Desfasurarea probelor de certificare a competentelor lingvistice si digitale


Articole similare: bacalaureat, bac, proba de competenta lingvistica, competente digitale, probe orale, proba de evaluare

Desfasurarea probelor de certificare a competentelor lingvistice si digitale

La proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna, precum si la proba orala din cadrul probei C, de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata in liceu, candidatii intra in sala de examen in ordinea afisata, respectandu-se criteriul alfabetic si ora prevazuta pentru fiecare grupa. Fiecare candidat prezinta comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat verifica identitatea fiecarui candidat.

Se interzice candidatilor sa patrunda in sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de catre presedintele comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu.

La probele orale, candidatul extrage un bilet si primeste hartie stampilata pentru ciorna. Pentru elaborarea raspunsurilor, se acorda fiecarui candidat cate 15 minute, iar pentru sustinerea acestora in fata comisiei, cate 10 – 15 minute. La examenul oral de limba si literatura maghiara (proba B) candidatii pot folosi culegeri de texte. Pentru a preveni eventuale fraude, acestea vor fi verificate inainte de inceperea examenului de catre comisia de examinare. Dupa sustinerea probei, candidatul preda ciorna semnata si biletul de examen. Eventualele fraude sau tentative de frauda la probele orale vor fi comunicate imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat sa verifice si sa ia masurile ce se impun, care pot merge pana la eliminarea candidatului din examen. Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti va fi informata,imediat, despre orice situatie speciala.

In conformitate cu procedura stabilita de Centrul National de Evaluare si Examinare, comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, organizata la nivelul unitatii de invatamant liceal, realizeaza planificarea celor trei tipuri de probe care compun proba de evaluare a competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala, precum si planificarea nominala a elevilor, pentru sustinerea acestora. Planificarea probelor se face in perioada prevazuta de calendarul examenului de bacalaureat.Subiectele pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata in liceu sunt transmise unitatilor de invatamant liceal, conform procedurii mentionate.Salile in care se desfasoara proba de intelegere a unui text audiat, din cadrul probei C, de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata in liceu, vor fi pregatite de comisia de bacalaureat din unitatea de invatamant liceal. Inaintea intrarii in sali pentru proba de intelegere a unui text audiat, din cadrul probei C, de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata in liceu, presedintele comisiei din unitatea de invatamant liceal instruieste asistentii in legatura cu indatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat si ale procedurii transmise de Centrul National de Evaluare si Examinare, cu informatiile pe care trebuie sa le furnizeze candidatilor aflati in sali.

La incheierea instructajului, participantii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva, alaturi de celelalte documente ale examenului. Candidatii sunt repartizati in sali, in ordine alfabetica, cate unul in banca, conform planificarii facute de comisia de bacalaureat pentru evaluarea competentelor lingvistice si digitale, organizata la nivelul unitatii de invatamant. Asistentii verifica documentul de identitate al fiecarui candidat aflat in sala.Se interzice candidatilor sa patrunda in sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de catre presedintele comisiei, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu.Inainte de aducerea subiectelor in sali, asistentii vor explica elevilor modul de desfasurare a probei si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata.

Inainte de aducerea subiectelor in sali, fiecare candidat primeste o coala de hartie tipizata, pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, in ordinea in care sunt trecute in actul de identitate si completeaza citet celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. La ora stabilita pentru inceperea probei, textul inregistrat pe o caseta sau pe un CD este audiat de doua ori. Pe masura ce audiaza textul, elevii incep rezolvarea subiectelor.

Dupa ce isi incheie lucrarile, candidatii numeroteaza foile, sub indrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris in total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cateva randuri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti.Dupa incheierea numerotarii, candidatii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini. Coltul colii tipizate va fi lipit, in prezenta candidatului, numai dupa ce asistentii din sali au verificat identitatea candidatilor si dupa ce acestia semneaza in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata.La predarea lucrarilor, asistentii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si il trec in procesele-verbale de predare-primire pe care le semneaza candidatii, precum si in rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.La expirarea timpului acordat pentru rezolvarea subiectelor, candidatii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit.

