

Inscrierea la licee a candidatilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate se efectueaza, conform unui program afisat de unitatea de invatamant, pe baza urmatoarelor acte:

a) cererea de inscriere;
b) cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere, in copie legalizata;
c) adeverinta cu notele si media generala obtinute la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a;
d) foaia matricola pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale);
e) fisa medicala.

Candidatii care, in perioada mentionata, nu isi depun dosarele de inscriere, se
considera retrasi, iar locurile corespunzatoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de admitere. Acesti candidati vor fi repartizati de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, pe locurile ramase libere, dupa rezolvarea cazurilor speciale.

Unitatile de invatamant liceal de stat transmit comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, pana la data de 25 iulie 2011, situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii unor candidati repartizati in sesiunea de admitere.

In perioada 26 – 28 iulie 2011, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti rezolva situatiile speciale aparute dupa repartizarea computerizata: situatii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidatilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri ramase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere gresita in baza de date computerizata a optiunilor exprimate de elevi etc.

Nu se va depasi numarul maxim de 30 de elevi la clasa si se va respecta, in toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau in plenul comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, dupa inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul judetului/municipiului Bucuresti.
Deciziile comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti se iau cu majoritate de voturi, cu consemnare intr-un proces-verbal, si sunt facute publice prin afisare la sediul inspectoratului scolar.

Dupa rezolvarea situatiilor speciale, comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti repartizeaza pe locurile ramase libere absolventii invatamantului gimnazial care au fost repartizati, dar nu si-au depus dosarele de inscriere in perioada prevazuta de prezenta metodologie si pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizarile computerizate.

Absolventii clasei a VIII-a care nu s-au inscris la unitatile la care au fost repartizati sau nu au participat la cele doua etape de admitere si care, din diferite motive, nu se adreseaza comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti in perioada mentionata si solicita ulterior un loc in clasa a IX-a, precum si cei care si-au incheiat situatia scolara ulterior desfasurarii etapelor de admitere mentionate anterior vor fi repartizati de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, pe locurile ramase libere. Repartizarea se face in perioada 1-7 septembrie 2011, tinand cont de criteriile prevazute in metodologie, in baza hotararilor comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti.

Rezultatele repartizarilor efectuate de comisia de admitere judeteana/ a municipiului
Bucuresti se transmit Centrului National de Admitere, pana la data de 11 septembrie 2011.

Daca, la incheierea etapelor de admitere mai exista locuri vacante la clasele pentru care se sustin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pot decide organizarea unei noi etape de sustinere a acestor probe, in perioada 1-6 septembrie 2011. Graficul desfasurarii probelor si locul de desfasurare a acestora vor fi facut publice pana la data de 1 august, prin afisare la sediul unitatilor de invatamant gimnazial.

Vezi si:
Admitere Liceu 2011: Informatii privind examenul de admitere

Modele de Subiecte Evaluarea Nationala 2010-2011

Afla cum sa-ti calculezi media de admitere pentru inscrierea la liceu

Inscrierea in invatamantul liceal prin repartizare computerizata


 

23333 vizualizari Nota obtinuta: 5,86
Noteaza:    10
Versiune imprimabila Versiune imprimabila   Salveaza la favorite Salveaza la favorite   Trimite prin Yahoo!M Trimite prin Yahoo!M   Trimite prin e-mail Trimite prin e-mail

ComentariiComentarii (13 comentarii)
Nume eeferfer a scris:

eu am 10000

Nume alexu a scris:

eu am nota 11 sunteti jalnici

Nume ADRYYYYAAAAAAAANNNNNNNNNAAAAAAAAAAA a scris:

ma doare de mediile voastre handicapate

Nume ady a scris:

eu am 8,19

Nume Henn a scris:

eu am 9,65

Nume ana a scris:

eu am 8.65 ji felicitari celor k medii mari;)

Nume Flavio a scris:

Eu am 2.22 Cel mai tare asa ca GURA. V-am inchis gurita

Nume Mihail a scris:

ma eu am 10 ce sa mai zic vam dat ceata

Nume Diva Blonda a scris:

eu am 9.72 bunicel :)

Nume yo a scris:

mama am 7,33 is cel mai tare din parcare :)))))))))

Nume iiiiiiuuuuuuuuu a scris:

tare nota eu am 9.20

Nume Lucian a scris:

am 9.99 naspa nu=))

Nume Lucian a scris:

am 8.99

Ultimele articole
Vezi descrierea  Inscrierea candidatilor pentru admiterea in liceu, pentru invatamantul seral si cu frecventa redusa
Vezi descrierea  Afla cand sa-ti depui dosarul de inscriere la liceu
Vezi descrierea  Vezi locurile ramase pentru etapa a doua a admiterii in liceu 2011
Vezi descrierea  Etapa a doua de admitere in liceu 2011
Vezi descrierea  Vezi rapoartele finale ale primei repartizari computerizate pentru admitere liceu 2011
Vezi descrierea  Rezultate repartizare computerizata
Vezi descrierea  Etapele admiterii la liceu 2011 dupa repartizarea computerizata
Vezi descrierea  Ghidul admiterii computerizate. Cum se completeaza fisa de inscriere
Vezi descrierea  Algoritmul de repartizare in licee 2011
Vezi descrierea  Afla la ce liceu ai fost admis
Vezi descrierea  Situatie admitere liceu 2011
Vezi descrierea  Admitere liceu 2011: Afla actele necesare pentru dosarul de inscriere