ADMITERE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA 2006-UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

Inscrierea la profilul TEOLOGIE, pentru absolventii seminariilor teologice liceale, se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, exceptie facand absolventii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a caror diploma a fost echivalata cu cea de bacalaureat;

-in plus, candidatii sunt obligati sa prezinte certificatul de botez, precum si acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care acestia apartin (acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele banesti cuvenite: donatii, burse, semiburse etc.) si in cadrul careia urmeaza a fi repartizati.

ACTE NECESARE:

- cererea de inscriere formular tip (se primeste si se completeaza intr-unul din amfiteatrele facultatii);

- diploma de bacalaureat sau de seminar in original;

- adeverinta de absolvire a bacalaureatului - pentru absolventii de liceu - promotia 2005;

- foaie matricola si diploma de licenta in original sau copie legalizata, pentru candidatii la a doua facultate (cu taxa);

- adeverinta de student care sa demonstreze promovarea anului universitar 2004/2005 la prima facultate in sesiunea de vara (pentru studentii care vor sa urmeze simultan doua facultati) - in conditiile articolului 58 din Legea invatamantului;

- certificat sau adeverinta de botez in original;

- binecuvantarea Chiriarhului (Episcopului); pentru obtinerea binecuvantarii, candidatul trebuie sa se adreseze sectorului cultural al (Arhi)Episcopiei respective;

- certificatul de nastere si orice alt act care atesta schimbari de nume sau prenume, in copie legalizata;

- fisa medicala (adeverinta medicala, certificat medical), care trebuie sa contina urmatoarele: rezultatul radioscopiei pulmonare, examen ORL, examen psihiatrie, examen boli interne, examen medic de familie, care va consemna antecedentele patologice ale candidatului si va mentiona daca este in evidenta cu boli cronice sau neuropsihiatrice, (sa rezulte ca sunt apti pentru inscrierea la Facultatea de Teologie Ortodoxa);

- 3 fotografii tip B.I.;

- chitanta de achitare a taxei de inscriere;

- un dosar plic nescris;

- pentru personalul monahal, adeverinta de la manastirea de metanie care, sa le certifice statutul.

Sunt SCUTITI DE PLATA TAXEI DE ADMITERE pe baza unuia din urmatoarele documente:

- copii legalizate dupa certificate de deces ale parintilor, in cazul celor orfani de ambii parinti;

- adeverinte de la casa de copii, in cazul celor aflati in aceasta situatie;

- adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic (in activitate, pensionat sau decedat) a sustinatorilor legali;

- adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in Universitatea din Bucuresti.

TAXE:

Taxa de inscriere este 1.000.000 lei (100 lei noi).
Taxa anuala de scolarizare: ?. Taxa se va plati pe toata perioada scolarizarii.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Perioada de inscrieri: 11-19 iulie.

Proba eliminatorie la specializarea Arta sacra: 20 iulie.

Testul grila la Teologie dogmatica: 22 iulie.

Interviu la Doctrina ortodoxa pentru licentiati: 22 iulie.

Afisarea rezultatelor 23 iulie.

NOTA:

Candidatii licentiati pot candida la orice specializare, pe locuri cu taxa, sustinind un test de Dogmatica Ortodoxa(cf. tematicii).

Candidatii licentiati, care au urmat prima specializare pe locuri cu taxa, pot fi admisi pe locuri bugetare numai daca sustin si promoveaza examenul de admitere.

Olimpicii nu vor sustine examen de admitere (in conditiile prevazute de legislatia in vigoare).

Absolventii de facultate fara licenta nu pot concura decat pe locurile cu taxa si cu concurs.

 

1723 vizualizari Nota obtinuta: 6,02
Noteaza:    10
Versiune imprimabila Versiune imprimabila   Salveaza la favorite Salveaza la favorite   Trimite prin Yahoo!M Trimite prin Yahoo!M   Trimite prin e-mail Trimite prin e-mail

Ultimele articole
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALA 2006-UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T. POPA"-IASI
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR 2006-UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI"-IASI
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA 2006-UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA-CLUJ-NAPOCA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA 2006-UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA-CLUJ-NAPOCA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE HORTICULTURA 2006-UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL 2006-UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI-TIMISOARA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE 2006-UNIVERSITATEA "TIBISCUS"-TIMISOARA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE LIMBI MODERNE APLICATE 2006-UNIVERSITATEA "TIBISCUS"-TIMISOARA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2006-UNIVERSITATEA "TIBISCUS"-TIMISOARA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE MANAGEMENT IN PRODUCTIE SI TRANSPORTURI 2006-UNIVERSITATEA "POLITEHNICA"-TIMISOARA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI ARHITECTURA 2006-UNIVERSITATEA "POLITEHNICA"-TIMISOARA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE AGRICULTURA 2006-UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI-TIMISOARA