Trei candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.In cazul in care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru seconsemneaza intr-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenti si atrage dupa sine eliminarea candidatului din examen.In timpul desfasurarii probei, asistentii raspund de asigurarea ordinii si alinistii in sala de clasa, de respectarea de catre candidati a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Asistentii au obligatia sa verifice daca elevii au patruns in sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen si sa ia masurile ce se impun, conform prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, asistentii nu permit candidatilor sa comunice in niciun fel intre ei sau cu exteriorul si sesizeaza presedintele comisiei asupra oricarei incalcari a prezentei metodologii.

Eventualele fraude sau tentative de frauda, alte nereguli in desfasurarea examenului, semnalate asistentilor de catre candidati sau sesizate de vicepresedinte, secretar, membrii comisiei, de asistenti sau de catre delegatii Comisiei Nationale de Bacalaureat ori ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, vor fi comunicate imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat sa verifice si sa ia masurile ce se impun, care pot merge pana la eliminarea candidatului din examen.

La finalizarea probei, asistentii predau, sub semnatura, lucrarile scrise presedintelui si celorlalti membri ai comisiei. Acestia verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise, daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel inscris pe lucrare si in procesul-verbal si daca au fost barate spatiile nescrise.

Proba scrisa din cadrul probei C, de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata in liceu, se desfasoara la data stabilita de comisia de bacalaureat din unitatea de invatamant liceal, in baza procedurii stabilite de Centrul National de Evaluare si Examinare.In conformitate cu procedura stabilita de Centrul National de Evaluare si Examinare, comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, organizata la nivelul unitatii de invatamant liceal realizeaza planificarea probei de evaluare a competentelor digitale precum si planificarea nominala a elevilor, pentru sustinerea acestora. Planificarea probelor se face in perioada prevazuta de calendarul examenului de bacalaureat. Proba D, de evaluare a competentelor digitale, se desfasoara in laboratoarele deinformatica din unitatile de invatamant liceal.

Subiectele pentru proba de evaluare a competentelor digitale sunt transmise unitatilor de invatamant liceal.

Vezi si:
Bacalaureat 2011

Stabilirea rezultatelor examenului de bacalaureat

Evaluarea probelor de certificare a competentelor lingvistice si digitale

Desfasurarea probelor scrise la examenul de bacalaureat

Continutul examenului de bacalaureat si stabilirea probelor

Inscrierea candidatilor la examenul de bacalaureat

Bacalaureat 2011: Modele Subiecte Probe scrise

Bacalaureat 2011 - Subiecte examene competenta


 

12522 vizualizari Nota obtinuta: 6,42
Noteaza:    10
Versiune imprimabila Versiune imprimabila   Salveaza la favorite Salveaza la favorite   Trimite prin Yahoo!M Trimite prin Yahoo!M   Trimite prin e-mail Trimite prin e-mail

ComentariiComentarii (1 comentarii)
Nume mia a scris:

o inf destul de bunicica

Ultimele articole
Vezi descrierea  Afla rezultatele de la BAC dupa solutionarea contestatiilor
Vezi descrierea  Afla rezultatele contestatiilor de la BAC
Vezi descrierea  BAC 2011: Promovabilitate de 16,06% la nivel national
Vezi descrierea  Afla rezultatele pe transe de note de la BAC 2011
Vezi descrierea  Rezultate BAC 2011: Afla notele candidatilor din fiecare judet
Vezi descrierea  Afla subiectele de la proba scrisa la istorie
Vezi descrierea  Vezi subiectele de la proba scrisa la matematica
Vezi descrierea  164 de elevi eliminati din sala de examen
Vezi descrierea  BAC 2011: Subiecte probe scrise
Vezi descrierea  Bac 2011, sesiunea a II-a: Profesorii care fac frauda risca dosar penal
Vezi descrierea  Linie verde pentru sesizari cu privire la desfasurarea bacalaureatului
Vezi descrierea  Incidente din prima zi de bacalaureat