ADMITEREA LA FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE SOCIALE - UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA

Domeniu de licenta: Drept

- Specializari: Drept
30 de locuri subventionate
150 de locuri cu taxa

Domeniu de licenta: Sociologie

- Specializari: Sociologie
30 de locuri subventionate
25 de locuri cu taxa

CRITERIILE DE SELECTIE - pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licenta în anul 2006/2007

- La specializarile: Drept, Stiinte administrative, Sociologie, Asistenta sociala

- Media anilor de studiu de liceu - 60%
- Media la bacalaureat - 40%

- La specializarea: Stiinte ale educatiei

- Media anilor de studiu de liceu 40%
- Media la bacalaureat 30%
- Probe de aptitudini 30%

DOCUMENTELE NECESARE înscrierii la concurs

Pentru înscrierea la concurs, candidatii vor completa o cerere de înscriere (formular tipizat) în care vor înscrie, sub semnatura proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intentionata sau neintentionata, intra în raspunderea candidatului, acesta suportând consecintele ce rezulta din erorile sau omisiunile comise.

La cererea de înscriere, candidatii vor anexa un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original sau copie legalizata;

- foaia matricola cu rezultatele scolare din liceu, în original sau copie legalizata;

- certificatul de nastere în copie legalizata;

- adeverinta medicala tip, eliberata de Cabinetul scolar sau medicul de familie;

- chitanta de plata, la casieria Universitatii, a taxei de înscriere la concursul de admitere (sau documentele necesare atestarii conditiilor de scutire de la taxa de înscriere);

- pentru specializarile teologice sunt necesare si urmatoarele documente: Binecuvântarea scrisa a ierarhului, Certificatul de botez si Recomandarea preotului paroh;

- foaia matricola corespunzatoare anilor de studiu efectuati, pentru candidatii studenti ai altor institutii de învatamânt de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;

- 3 fotografii tip buletin de identitate.

- dosar tip plic.

Absolventii de liceu din promotia 2005/2006 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinta-tip ca au absolvit liceul si au promovat examenul de bacalaureat.

În cazul în care formularul tipizat al diplomei de bacalaureat sau al adeverintei-tip mentionata mai sus nu cuprinde rubrici cu notele obtinute de candidati la probele examenului de bacalaureat, candidatii vor aduce o dovada oficiala scrisa din partea institutiei (liceului) la care au sustinut bacalaureatul, cu mentionarea notelor si a mediei generale de bacalaureat.

Candidatii, absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat, care au obtinut distinctii la olimpiade si concursuri scolare si doresc sa fie admisi fara concurs, potrivit prevederilor prezentei Metodologii, vor depune la dosarul de înscriere diploma de premiu, în original sau copie legalizata. Pentru înmatriculare, ei vor trebui sa aduca originalul diplomelor pe baza carora au fost admisi.


PROBELE DE APTITUDINI

pentru admiterea la domeniul de licenta Stiintele educatiei,

specializarea Pedagogie – Învatamânt primar si prescolar

1. Proba de aptitudini muzicale, plastice si de coordonare motrica

A) Se certifica auzul muzical, simtul ritmic, memorie muzicala si calitatile vocale:

- intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o lista de 5 cântece prezentate de candidat;

- reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

B) Se cere sa se execute: un desen dupa natura-culoare, cu doua obiecte stabilite de comisie;

- un test pentru verificarea cunostintelor de limbaj plastic;

- scrierea de mâna, cu cerneala, cu toc obisnuit sau stilou, a alfabetului limbii române, cu litere mici si mari precum si copierea unui text stabilit de comisie.

C) Se urmareste verificarea conditiilor generale fizico-estetice si de miscare ale absolventilor:

- realizarea unor exercitii la comanda examinatorului.

2. Interviu care investigheaza capacitatea de a comunica si dictia

- proba cu valente artistice în care candidatii sa demonstreze minime disponibilitati imaginative: dramatizarea unui fragment în proza, recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie;

- participarea la o conversatie cu comisia pe o tema data de aceasta: se verifica, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în relatia cu partenerul de discutie, de a aduce argumente.

Rezultatul fiecarei probe se apreciaza cu note de la 1 la 10.

Nota finala se calculeaza ca medie aritmetica a notelor obtinute la cele doua probe

PROGRAMUL ADMITERII

Admiterea se organizeaza în perioada 17 iulie - 25 august 2006 conform urmatorului calendar:

- 17 iulie - 28 iulie: înscrierea candidatilor;

- 29 iulie: sustinerea interviului si a probelor de aptitudini;

- 30 iulie – 31 iulie: ierarhizarea candidatilor pe baza criteriilor de selectie;

- 1 august: comunicarea rezultatelor admiterii;

- 1 august - 6 august: înmatricularea candidatilor admisi pe locuri subventionate si cu taxa;

- 7 august – 25 august: înmatricularea candidatilor admisi pe locuri cu taxa.

Domeniu de licenta: Asistenta sociala

- Specializari: Asistenta sociala
30 de locuri subventionate
70 de locuri cu taxa
120 de locuri la invatamant la distanta

Domeniu de licenta: Stiinte administrative

- Specializari: Administratie publica, Asistenta manageriala si secretariat
60 de locuri subventionate
90 de locuri cu taxa

Domeniu de licenta: Stiinte ale educatiei

- Specializari: Învatamânt primar si prescolar
45 de locuri subventionate
35 de locuri cu taxa

TOTAL PE FACULTATE
195 de locuri subventionate
370 de locuri cu taxa
120 de locuri la invatamant la distanta

 

4185 vizualizari Nota obtinuta: 6,2
Noteaza:    10
Versiune imprimabila Versiune imprimabila   Salveaza la favorite Salveaza la favorite   Trimite prin Yahoo!M Trimite prin Yahoo!M   Trimite prin e-mail Trimite prin e-mail

Ultimele articole
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALA 2006-UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T. POPA"-IASI
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR 2006-UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI"-IASI
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA 2006-UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA-CLUJ-NAPOCA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA 2006-UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA-CLUJ-NAPOCA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE HORTICULTURA 2006-UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL 2006-UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI-TIMISOARA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE 2006-UNIVERSITATEA "TIBISCUS"-TIMISOARA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE LIMBI MODERNE APLICATE 2006-UNIVERSITATEA "TIBISCUS"-TIMISOARA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2006-UNIVERSITATEA "TIBISCUS"-TIMISOARA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE MANAGEMENT IN PRODUCTIE SI TRANSPORTURI 2006-UNIVERSITATEA "POLITEHNICA"-TIMISOARA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI ARHITECTURA 2006-UNIVERSITATEA "POLITEHNICA"-TIMISOARA
Vezi descrierea  ADMITERE LA FACULTATEA DE AGRICULTURA 2006-UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI-TIMISOARA